پایان نامه های تاریخی

Default Image

اخبار سیاسی، اجتماعی صدر اسلام به روایت زنان

Xظهور دین اسلام سبب تحولات عمیق و گسترده ای در همه ی جنبه های حیات بشری گردید. تحول در جایگاه و نقش و سهم زنان در جامعه ی اسلامی از جمله این تحولات است. در تاریخ صدر اسلام زنان در بسیاری از صحنه ها و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاضر و یا ناظر بودند به نحوی که خود به روایت و نقل…
Default Image

بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه

خانواده و زن در عصر جاهلی فاقد هرگونه ارزش و احترام بود مرد جاهلی با زنده به گور کردن دختران خود سعی می کرد خود را از نکبت دختر دار شدن رها نماید. با طلوع خورشید اسلام بار دیگر زن مورد توجه قرار گرفت و او به عنوان موجودی انسان ساز از کرامت و بزرگی برخوردار گردید. ولی با رحلت پیامبر…
Default Image

مسائل فرهنگی زنان در دوره رضا شاه پهلوی (فعالیت‌های فرهنگی صدیقه دولت‌آبادی)

نگاهی کلی و تاریخی به روند مشارکت زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما را با این واقعیت رو به رو می کند که مسأله حضور زنان در این عرصه ها چندان سابقه ندارد و مربوط به تاریخ معاصر کشورمان می شود. زن به دلیل زن بودنش همواره مورد ظلم قرار گرفته است، این ظلم به شکل های…
Default Image

زن در اندیشه پیش‌گامان نوگرای مسلمان (1920 - 1800 م)

جهان اسلام در قرن 19-20 م با هجوم فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی غرب مواجه شد . نخبگان مسلمان با مشاهده پیشرفت غرب ، خواستار انجام اصلاحات بنیادی در وضعیت اجتماعی فکر سیاسی و اقتصادی کشور های اسلامی شدند. و در مواجهه با این هجوم عکس العمل های گوناگونی از خود نشان دادند. از جمله این…
Default Image

نحوه پوشش زنان از دوره صفویه تا اول پهلوی

انتقاد از حجاب در کشورهای اسلامی بی تردید،در اشنایی شرقیان مسلمان در در فرهنگ و تمدن غرب بوده . مسلمانان ایرانی برای اولین بار زنان مکشوفه را در اروپاو یا همراه اروپاییان در مناطق خود دیدند و آنگاه بود که تصور بی حجاب بودن زنان را در عرصه اجتماع در اذهان خود شکل دادند. هدف در این…
Default Image

تاثیر گسترش روابط فرهنگی ایران با غرب در تغییر پوشش ایرانیان در عصر پهلوی اول

تغییر پوشش زنان و مردان و دگرگونی های فرهنگی که در دوره ی پهلوی اول صورت گرفت یکی از موضوعات مهم تاریخ معاصر ایران است. مسئله مورد پژوهش این است که چه عواملی موجب تغییر پوشش ایرانیان گردیده و روابط فرهنگی ایران تا چه حد موثر بوده تاثیر رضاشاه به دنبال سیاست های شبه مدرنیستی و تجدد…
Default Image

بررسی سیر تحولات پوشاک و سرانداز زنان از دوره صفویه تا زندیه

این پژوهش برای دستیابی به روند تغییرات و تحولات کمی و کیفی پوشاک و سرانداز زنان از دوره ی صفویه تا افشار و زندیه انجام شده و در راستای رسیدن به این منظور در ابتدا کلمات کلیدی این پژوهش تعریف شده اند.در فصل بعد پوشاک و سرانداز زنان از آغاز اسلام یعنی قرن اول هجری تا شروع سلسله ی صفویه…
Default Image

زنان دانشمند وعارف درعصرصفویه

(شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده): موضوع این پایان نامه موارد و مطالبی است که با بیانی ساده به شرح احوال زنان دانشمند و عارف در دورۀ صفویه اختصاص داشته و موقعیت و وضعیت زنان دانشمند و عارف را در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از بدو فعالیت صفویه در قالب تصوفی خاص…
Default Image

زهرای مرضیه ( س) الگوی کامل تربیتی اخلاقی برای زنان

موضوع تحقیق حاضر « زهرای مرضیه علیها السلام الگوی کامل تربیتی ، اخلاقی برای زنان» می باشد. زنان در زندگی مدرن امروزی برای رسیدن به حقیقت، نیازمند پیروی از الگوی مناسب هستند که در نوع خود بی نظیر و از خطا مصون باشد. فاطمه زهرا ( س) به دلیل معصوم بودنشان الگویی قابل اعتماد هستند سیره…
Default Image

بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره ی قاجار٬ پهلوی و انقلاب اسلامی

هدف پژوهش برسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان دردوره ی قاجار٬ پهلوی و انقلاب اسلامی می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای است که از مصاحبه نیز استفاده شده است. زنان در طول تاریخ از مرحله های مختلف گذشته اند در دوره ی قاجار ازدواج و طلاق و همچنین نقش زنان در تولیدات اقتصادی و مشاغل غیر تولیدی٬…
Default Image

زنان وحکومت درایران درعصرخوارزمشاهیان ومغول

(شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده): خوارزمشاهیان، که از اعقاب انوشتکین غرچه بودند، پس از کسب مقام «طشت داری»(490 ه/1097م) در دربار ملکشاه سلجوقی با سیاست و تدبیر، رسماً جایگزین سلجوقیان شدند و زمام امور را در دست گرفتند. اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر عصر…
Default Image

زنان در رمان معاصر فارسی (از انقلاب مشروطه تا انقلاب)۵۷

هدف پژوهش : بررسی بازتاب تصویر زن در ادب گذشته و مقایسه آن با تصاویر زنان در ادب معاصر و تشریح موقعیت زنان در آثار مردان رمان نویس و زنان رمان نویس روش پژوهش : کتابخانه ای طرح پژوهش نتیجه کلی : در مورد نقش زنان در ادبیات داستانی پس از مشروطه به این باور رسیدیم که به تدریج، جهان امن…
Default Image

بررسی پیشینه حجاب در ایران باستان

مسئله پوشش یکی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیالی جهان معاصر است. در واقع پیچیدگی این پدیده را باید یکی از ویژگی های جهان کنونی نامید. موضوع پوشش درطول تاریخ و در فرهنگ ها و اقوام مختلف به شیوه های مختلف در شکل گیری و شکوفایی اجتماعات گوناگون بسیار موثر بوده و به…
Default Image

بررسی علل بی توجهی جامعه اسلامی به آموزش وپرورش زنان تا پایان عصر اموی

بررسی تاریخ آموزش و پرورش زنان در اسلام از جنبه های گوناگون حائز اهمیت است. نگرش اسلام به زن به عنوان موجودی تعلیم پذیر و مستعد فراگیری وتربیت، و انسانی صاحب حق و به تناسب آن مورد تکلیف، نگرشی نو و در جهان آن روز عصر جاهلی بی سابقه بود. تعالیم اسلام زنان مسلمان را به استقلال فکری و…
Default Image

ارزیابی جنبش های زنان در صد و پنجاه سال اخیر ایران

تحقیق دستیابی به پاسخ این سوال بود که با توجه به محدودیتهایی که برای زنان وجود دارد آیا می توانستند در جنبشهایی که در صد و پنجاه سال اخیر رخ داده نقشی داشته باشند یا نه ؟ برای پاسخ به این مسئله در هفت فصل بررسی شده است. فصل اول اشاره کوتاه به سرنوشت تاریخی زن و موقعیت وی از گذشته تا…