hashemi

hashemi

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 ساعت 17:02

مراکز پژوهشی در حوزه زنان و خانواده

1_ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سال 1380 تأسیس گردید و فعالیت های علمی و پ‍ژوهشی را در راستای شناسایی، بررسی و ارائه راهکار درباره مسائل زنان ایرانی آغاز کرد. از سال 1383 این مرکز با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران علاوه بر انجام امور تحقیقاتی و با توجه به تاثیری که تحصیلات تکمیلی بر پیشبرد بهتر امر پژوهش دارد، عهده دار آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان گردید و تا کنون اقدام به پذیرش دانشجو در 5 دوره کارشناسی ارشد نموده است. در حال حاضر واحد شماره یک این مرکز درمحل ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان قدس ، کوچه شاهد و واحد شماره دو در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مستقر می باشد و به عنوان یک مؤسسه پژوهشی- آموزشی میان رشته‌ای مستقل در حال فعالیت است.

چهارشنبه, 04 اسفند 1395 ساعت 14:05

کارگاه شیوه مدخل نویسی در دانشنامه

گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان کارگاه شیوه مدخل نویسی دانشنامه ای را  برگزار می کند استاد کارگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا مطهری  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشد طلاب محترم سطح  3 و 4 می توانند جهت ثبت نام همه روزه غیر از پنج شنبه  از ساعت 9 الی 14 به گروه تاریخ دانشنامه  زن مسلمان مراجعه نمایند. 

زمان: چهارشنبه 11 اسفند ماه - از ساعت  14 الی 18

25 بهمن 1395. پژوهشگاه علوم انسانی. نشست روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم.

موضوع : گونه های زمان و تاریخیت؛ زمان سنجی روندها و رخدادها در قرآن کریم

طبق برنامه ای که این همایش بر عهده داشت این بود که از رشته های مختلفی بنا بود ظرفیت های مطالعاتی میان رشته ای مورد بررسی قرار گیرد. بنده که معمولا خودم را درگیر بحث های میان رشته ای قرآن و زبان شناسی می کنم با در نظر گرفتن حضور جناب دکتر سلطانی و افرادی دیگری که در این حوزه سخنرانی داشتند داوطلب شدم که در حوزه تاریخ مباحثی را بیان کنم.

زمان سنجی از منظر علم تاریخ

موضوع، مسئله زمان است و اینکه چگونه می شود زمان سنجی را از منظر علم تاریخ و بحث های که در متدلوژی تاریخ وجود دارد استخراج کرد. هدف در اینجا این است که مسئله زمان و زمان سنجی را از حوزه دانش تاریخ استخراج کنیم و صورت بندی های موجود را درباره انواع زمان از آن دانش بگیریم و در حوزه آنچه که در قرآن کریم تاریخی انگاشته می شود بیان یا پیاده سازی کنیم. در اینجا ما یک نگاه صورت بندی داریم که زمانهای قرآنی را براساس مدل های که از تاریخ می گیریم صورت بندی می کنیم و در نهایت بحث کنیم در مورد اینکه قرآن روی چه گونه های از زمان تاکید دارد چه گونه های از زمان در قرآن مورد تاکید قرار ندارد و احیانا بتوانیم به یک نتیجه گیری می رسیم.

نکته : عاملی که باعث شد که توجه بنده به این موضوع جلب شود و این موضوع به یک مسئله برایم تبدیل شود مقایسه ای بود بین تورات و قرآن و دقیقتر بگویم بین عهد عتیق و قرآن. چون احساس می کردم آنچه که تاریخی انگاشته می شود در تورات با قرآن این بود که صورت بندی های زمان سنجی شان با هم متفاوت بود. در این جلسه البته درگیر توارت و عهد عقیق نمی شویم بلکه ما متمرکز می شویم به بحث قرآن و مدل های زمانی که در قرآن وجود دارد. بنابراین سناریو باید به این شکل پیش برود که بنده عملا به سراغ مدل های موجود در حوزه متدلوژی تاریخ در باره زمان بروم. البته این هم عرض کنم که در ایران علم تاریخ به شدت مظلوم است و محققین ما به بحث های جدید و به روز کمی توجه دارند و آنقدر مباحث علمی تاریخ در ایران قابل توجه قرار نگرفته است. ولی بزرگانی هم وجود دارند که این مطالعات را دارند ولی نه به اندازه ای ما به آن نیاز داریم و بتواند فضای دانشگاهی ما را پوشش دهد.

الگوهای زمان

در بحث های که در طول چنده دهه اخیر در مسئله زمان سنجی وجود دارد یکی از الگوهای زمان این است زمان مطلق از زمان نسبی جدا می شود با این تعریفی که در ادامه بیان می شود. بنابراین با تعبیر Absolute Time و Relative Time دو نوع زمان از هم جدا میشود. این تقسیم بندی را در تاریخ و باستان شناسی و حتی در زمین شناسی هم داریم.

تعاریف زمان مطلق و زمان نسبی

جداسازی زمان مطلق از زمان نسبی بر این مبنا استوار شده است که زمان مطلق عبارت است از زمانی که با یک واحد زمان نسبت به یک مبدئی سنجیده می شود. بنابراین یک مبدا سنجش مانند هجرت نبوی یا مانند هجرت مسیح یا مبدا سنجش های محفوظی که در هر موردی می تواند وجود داشته باشد داریم و یک واحد اندازه گیری مانند سال، ماه یا هر چیز دیگری و بر این اساس می توان زمان را آدرس داد.

