پایان نامه های تاریخی

Default Image

بررسی شاخصه های رفتاری پيامبر با همسران خويش با رويكرد همسرگزينی

خانواده كوچك ترين واحد اجتماعي است كه با پيوند ازدواج شكل گرفته، تبديل به كانون مهر و محبت، انس و الفت، صفا و صميميت و محل پرورش نسل و بقاي آن مي شود. خانواده رسالت تربيت اجتماعي، عقلايي، جسماني و عاطفي يكايك افراد هر اجتماع را برعهده دارد.بديهي است هر قدر بنياد خانواده از انسجام و…
Default Image

مشاركت سياسي زنان در ايران معاصر؛ مقايسه دوره پهلوي با جمهوري اسلامي

يكي از مطالبات برحق زنان در قرن بيستم در كشور هاي اروپايي و آمريكايي، داشتن حقوق اجتماعي مساوي با مردان، از جمله داشتن حق راي سياسي بود. از دهه هاي اول اين قرن در كشورهاي مختلف به تدريج حق راي زنان عملي شد و در اواخر اين قرن رفع تبعيض در همه زمينه ها توسط فمينيست ها مورد درخواست قرار…
Default Image

بررسی و تحلیل شخصیت آسیه در آیات و روایات

کلمات کليدي : آسیه، قرآن، روایات در این پژوهش شخصیت آسیه از منظر آیات و روایات بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش روشن ساختن ابعاد گوناگون زندگی آسیه به عنوان یکی از اسوه های قرآن و زنی صالح و تجزیه و تحلیل شخصیت او از دیدگاه قرآن و روایات بوده است. نتایج بررسی نشان می دهد که آسیه…

شخصیت حضرت زهرا(س) در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت

چکیدهاز جمله مباحث مهم جهت روشن شدن حقائق مذهبی و تقریب مذاهب و نیز رفع بسیاری از توهمات ـ که چه بسا منشأ برخی از منازعات قومی در جهان اسلام است ـ بررسی جایگاه و فضائل اهلبیت(ع) است.این مقاله، شخصیت و فضایل حضرت زهرا J را بر اساس توجهی که برخی آیات و سور به آن دارند و در قالب روایات…

نگاهی به آداب و رسوم دوره جاهلیت از منظر قرآن و تاریخ

در اصطلاح به دوره عرب پیش از اسلام که در آن اکثر مردم به شرک و کفر میپرداختند، «جاهلیت» میگویند البته در این دوره برخی نیز خداپرست بودند و اخلاق حسنه داشتند. در این نوشتار آداب و رسوم عرب جاهلی و تأثیر آنها بر جامعه آن روز مورد بررسی قرارگرفته است. در دوره جاهلیت سنتهای زشت بسیاری…
Default Image

مروری بر زندگی فاطمه ام الحسن بنت محمد بن مكی و جايگاه علمی او

قرن هشتم و نهم هجري از قرن هاي درخشان اسلامي است كه زنان حضور جدي در علوم مختلف بخصوص علوم اسلامي داشته اند. در اين دوره، زنان محدث مورد توجه و اعتماد عالمان و ناقدان حديث واقع شده اند و مردان بسياري در اين قرن از زنان محدث اجازه حديث و نقل آن را گرفته اند. به دليل اهميت اين دوره،…
Default Image

بررسی نگرش زنان شيعه عصر صفويه به خرافات و باورهای نادرست

زنان به عنوان بخشي از جمعيت هر جامعه، همواره داراي نقش و اهميت ويژه اي بوده اند. زن در فرهنگ ايراني پيش از اسلام و دوران اسلامي، به ويژه از زمان رسميت تشيع در دوره صفويه، به عنوان بخش موثر جامعه ايران شناخته شده است.در اين دوره تاريخي، هويت ملي شيعي ايراني شكل گرفت و شالوده بنيان هاي…
Default Image

گذري بر اسرار تولد حضرت فاطمه زهرا (س)

