تازه‌های نشر

تازه‌های نشر (99)

در فصل سوم با عنوان زنان تربیت‌شده مکتب نبوی و علوی، به معرفی این زنان از جمله ام الخیر، عکرشه بنت اطش، دارمیهد حجونی، اروی بنت حارث بنت عبدالمطلب، زرقا بنت عدی همدانی، سوده بنت عماره همدانی پرداخته شده است.
انتشارات «نیولاین» لبنان كتاب «الزهراء أولی الأدیبات: حضرت زهرا(س)؛ برترین بانوی ادیب» به زبان عربی اثر میشل كعدی، نویسنده مسیحی را در بیروت منتشر كرد.

کتاب «چه کسی خانواده آمریکایی را کشت؟» نوشته فیلیس اشلفلی (پژوهشگر مسایل خانواده در آمریکا) از سوی گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و دفتر نشر معارف منتشر شد.

عصر عباسی، محل تلاقی فرهنگ‌های مختلف و تحول‌های ژرف فرهنگی و ادبی و هنری است. شعر عربی نیز در این دوره، به‌ویژه از منظر محتوا، دگرگون شد و شاعران نیز نقش‌های اجتماعی گوناگون را پذیرفتند. با توجه به جایگاه زنان در تحول‌های اجتماعی عصر عباسی، این نوشتار می‌کوشد با روش وصفی ـ تحلیلی شخصیت زن را در سروده‌های چهار شاعر منتخب عصر اوّل و دوم عباسی، یعنی: عباس‌بن‌اَحنف (103ـ192ق)، ابوالعتاهیه (130ـ211ق)، دعبل خزاعی (148ـ246ق) و متنبـّی (303ـ354ق) که هرکدام دارای سبک خاصی در اشعار خود بوده‌اند، مورد بررسی قرار دهد.
یافته‌های این پژوهش، نشانگر آن است که زن در تلقی شاعران این دوره، غالباً یک موجود غیرعقلانی است که از او برای رونق غزل بهره برده‌اند و در موارد متعددی نیز ویژگی‌های زنان به ابزاری برای روزی‌جستن شاعران و مدح و هجو دیگران تبدیل شده است.

کلیدواژه ها
شعر عصر عباسی؛ زن در شعر عباسی؛ عباس‌بن‌اَحنف؛ دعبل خزاعی؛ ابوالعتاهیه و متنبّی

 

نویسندگان
بهرام امانی چاکلی1 ؛ سمیه آقامحمدی2
1استادیار رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان
2کارشناس ارشد تاریخ و تمدن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

 

برای دریافت فایل مقاله، اینجا را کلیک کنید!

 

 

 

کتاب «تغییرات، چالش ها و آینده خانواده ایرانی»نوشته تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران به همت انتشارات تیسا منتشر شد.