اما زمان نسبی آدرس دهی درباره زمان نیست بلکه زمان نسبی مقایسه بین دو رویداد یا دو روند با همدیگر است و گفتن اینکه فلان چیز قبل از فلان چیز بوده است بدون اینکه ما زمانی را مشخص کنیم. بنابراین به طور مثال اگر در زیر پژوهشگاه یک کنده کاری صورت گیرد و معلوم شود که در آن پایین یک ساختمان پیدا شده است که متعلق به یک دوره دیگر است ما با اطمینان می توانیم بیان کنیم که آن ساختمان قبل از ساخته شدن این پژوهشگاه در اینجا وجود داشته است اما اینکه آن ساختمان متعلق به چه زمانی است در این مورد هیچ اظهار نظری نکردیم. این را زمان نسبی می گویند.

یک تقسیم بندی دیگری وجود دارد که بیشتر حاصل زبان شناسان سوسوری(فردینان دو سوسور) در مقابله با زبان شناسان تاریخی تطبیقی قرن نوزدهم بوده است و آن قرار دادن اصطلاح ساختاری یا Structure در مقابل اصطلاح تطبیقی تاریخی بوده، این در حوزه زمان تاریخی مورد استفاده قرار میگیرد و به این نحو می تواند مورد بررسی قرار گیرد که زمان تطبیقی عبارت است از آنجایی که ما در توضیح یک امر تاریخی یا تاریخی انگاشته شده آن را در مقایسه با اتفاقات تاریخی دیگر، زمان گذاری می کنیم حتی به گونه مطلق. مثلا بیان می کنیم این اتفاق 60 سال بعد از فلان اتفاق افتاد. اما زمان ساختاری عبارت است این که ما پدیده ای را به ماهو مورد مطالعه قرار می دهیم بدون اینکه مقایسه ای با پدیده های دیگر صورت گیرد. مثلا ممکنه است گفته شود که فلان آقا 72 سال عمرکرد یعنی درباره زمانی که از نقطه مبدا تا مقصد حیات او بوده است صحبت می کنیم بدون اینکه آن را با کسی دیگر یا اتفاق دیگر مقایسه کنیم.

الگوهای تطبیقی

ما این دو الگو را می خواهیم با همدیگر ترکیب کنیم و به یک الگوی ترکیبی چهار حالته برسیم. برای هر کدام از اینها مثال های زدم.

زمان تطبیقی مطلق

مثل اینکه واقعه عاشورا در سال 61 هجری قمری رخ داده است. تطبیقی است از این نظر که واقعه عاشورا را با یک مبدا تاریخ مقایسه می کنیم و مطلق است از این حیث که با یک واحد اندازه گیری درباره سال صحبت می کنیم و اندازه می گیریم.

زمان تطبیقی نسبی

واقعه عاشورا پس از وفات امام حسن ع رخ داده است ولی واحد اندازه گیری و اندازه ای در کار نیست.

زمان ساختاری مطلق

دوره امامت امام حسین یازده سال بوده است.

زمان ساختاری نسبی

حر بن یزید ریاحی پیش از مستبصر شدند از فرماندهان لشکر ابن زیاد بود است. یعنی چیزی را به عنوان دوره زندگی حر بن یزید در نظر می گیریم. یک مقایسه ای بین آن پدیده با مسئله قبل و بعد واقعه کربلا می کنیم ولی در عین حال خود را درگیر هیچ تاریخی نمی کنیم.

در بحث علم تاریخ این زمان های مختلف مطالعه می شود که هر کدام برای چه کاری مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا زمان تاریخ تطبیقی نسبی، بیشتر برای بازنمایی و تکرار تاریخ مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی یک اتفاق را دائما با اتفاق های دیگر مقایسه می کنیم بیشتر مسئله تکرار تاریخ است حالا اگر بخواییم از منظر فلسفه تاریخ مورد بررسی قرار دهیم آن گونه های از فلسفه تاریخ که بیشتر معتقدند تاریخ تکرار میشود از این نوع زمان سنجی استفاده می کنیم؛ در حالی که زمان تطبیقی مطلق بیشتر برای بازنمایی تکرار ناپذیری تاریخ مورد استفاده قرار می گیرد. این که ما یک مبدا تاریخ داریم به نام میلاد مسیح یا به نام هجرت، که خیلی راحت می توانیم بگوییم هشت هزار سال قبل از میلاد مسیح یا هشتاد دو هزار قبل از میلاد ، و هر تاریخی هر اتفاقی فقط یک بار می تواند در این مجموعه اتفاق بیفتد و تکراری در این سیستم وجود ندارد. وقوع یک رویداد در مسیر ممتد تاریخ است که با این روش نشان داده میشود. برای این است که ما از کتب تاریخ این انتظار داریم که به ما این را بگویند یا نشان بدهند که در مسیر ممتد تاریخ هر اتفاقی در چه زمانی رخ داده است و یک سنجه در اختیار ما قرار دهند و غیر این باشد ما فکر می کنیم این تاریخ نیست.

با توجه به کابردهای قرآنی می توانیم نشان دهیم که در کابردهای قرآنی زمان تطبیقی بیشتر بر گونه نسبی تکیه دارد و زمان نسبی مطلق را در قرآن مشاهده نمی کنیم .

