کارگاه ها

کارگاه ها (32)

آقای دکتر احمد پاکتچی در کارگاه سیره نگاری و جنبه های کلامی گفت: یکی از مسائلی که همیشه جلب توجه می کند نسبت بین مباحث سیره نگاری با کلام و جنبه های کلامی مساله است. اعتقادات و باورهایی که ما اولا بعنوان یک مسلمان و ثانیا بعنوان یک شیعه اثنی عشری با آن موافق هستیم. گاهی اوقات ما سیره نگاری را در یک وضعیت پارادوکسیکال مطرح می کنیم، به این دلیل که از یک طرف یک فرد شیعه به این دلیل حوزه مطالعاتی خود را سیره معصوم انتخاب کرده که  به حضرات ائمه ارادت دارد و از یک طرف دیگر آن نگرانی را دارد که تا چه اندازه نگرشهای تاریخی او به او این اجازه را خواهد داد که بتواند به صورت کاملا بدون موضع قبلی ، سیره اهل بیت (ع) را مورد مطالعه قرار دهد. و گاهی اوقات برای او شبهات و مسائلی به وجود می آید که او را با آن اعتقاداتی که بعنوان یک مسلمان و شیعه بطور متعارف دارد در چالش قرار می دهد.

آقای دکتر احمد پاکتچی در کارگاه سیره و کلام جدید (نگاه به کلیت سیره) گفت: یکی از بحث هایی که از منظر کلامی می تواند مهم باشد کلیت سیره است البته نه در نگاه به اتفاقات جزیی و خاصی که در سیره اتفاق می افتد. ببینید ما درباره پیامبر و امامت صحبت می کنیم. نبوت و امامت در کلیت خود اغراضی دارد و برخی از کسانی که به رابطه بین حقایق و تاریخ یا رابطه بین کلام و سیره توجه می کنند بحث را روی این مسیر بردند. یعنی به این شکل برخورد کردند که ما بیاییم، ببینیم که اغراض نبوت و امامت چیست؟ که این خود یک بحث ماهیتا کلامی است

دکتر احمد پاکتچی

اولین مساله ای که توجه ما را به خود جلب می کند این است که تفاوت های اعتقادی در خصوص مبادی بنیادی امامت بین شیعه و اهل سنت وجود دارد و همین تفاوتهای بنیادی سبب می شود که نگاه دو گروه به سیره ائمه با همدیگر کاملا تفاوت داشته باشد. در واقع دقیقتر این است که بگوییم جاهایی که این تفاوتهای اعتقادی بیشتر ظهور و بروز پیدا می کنند ما هم با اختلافات بیشتری مواجه خواهیم شد و در آنجا که این تفاوت ها کم باشد اختلافات به صفر می رسد. در این قسمت نخست مروری بر این مبانی خواهیم داشت.

دکتر احمد پاکتچی
عنوان ممکن است یک مقداری ابهام داشته باشد اینکه دنبال چه چیزی هستیم و در اینجا سعی میشود که توضیح دهیم که صورت مساله چیست و در سیره نگاری به دنبال چه چیزی هستیم؟

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی؛ مساله و نوآوری در مقالات پژوهشی» به همت گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با ارائه دکتر نیره دلیر برگزار می شود. زمان شروع دوره، 4 آذر 95 است.