در اين نوشتار سعي شده به اسرار و رازهاي تولد بانوي دو عالم، حضرت فاطمه زهرا، از دريچه روايات معـصومان نگاه شـود. اين مقاله مشتمـل بر دو بـخش مي باشد. بخـش اول: اسرار قبل از تولد تا زمان تولد (شامل 7 نكته) و بخش دوم: اسرار، كيفيت و نكات مربوط به حين تولد (شامل 9 نكته). بنا بر اهميت و…
Default Image

خانواده از ديدگاه حضرت زهرا عليهاالسلام

خانواده که کانون رشد و تکامل انسان است.بايد با توجه به اهداف مقدسش بنا شود.حضرت زهرا عليها السلام که الگوي برجسته يک زن و مادر موفق است.خانواده اي را سالم مي داند که پايه هاي آن را عبوديت،عدالت،ايثار،محبت،سازگاري،شناخت نقش ها،تشريک مساعي و جلب رضايت همسر همراه با تربيت فرزندان با…
Default Image

ازدواج حضرت زهراعليها السلام الگوي جوان امروز

ازدواج،استحکام و قوام شخصيتي زن و مرد و در عين حال،ارتقاي روحي،معنوي و آرامش رواني فرد را به دنبال دارد.همچنين موجب بهداشت روحي و رواني يک جامعه و حاکميت عفاف و حس مسئوليت پذيري مي گردد.امروز،با تئجه به حاکميت زندگي مدرن و ماشيني،بيش از هر زمان ديگري ضرورت آسان کردن سنت بين جوانان…
Default Image

حضرت زهرا عليهاالسلام و ولايت مداري

ولايت از معاني حقيقي است كه در طول تاريخ بشر جريان دارد؛ چراكه ولايت بالذات مختص پروردگار سبحان است و اوست كه سرپرست كل عالم هستي است، و از آن روي كه بايد اوامر و نواهي حضرتش اطاعت شود تا دين الهي حيات جاودان يابد و بشر به سعادت و كمال حقيقي اش دست پيدا كند، انبيا و اولياي الهي را به…
Default Image

فاطمه عليها السلام و دفاع از ولايت

فاطمه عليها السلام از جمله شخصيت هاي اسلامي وپژه،با فضيلت ها و خصوصيت هاي ويژه است.او فرزند بسيار عزيز و نزديک پيامبر اکرم عليه السلام و ترتبيت شده اوست.از سويي ديگر،همسر يکي از بزرگ مردان تاريخ اسلام،علي عليه السلام است... .ويژگي هاي ممتاز اين سرور بانوان، او را مقامي بسيار والا…
Default Image

بررسی كنش های جمعی زنان ايرانی؛ مطالعه موردی: زنان دوره قاجار

نقش آفريني زنان در جامعه نشان‏ دهنده پويايي و سرزندگي هر جامعه‏ اي مي‏باشد. زنان ايراني در عرصه‏ هاي مختلف و در ادوار متفاوت تاريخ، در حركت‏هاي جمعي جامعه ايران مشاركت داشته‏ اند. اين كنش‏هاي جمعي، در سرتاسر تاريخ با نسبت‏هاي متفاوتي صورت پذيرفته است. در دوره قاجار به علت…
Default Image

نگاهي دوباره به ويژگي هاي زن در عصر جاهليت

هميشه از جايگاه زنان عرب قبل از اسلام به عنوان پست ترين جايگاه ياد مي شود؛ مردان آنان را ناقص العقل مي دانستند و حقوق متعددي (از جمله حق مالكيت، ارث، تصرف در مهر و دارايي هاي ديگر) را از آنان دريغ مي كردند.از طرفي، محروميت از كسب دانش ها و مهارت هاي آن روزگار و نداشتن پوشش در اجتماع،…
Default Image

واكاوي ‌ازدواج‌ در‌ كلام‌ و ‌عملكرد ‌امام‌ حسين

گفتار و رفتار معصومان بهترين راهنما و الگو براي زندگي انسان هاست و به گواه قرآن كريم، پيامبر اکرم بهترين الگو براي همه هستند. امامان كه جانشينان و وارثان آن حضرت مي باشند، نيز بهترين الگو در عصر و زمان خود و همه زمان ها هستند. زندگاني و سخنان گهربار سرور شهيدان جهان حضرت اباعبدالله…