مثال های قرآنی

قبل از این که مثال هایی عرض کنم باید بگویم که بنده برای این منظور بارها قرآن را مرور کردم و در قرآن نمونه زمان تطبیقی مطلق وجود ندارد. یعنی من نیافتم. هیچ جا در قرآن از چنین چیزی استفاده نشده است. یعنی اینکه قرآن براساس یک مبدا تاریخی در باره یک اتفاق صحبت کند و بیان کند این اتفاق چه زمان رخ داده است چنین چیزی در قرآن وجود ندارد و جالب اینکه در تورات وجود دارد. در عهد عتیق مکررا با چنین پدیده ای مواجه هستیم. بنابراین نمی توانیم مسئله را حمل بر عدم آشنایی آن فرهنگ با این پدیده کرد بلکه به نظر من یک انتخاب است.

بازنمایی تطبیقی نسبی

اما بازنمایی زمان تطبیقی نسبی، برای اینکه بحث یک مقداری کابردی تر شود اشاره وار بیان می کنم.

یکی از روش های بازنمایی تطبیقی نسبی، الفاظی است که بر تقدم و تاخر دلالت می کند مثل قبل و بعد اولی، اخروی و مواردی از این قبیل. به طور مثال وقتی راجب ثمود صحبت می کنید و بعد می گوید « وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغي (نجم52)» یک زمان تطبیقی نسبی را بیان می کند که نسبت این ها را نشان دهد یا مثلا فرض کنید وقتی گروهی از اسرائیل از پیامبر خود درخواست کردند که برای آنها پادشاهی قرار دهند تصریح می شود که این اتفاق بعد از حضرت موسی رخ داده است. (یعنی مسئله انتخاب پادشاه به دوره بعد از حضرت موسی ع است) و به هیچ وجه سنجشی که این اتفاق چند سال بعد از حضرت موسی ع و در چه زمان رخ داده است ارائه نمی شود.

یکی از گونه های خاص زمان تطبیقی نسبی که به نظر می شود به عنوان یک استایل و سبک در استفاده از زمان سنجی ها در قرآن مورد توجه قرار داد و مکررا هست، آنجایی است که با الگوی معلوم بعد امر معلوم بعد امر نامعلوم بعد امر معلوم مواجه هستیم. یعنی نسبتی که بین زمان ها سنجیده می شود سه زمان با هم سنجیده می شود. زمان اول و زمان سوم را میدانیم درباره چیست ولی زمان وسط را درباره آن هیچ اطلاعاتی نداریم مانند اینکه كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، قَبْلَهُمْ یعنی مشرکین که در عصر پیامبر اکرم ص زندگی می کردند. اینجا دو زمان نسبی را به وجود آوردیم . زمان پیامبر، زمان نوح، «والاحزاب من بعدهم» این وسط یک فضا را باز می کنیم و یک زمان نسبی آن وسط قرار می دهیم که بعد از قوم نوح و قبل از قوم پیامبر اکرم ص است با این ویژگی که عصر پیامبر را ما می شناسیم و می دانیم درباره کدام عصر صحبت می کنیم. نوح را می دانیم و می دانیم که چنین شخصیت وجود داشته است، اطلاعات زمانی را به ما ارائه نمیده ولی اطلاعات شخصیتی را می دهد. اما وقتی می گویند «والاحزاب من بعدهم» مطلقا سکوت است می تواند هر گروهی باشد و می تواند هر قومی باشد که در حد فاصله بین قوم نوح و قوم پیامبر زندگی کرده اند. آیات متعدد است در این رابطه بنده به دلیل صرفه جویی در وقت فقط ورق می زنم که بدانید که موضوع یک اتفاق نیست که در یک آیه باشد بلکه مکررا استفاده از این الگو را در آیات مختلف مشاهده می کنیم.

تحلیل بنده از نظر متدلوژی تاریخ این است که در زمان تطبیقی نسبی صورت بندی مرجع معلوم مرجع نامعلوم و باز مرجع معلوم که الان دیدیم برای مبالغه بر امر امتداد است، در حالی خود پدیده زمان تطبیقی نسبی برای مسئله تکرار تاریخ بود، قرآن کریم وقتی می خواهد درباره امتداد تاریخ صحبت کند بجای اینکه از مبدا تاریخ و از زمان مطلق استفاده کند از این صورت بندی استفاده می کند برای اینکه بخواهد آن معنای زمان ممتد را به مخاطب منتقل کنند.

علاوه بر مسئله قبل و بعد قرآن کریم از الگوهای دیگری نیز برای زمان تطبیقی نسبی استفاده می کند. یکی از آنها ماده «خلف» است. حالا به صورت خلفا، به صورت خلایف، یا تعبیر دیگری مثل، «فخلف من بعد خلف»، تعبیر های مختلفی به گونه های که می خواهند با استفاده از ماده خلف رابطه ای ایجاد کند بین خلیفه و مخلوف عنه، بین گروهی که بعد آمدند و گروهی که قبل از اینها بودند و اینها به نوعی جانشین اینان هستند. این هم به نوعی می تواند حالت زمان نسبی را ایجاد کند. مثلا فرض کنید قوم عاد در اینجا به عنوان خلفا قوم نوح معرفی می شوند به این معنا که بعد از آنها آمدند. در برخی از موارد با استفاده از ماده ورث شاهد این معناسازی هستیم. یعنی ماده به ارث بردن مورد استفاده قرار می گیرد مثلا به ارث بردن زمین، گروهی آمدند و زمین گروه دیگر را به ارث بردند یعنی آنها قبلا در اینجا زندگی می کردند و اینها بعدها جایگزین آنها شدند که نمونه آن را در« أَ وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها » در سوره اعراف آیه 100مشاهده می کنیم. گاهی اوقات حتی ترکیبی از اینها مثل « فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ ...» اعراف 170 موردی هست که هم از ماده خلف و هم از ماده ورث برای بیان و بازنمایی زمان تطبیقی نسبی مورد استفاده قرار گرفته است. بجز الفاظی که دلالت بر تقدم و تاخر دارند مثل قبل و بعد و امثال اینان و بجز الفاظی که به صورت Conceptual و مفهومی مثل ماده خلف و ورثه معنای زمان تطبیقی نسبی را میرساند رد برخی از موارد قرآن از یک صورت بندی و بازنمایی روایتی یا یک بازنمایی Narratologic یا یک بازنمایی روایت شناختی است استفاده می کند برای اینکه به نوعی زمان نسبی برساند. این نوع بازنمایی روایتی را، در نشان دادن زمان نسبی در یک داستان و هم در مجموعه ای از داستان های پیوسته می بینیم.

