کارگاه ها

کارگاه ها (32)

معاون پژوهش جامعه الزهرا(س) از برپایی 12 کارگاه تخصصی روش‌شناسی پژوهش‌های دینی در جامعه الزهراء(س) در سال 94 و سال جاری خبر داد.

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی بررسی امکان نظریه پردازی در مطالعات زنان را برگزار می کند.

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی بلاغ، کارگاه غنی سازی روابط زوجین را برگزار می نماید.

کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار شد. در این فهرست، تمام جلسات چهارگانه کارگاه همراه با فایل های مربوطه به تفکیک جلسات آمده است.

آقای دکتر احمد پاکتچی در چهارمین جلسه کارگاه روش‌شناسی نقد هوش‌ورزی و تحلیل منطقی، اندیشه اسطوره ای را مورد بررسی قرار داد و مثال های مختلفی را در این جهت ارائه کرد.