پایان نامه ها ویژه نامه حضرت خدیجه

پایان نامه ها ویژه نامه حضرت خدیجه (11)

چکیده :
اين پايان‌نامه مشتمل بر پنج بخش و يك ضميمه است . عناوين بخشها عبارتند از: آداب و رسوم عربستان قبل از ظهور اسلام و بعثت رسول اكرم (ص)،‌همسران رسمي پيامبر اكرم (ص)، همسران غيررسمي پيامبر اكرم (ص)،‌

احكام مربوط به همسران غير سمي پيامبر اكرم (ص)، احكام مربوط به همسران آن حضرت، اسلام و تعدد زوجات، عنوان ضميمه،‌مقام زن از ديدگاه اسلام است.

 

در آیات قرآن کریم، دو رویکرد نسبت به زنان پیامبر اسلام( مشاهده می‌شود، گاهی ستایش شده و زمانی مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای به بررسی این مسأله از دیدگاه فریقین پرداخته است. قرآن کریم، با صراحت همسران پیامبر اسلام( را مادران مومنین نامیده است، و این احترام شامل تمام همسران آن حضرت می‌گردد اگرچه در زمان حیات ایشان از دنیا رفته باشند. قرآن همنشینی با پیامبر را سبب ارتقای مقام آن‌ها دانسته و احکام و ویژگی‌های خاصی برای آن‌ها قائل شده است؛ مثلاَ برای اعمال نیک آنان، پاداش مضاعف تعیین کرده است و ازدواج با ایشان را پس از پیامبر برای دیگران ممنوع کرده است. اما در برخی دیگر از آیات قرآن، بعضی از همسران پیامبر مورد نکوهش قرار گرفته‌اند؛ توقع بی‌جای آن‌ها، مسخره کردن و افشای راز، از مواردی است که توسط برخی از همسران پیامبر رخ داده و مورد نکوهش آیات قرآنی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که فضایل و امتیازات معنوی آن‌ها منوط به تقوا و اطاعت از خدا و رسول است،

نقش حضرت خدیجه(س) در تاریخ اسلام پیامبر اکرم ( ص) فرمودند : مردان بسیاری به کمال رسیدند اما از زنان فقط چهار نفر به کمال رسیدند که عبارتند از : آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد. هر یک از این چهار بانوی نامدار ونمونه ، حقّ بزرگی بر فرهنگ و تمدن بشریت ( مخصوصا تمدن اسلامی) دارند، زیرا در استوار کردن راه سعادت و کمال بشر نقش سرنوشت سازی داشته اند. بدون شک کسی که به این مرحله از کمال رسیده باشد

در طول تاریخ ؛بانوان زیادی به دین اسلام مشرف شدند ، ودر این راه خدمات شایانی مبذول داشتند ؛در صدر این بانوان حضرت خدیجه « علیهاالسلام» قرار دارد . او در قبیله ثروتمند ونامدار قریشی متولدشد.پدرش « خویلدبن اسد» ، ومادرش فاطمه دختر زائده بن اصم بود . در میان قبیله خود به عفت وخرد ، پاکدامنی وثروت مشهور بود. قبل ازازدواج با پیامبر « صلی الله علیه وآله»دو بار ازدواج کرده واز دو شوهر خود صاحب فرزند بود. بعداز مرگ شوهران ، از مال ایشان وپدر خود ثروت هنگفتی بدست آورد وبا آن به تجارت پرداخت ؛ زمانی که آوازه محمد«صلی الله علیه وآله» به امانت داری و درست کاری و . . . در مکه پیچیده بود ، شیفته محاسن اخلاقی او گردید . تمایل خود برای ازدواج را به اطلاع او رساند . بعد از توافق دو طرف ، ازدواج صورت گرفت ، به روایتی

رسالة حاضر به معرّفی شخصیت خدیجه ( علیهاالسلام) و نقش تاریخ ساز ایشان در پیشبرد و گسترش اسلام پرداخته است. خدیجه ( علیهاالسلام) یک الگوی نمونه برای زنان و مردان جامعه می باشد چرا که در وجود ایشان ارزشها و کمالات انسانی فراوانی وجود داشت. او تمام ثروت ، امکانات اقتصادی و هستی خویش را در راه رضای حق فدا نمود و با این کار نام خویش را به عنوان الگوی واقعی و راستین در تاریخ آفرینش ثبت نمود. این رساله در هفت بخش نگارش یافته است. در بخش اول: شخصیت خدیجه ( علیهاالسلام) مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم: خاندان این بانوی گرامی معرفی شده است. در بخش سوم: درباره ازدواج خدیجه(علیهاالسلام) و کمتر از سه دهه زندگی ایشان با پیامبر(صلّی الله علیه وآله والسلّم) بحث شده است.

صفحه1 از3