وجود بازنمایی روایتی از زمان تطبیقی نسبی مثلا در داستان های سوره کهف به خوبی دیده می شود.وقتی ما ماجراهای ذوالقرنین را دنبال می کنیم دقیقا در ماجرهای ذوالقرنین یک روند روایتی وجود دارد که به شما نشان می دهد که حرکت ذوالقرنین به سمت مشرق بعد از حرکت ذوالقرنین به سمت مغرب اتفاق افتاده است. یا در داستان حضرت موسی و عبدصالح ( خضر) ما در آنجا با یک روند روایتی مواجه هستیم که نشان می دهد رسیدن به آن شهر و بازسازی دیواری که خراب شده است بعد از مسئله کشتی وسوار شدند بر کشتی اتفاق افتاده است و نمونه های دیگری که هستند. گاهی اوقات به عنوان یک ساختار قابل ملاحظه و جدی در ساختار های داستانی قرآن نمونه های داریم مانند نمونه سوره صافات. در سوره صافات با قصه های کوتاه از پیامبران مختلف مواجه هستیم. قصه های که گاهی اوقات اینقدر کوتاه هست که به سختی اسم آن را میشود قصه گذاشت یعنی یادکرد و بیشتر ذکر در خیلی از موارد و به سرعت مسائل از یک پیامبر به پیامبر دیگر منتقل می شود اما در چنین موقعیتی ما با یک مفصل بندی مواجه هستیم البته نه مفصل بندی تحلیل گفتمان انتقادی، با یک مفصل بندی به معنای متصل کردن این داستان ها به همدیگر مواجه هستیم کهبه نوعی داستان حضرت ابراهیم را ادامه داستان حضرت نوح تلقی می کنند. داستان اسحاق را ادامه داستان ابراهیم تلقی می کنند در روند روایتی. بنابراین در روند روایتی برای ایجاد زمان تطبیقی نسبی استفاده شده است.

روش بازنمایی زمان ساختاری مطلق

زمان ساختاری مطلق آنجایی را می گویم مطلق که واحد سنجش زمان وسط می آید و دیگر راجب قبل و بعد نیست. مواردی در قرآن کریم هستند که با تعبیر سال بیان شده است حالا با عدد های مختلف مثلا ما می دانیم دوره نبوت حضرت نوح تا زمان طوفان گفته شده هزار سال منهای پنجاه. یعنی یک عدد داده شده است البته همچنان این زمان، زمان تطبیقی نیست چون مبدا تاریخی در اینجا ارایه نشده است ولی زمان ارایه شده است. نمونه های دیگر که در اینجا هست مواردی داریم که به صورت روز و شب بیان شده است مثل عذابی که بر قوم عاد نازل شده است. فقط این وسط یک زمان غیر تاریخی در قرآن وجود دارد مثل خلقت آسمان ها و زمین در شش روز ، که این را در اینجا کنار میذاریم و این ارتباطی با بحث ما ندارد و روز، روز تاریخی به معنای مورد اصطلاح ما نیست.

بازنمایی زمان ساختاری نسبی را ما در قرآن کریم به اشکال مختلفی مشاهده می کنیم؛ استفاده از الفاظی مثل واژه «اجل» برای ارائه زمان ساختاری نسبی مورد استفاده قرار گرفته است. تعبیر های دیگری که به جز آیه «اجل» وجود دارد و به نوعی درباره پایان عمر یک جامعه و یک قوم صحبت می کند که آیاتش متعدد است. و یک رخداد که می تواند یک ساختار را به پایان برساند مثل حتی «اذا جاء امرنا و فار التنور» اینها مدل های بیانی برای زمان ساختاری نسبی است در نهایت ما یک الگوی داریم به عنوان الگوی چهارگان که از ترکیب دو رابطه دوگانه به وجود می آید.( این را در مقاله ای قبلا نوشته ام و به اینترنت می توانید رجوع کنید). براساس آن الگوی چهارگان بنده می خواهم نشان دهم که دیالوگ بین چهار نوع زمان فقط در وضعیت های میانی در قرآن اتفاق افتاده است. یعنی وضعیت های افراطی و کرانه ای داخل در دیالوگ نشده اند. و بر همین اساس دیالوگ ما مواجه می شویم با مواردی که زمان تطبیقی نسبی احاله می شود در قرآن به زمان ساختاری مطلق وزمان ساختاری مطلق احاله می شود به زمان تطبیقی نسبی. مانند موردی که در داستان میقات حضرت موسی و همینطور در داستان شکست رومی ها در سوره روم دیده می شود اما هیچ نوع احاله ای در مورد دو وضعیت کرانه ای یعنی زمان تطبیقی مطلق و زمان ساختاری نسبی در قرآن دیده نمی شود.

بعد وارد یک نگاه آماری شده ام که وقت نداریم بیان کنیم آنجا نشان داده ام که ما زمان تطبیقی مطلق را اصلا کاربردش را در قرآن نداریم و زمان ساختاری نسبی در قرآن مرجع معلوم هیچ وقت ندارد و همیشه در مورد مرجع های نامعلوم و احکام کلی گفته شده و بنابراین ما نمی توانیم گزاره های تاریخی و حتی تاریخی انگاشته شده فرض کنیم. بنابراین می توانیم بگویم گفتمان زمان سنجی قرآن گفتمان میان زمان تطبیقی نسبی یا زمان ساختاری مطلق یعنی دو وضعیت میانه ای که هر دو از لحاظ بسامد و تکرار هر دو در قرآن بسامد و تکرار بالایی دارند و من در نهایت می خواستم از این موضوع این نتیجه را بگیرم که وجه مشترک زمان تطبیقی نسبی و زمان ساختاری مطلق که قرآن از آن استفاده می کند و بیشترین کاربرد در قرآن دارند ارتباطشان با روند است در حالی که آن دو زمان کرانه ای ارتباطشان با رخداد بود. ویژگی زمان ساختاری نسبی تاکید بر رویدادی که در مسیر یک داستان است که در قرآن کاربرد محدودی دارند اما زمان تطبیقی مطلق که به دنبال تعیین جایگاه یک رویداد در کل یکپارچه تاریخ است در قرآن کریم اصلا دیده نمی شود.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:21

موسی بن جعفر

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:20

مهدی (امام)

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:19

رابعه بلخی

(قرن چهارم) ملقب به زین العرب از عارفان بزرگ قرن چهارم در بلخ، عبد الرحمن جامی در نفحات الانس این زن را از عرفا شمرده و شیخ عطار در کتاب الهی نامه از او یاد کرده است. دیوان وی هم اکنون موجود است.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:18

حاذقه هراتی

(قرن چهاردهم): از زنان شاعر و نویسنده افغانستان،تالیفات زیادی از خود به جای گذاشت که مهم ترین آن ها حیات سوزان و همکاری ملت و 150 مقاله به زبان پشتو و دری است.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:14

ملا فضه

(زنده تا سال 1249 ق)، فرزند شیخ احمد بلاغی، از زنان عالم، فاضل، ادیب و خوشنویس

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:11

مستوره اردلان

(ماه شرف خانم)(م 1848م.) شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کرد ایرانی ؛ متولد سنندج ، از شاهزادگان دربار اردلان به مرکزیت سنندج، دارای تالیفات در زمینه شعر و تاریخ

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:10

محمد بن علی(امام جواد(ع))

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:09

محمد بن علی

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:08

کحال معصومه

(دکتر کحال) نخستین چشم پزشک، مدیر نشریه هفتگی دانش در موضوع زنان

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:07

قمر بنت عبید

شهیده کربلا، همسر عبدالله بن عمیر کلبی، تشویق و ترغیب شوهر به یاری امام حسین(ع)

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:06

قائم مقامي عالمتاج

متخلص به ژاله، متولد ۱۲۶۲ش، شاعر و نويسنده دوره قاجار، دارای دیوان شعر

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:05

فرمانفرمایان ستاره

م1391ش. نخستین زن ایرانی که مددکاری مدرن با تاسیس مدرسه مددکاری اجتماعی در کشور را پایه ریزی کرد. تلاش او سبب تصویب لایحه ملی تنظیم خانواده در سال 1346ش شد.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:03

فرخزاد فروغ‌الزمان

متوفای۱۳۴۵تهران، معروف به فروغ فرخزاد، از شاعران معاصر ایران، دارای پنج دفتر شعر که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:02

فاطمه: (ست المشایخ)

دختر شهید اول و از زنان صالح و فقیه که به تعلیم بانوان می­پرداخت به طوری که لقب ست المشایخ را به او دادند.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 09:00

فاطمه خاتون

(ستی فاطمه) همسر امیر جلال الدین چخماق(حاکم یزد در عصر تیموری) و خواهر گوهرشاد، از زنان واقف عصر تیموری، ساخت مسجد جامع یزد به همراه همسرش در سال 841ق.، آب انبار، خانقاه، نهر آب

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:59

فاطمه بنت رسول الله

زن در سیره و سخن حضرت

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:58

فاطمه بنت حسین بن احمد

مادر سید رضی، بانویی پاکدامن و زاهد، گویند شیخ مفید کتاب احکام النساء را به خاطر او تالیف کرده است.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:55

فاطمه بنت المثنی

فاطمه قرطبی بنت ابن المثنی از زنان عارف و پارسا كه ابن عربی دراشبیلیه به دیدارش می­رفت و در آثارش مقام معنوی او را ستوده است

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:54

غُزَیه

دختر جابربن حکیم از قبیله قریش و از طایفه بنی عامر، وی در مکه اسلام آورد و بصورت پنهانی و آشکار زنان قریش را به اسلام دعوت می­کرد

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:53

غازی ادی

(قرن سیزده) سکونت در کابل، غازی ادی در جنگ های چهار آسیاب، قلعۀ قاضی، کوه قروغ علیه انگلیسی ها شرکت داشت، وی در کوه آسمایی با 400 زن بر ضد انگلیس ها جنگید.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:50

علی بن موسی

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:48

علی بن محمد

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:47

علی بن حسین

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:46

علی بن ابیطالب

زن در سیره و سخن امام

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:44

عکرشه بنت اطش

از زنان قرآن‏ شناس و تاریخ‏ دان اردوگاه على(ع)، تلاش در آگاهى ‏بخشى به توده ‏ها و برانگیختن احساسات و غیرت دینى مردم براى دفاع و جهاد

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:43

شاه جهان بیگم

دختر جهانگیرخان نایب السلطنه در بهوپال هند از جانب دولت انگلیس، ادامه اصلاحات مادرش سکندر بیگم، ساختن بیمارستان مخصوص زنان، ساخت راه آهن

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:42

سکندر بیگم

(م1868م) ملکه مسلمان بهوپال هند، انجام اصلاحات بزرگی به سبک مدرن در ساختار اداری، اقتصادی، جمع آوری مالیات­ها و سیستم قضایی، تاسیس ارتش مدرن در بهوپال.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:41

رضیه خاتون

اولین زن حاکم مسلمان، وی پنجمين پادشاه سلسله شمسیان هند بود كه بر سرير قدرت تكيه زد و حدود چهار سال (638 634هـ) در دهلي با استقلال حكومت كرد و در زمينه­هاي مختلف اصلاحاتي به عمل آورد.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:40

رسول خدا

زن در سیره و سخن پیامبر

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:38

دَومَه

(دومه الحسنا) دختر عمروبن وهب و مادر مختار بن ابی عبیده، از زنان مبارز و صاحب بلاغت و فصاحت. وی سرانجام در جنگ مختار با مصعب بن زبیرکشته شد.

شنبه, 09 بهمن 1395 ساعت 08:37

دولت خاتون

همسر عزالدین محمد لر دوازدهمین اتابک از سلسله لر کوچک. پس از فوت شوهر وی اداره حکومت را در فاصله سال های 720-716 هجری بر عهده گرفت.

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:28

دلارام خانم

مادربزرگ شاه عباس و موسس مدرسه جده کوچک اصفهان، وی اموال زیادی را وقف این مدرسه کرده است

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:27

خدیجه بنگالی

(قرن هفتم) دختر سلطان جلال الدین عمر، وی پس از مرگ پدر در سال 748 ق در جزایر مالدیو به سلطنت رسید.

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:26

خالده ادیب آدیوار

نویسنده زن ترک در دوره­ های مشروطه دوم عثمانی و جمهوریت؛ برخی از آثار به جا مانده از او: تاریخ ادبیات انگلیسی» در سه جلد (۱۹۴۰ـ۱۹۴۹)؛- تأثیرات شرق ـ غرب و امریکا در ترکیه

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:24

حسین بن علی

زن در سیره و سخن امام

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:23

حسن بن علی

زن در سیره و سخن امام

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:15

جهان آرا بیگم

(م1092ه.ق )دختر شاه جهان (پادشاه هندوستان)، زنی فاضله و ادیب و شاعر، وی در شعر طبعی موزون و نظمی خوش داشت و از زنان سخاوتمند بود. مونس الارواح یکی از مهمترین آثار اوست

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:14

جعفربن محمد

زن در سیره و سخن امام

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:13

تمدن رباب

(۱۳۰۷۱۳۸۶)متولد جهرم، شاعر ایرانی و از فعالان سیاسی در دوران پیش از انقلاب اسلامی، شعر معروف «پیام مادر ایرانی به مادر فلسطینی» از سروده‌های رباب در دوران اقامتش در پاریس است.

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:12

ترکان خاتون

از حاکمان سلسله قراختائیان در کرمان (۶۸۱ ۶۵۵ق.) همسر قطب الدین محمد حاکم دانشمند کرمان، انجام خدمات گسترده فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، ساخت دانشگاه عصمتیه

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:10

برغانی ربابه

(قرن14ق) دختر آیت الله شیخ محمد صالح برغانی قزوینی، از زنان دانشمند، مجتهد و سخنور

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:08

بانوآغا بیگم

فرزند حاج شیخ هادی نجم آبادی، ریاست انجمن مخدرات وطن

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:07

ام سعيد همداني

نخستين كسي كه از اهل يمن به دست حضرت علی(ع) اسلام آورد. علي (ع) در منزل او فرود آمد و اين زن قرآن را از آن حضرت فراگرفت و علي (ع) در منزل او نماز گزارد. اين زن منزلش را به صورت مسجد در آورد.

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 ساعت 10:03

ام داود (دعا)

فاطمه بنت عبدالله مشهور به ام داود که اعمال ام داود در نیمه رجب مربوط به اوست(مشترک با علوم انسانی)

الگوی مداخل و مقالات گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

طرح نامه مقالات دانشنامه ای گروه تاریخ لطفا پس از دانلود و تکمیل فرم آن را به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نمایید!

دانلود فایل پی دی اف

دانلود فایل ورد

بخشی از سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی آیت الله دکتر سید محمود مدنی بجستانی به این شرح است:

آیت الله سید محمود مدنی متولد ۱۳۴۳ فرزند آیت الله سید جواد مدنی از علمای محبوب جنوب خراسان است که در ابتدای انقلاب اسلامی با حکم بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به امامت جمعه بجستان منصوب شدند.

reyshari

سخنان آیت الله ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و ریاست موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث درباره مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها در همایش صدف کوثر که در تالار بیداری اسلامی جامعه الزهرا (س) ایراد گردید:
... در روایت داریم كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ الا اربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد؛ [مجمع البیان ج 5 ص 320 تفسیر کشاف ج 3 ص 250،تفسیر ابن جریر ج 3ص 180] چهار زن کامل ترین زنان هستند در تاریخ بشر. این چهار زن همین چهار زن هستند که اشاره شد.

arafi

آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور ، ریاست جامعة المصطفی و امام جمعه موقت قم در همایش صدف کوثر (تجلیل از مقام شامخ حضرت خدیجه کبری(س)) که در نوبت عصر در تالار بیداری اسلامی جامعة الزهرا برگزار شده بود به ایراد سخنرانی در عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها پرداختند، متن بیانات ایشان در ادامه تقدیم می گردد:
تشکر می کنم از نهادهایی که در این همایش همکاری داشتند از جمله جامعة المصطفی العالمیه، جامعة الزهرا، حوزه های علمیه خواهران و پژوهشگرانی که مقاله ارائه کردند و اعضای محترم هیئت علمی و شخص جناب آقای دکتر رفیعی که زحمت برگزاری این همایش را کشیدند.
زندگی پر فروغ و پر درخشش کسی که در لیلة الاسراء و در معراج از او نامی به میان می آید و به واسطه جبراییل مخاطب سلام خداوند قرار بگیرد نشان دهنده عظمت و بزرگی ایشان است.

javadi

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و علی اهل بیتهم الاطیبین الانجبین سیما بقیة الله فی العالمین، بهم نتولی و من اعدائهم نتبرء الی الله.

مقدم شما آیات، حجج، اساتید و بزگواران را گرامی می داریم. از برگزار کنندگان این همایش قدر شناسی می کنم. از خردمندانی که بر بار علمی این همایش به وسیله مقاله های خود افزودند سپاسگذاریم. از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم که به برکت ولیش خیر و صلاح امت اسلامی مخصوصا شما را تأمین کند و خیر دنیا و آخرت به همه شما مرحمت کند.

این همایش وزین علاوه بر صبغه دینی و  صبغه علمی، صبغه حقوقی هم دارد. زیرا حقوق متقابل مادر و فرزند ایجاب می کند که فرزند مادرش را بشناسد و بشناساند

 rahbar

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای برگزارکننده همایش ملی صدف کوثر با هدف تبیین شخصیت ام المؤمنین حضرت خدیجه(س) دیداری داشتند که  این دیدار با عنوان پیام تصویری ایشان در محل برگزاری این همایش در مجتمع عالی امام خمینی(ره) قم پخش گردید.

متن فرمایشات رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بیانات حضرت آیت الله مکارم شیرازی در همایش ملی صدف کوثر تجلیل از شخصیت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری (س)

حضرت آیت الله مکارم شیرازی روز پنجشنبه دوم دی ماه در همایش ملی صدف کوثر جهت بزرگداشت مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها در تالار قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار شده بود بیاناتی در مورد سیره و نکات تاریخی زندگانی ایشان پرداختند.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری این همایش پیامبر(ص) را شاد کردید و گامی برای رفع مظلومیت حضرت خدیجه(س) برداشتید، ادامه داد: امیرمؤمنان(ع) در نهج البلاغه فرمودند که اگر در مسیر هدایت همراه کم داشتید وحشت نکنید که حضرت خدیجه(س) مصداق بارز این روایت هستند؛ چرا که در همراهی پیامبر(ص) تنها بودند و به مصداق این کلام وحشتی به خود راه ندادند و تا آخر محکم ایستادند.

mojahedi

دبیر شعر آئینی کشور عنوان کرد: حق مطلب در مورد حضرت خدیجه(س) به عنوان ام المومنین ادا نشده است.

 استاد محمدعلی مجاهدی در نخستین همایش ملی صدف کوثر(تجلیل از شخصیت حضرت خدیجه) که در تالار قدس مدرسه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: حضرت خدیجه(س) شاید مظلومترین شخصیت اسلامی در بین مسلمانان باشد که تاکنون حق مطلب در مورد ایشان ادا نشده است.

sadaf kawsar

همایش بزرگداشت حضرت خدیجه (س) با حضور حضرت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و ریاست جامعة المصطفی العالمیه، سخنرانی دو مرجع بزرگوار تقلید و ارائه مقالات برتر در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.

«خانم مرضیه حدیدچی» معروف به «طاهره دباغ» که از مبارزان پیشگام نهضت اسلامی بود، 27 آبان پس از گذراندن یک دوره بیماری ناشی از شکنجه های رژیم طاغوت، در 77 سالگی دار فانی را وداع گفت. پیکر ایشان جمعه 28 آبان در مرقد امام خمینی (ره) به خاک سپرده شد.

 مرضیه حدیدچی (معروف به طاهره دباغ) در دوران نهضت اسلامی طعم زندان و شکنجه های سخت را چشید. حضور در مجلس شورای اسلامی و سپاه پاسداران از مهمترین سوابق مرحومه دباغ پس از پیروزی انقلاب بود.

«مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ (زاده بیست و یکم خرداد هزار و سیصد و هجده در همدان) از مبارزان دیرین و السابقون انقلاب اسلامی و نمادی از زنان مسلمان فعال حاضر در همه عرصه های اجتماعی ایران بود. مروری بر زندگی و تلاش های بی وقفه وی در راه استقلال و آزادی و اعتلای ایران اسلامی، نشان دهنده تلاش ها و رشادت های وی در راه عزت انقلاب اسلامی است.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مسئولان و فرهیختگان اهل قلم و اندیشه، برگزیدگان نهمین جشنواره بین‌المللی انتخاب کتاب سال رضوی در مشهد تجلیل شدند.
 بیش از 320 اثر داخلی و خارجی به زبان‌های مختلف در پنج بخش کلی شامل کتاب برتر، کتاب دیجیتال برتر، پایان‌نامه برتر، ناشر برتر و آثار شایسته چاپ با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت(ع)، به دبیرخانه نهمین دوره این جشنواره در سال 1395 رسید و توسط استادان برجسته حوزه و دانشگاه، مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا مطهری عضو شورای دانشنامه و مدیر گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان در این جشنواره رتبه دوم در محور خاندان با رویکرد علمی پژوهشی با کتاب دوره سه جلدی« مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد علیه السلام» را کسب نمودند.

دانشنامه زن مسلمان ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رضا مطهری برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیقات بیش از پیش دارد.

عضو هیئت علمی جامعه الزهرا(س) با اشاره به این که افزایش سن ازدواج و رشد نرخ تجرد در جامعه، علل و ریشه های اقتصادی و فرهنگی و تربیتی دارد، گفت: متاسفانه ما در تربیت نسل جدید برای ازدواج و قبول مسئولیت این امر مقدس ، تا حدودی ضعیف عمل کرده ایم. زهرا تاجیک در گفتگو با خبرگزاری «حوزه» با اشاره به نقش آمار و اخبار درباره افزایش سن تجرد در جامعه و به تبع آن کاهش ازدواج در سن جوانی اظهار کرد: البته عوامل بسیاری در شکل گیری این موضوع دخیل هستند که طبعاً بخشی از آن مباحث اقتصادی است و این مساله بدان خاطر است که بعضاً امکانات لازم برای تشکیل یک زندگی از سوی پسران وجود ندارد.

مشخصات جلسه:
 تاريخ: 29/02/95 ج) ساعت آغاز:6:30 صبح د) ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:
تاريخ: 22/02/95 ج) ساعت آغاز:6:30 صبح د) ساعت پايان: 8:30

 مشخصات جلسه:
ب) تاريخ: 15/02/95 ج) ساعت آغاز: :6:30 صبح د) ساعت پايان: 8:30

مشخصات جلسه:
 تاريخ: 08/02/95 ج) ساعت آغاز: :6:30 صبح د) ساعت پايان: 8:30

 مشخصات جلسه:
 تاريخ: 01/02/95 ج) ساعت آغاز: :6:30 صبح د) ساعت پايان: 8:30

پنج شنبه, 10 تیر 1395 ساعت 14:37

آبستنی

←بارداری، ناظر به احکام خاص فقهی و نیز آداب و اخلاق اسلامی در خصوص بارداری و نحوه تعامل با زن باردار

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 05:31

دانشنامه زنان نامدار ایران و جهان

در دیماه 1392 خبری  در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که: مدیر انتشارات «پیام عدالت» از تدوین «دانشنامه زنان نامدار ایران و جهان» خبر داد و اظهار امیدواری کرد این دائرةالمعارف به بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برسد. اما این اثر تا کنون منتشر نشده است.

مجید هادی مدیر انتشارات «پیام عدالت» در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه گردآوری و تدوین این اثر سه سال به طور انجامیده است، گفت: دانشنامه زنان نامدار ایران و جهان حاصل تلاش گروهی 500 نفره است که در قالب یک مجموعه دوجلدی و در 2500 صفحه منتشر می‌شود.

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 05:14

معرفی دانشنامه زن و فرهنگ های اسلامی

معرفی دانشنامه زن و فرهنگ های اسلامی

Encyclopedia of women and Islamic Cultures

سعاد یوسف استاد لبنانی تبار مردم شنا سی و مطالعات زنان دانشگاه کالیفرنیا (دیویس) که مطالعات و آثار زیادی در مورد خاورمیانه، اسلام و زنان دارد به عنوان سر ویراستار با همکاری افسانه نجم آبادی ( از دانشگاه هاروارد) و 4 ویراستار دیگر ،در آمریکا، به همت انتشارات بریل (هلند) این دانشنامه را به زبان انگلیسی فراهم آورده اند.

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 05:39

پیشینه اسلامی دانشنامه

دانشنامه زن مسلمان در قلمرو گروه علوم اسلامی دارای 2 ویژگی ممتاز از سایر دانشنامه هایی است که به موضوع زن پرداخته است :
1- این دانشنامه در قلمرو منابع و آموزه های اسلامی به مبحث زن نظر دارد و از همین رو به همه اصطلاحات و موضوعات مطرح در علوم اسلامی که زن دارای ویژگی باشد پرداخته می شود، به تعبیر دیگر از منظرِ اسلام به موضوع زن نگریسته می¬شود؛ این در حالی است که برخی از دایرة المعارف های موجود، در موضوع زن از منظرهای دیگری همچون ایرانی بودن به آن پرداخته اند، مانند: دانشنامه زن ایرانی

 برخی منابع و مکتوبات در حوزه تاریخ اسلام و احادیث شیعه و سنی، چهره متناقضی از امام حسن مجتبی‌ (ع‌) را نشان می‌دهند. متاسفانه برخی منابع ــ حتی منابع حدیث شیعه ــ حاوی نسبت‌های زشت و ناروا نسبت به ساحت مطهر امام حسن مجتبی (ع) است.

با محمد الله‌اکبری، محقق و مدرس حوزه علمیه قلم و مرکز جامعة المصطفی العالمیه و نویسنده کتاب‌هایی چون «عباسیان از بعثت تا خلافت» و «مجسمه‌سازی و نقاشی در تاریخ اسلام از صدر اسلام تا پایان قرن چهارم هجری» درباره میزان اعتبار برخی روایات مخدوش‌کننده سیمای امام در مکتوبات، به‌ویژه کتاب‌های حدیث شیعه به گفت‌وگو نشستیم.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 03:25

انتشار ویژه نامه حضرت خدیجه کبری (س)

همت سر تسلیم به دیوار تو سوده *** پیش از تو زنی لب به شهادت نگشوده***

تو در دل سختی به پیمبر گرویدی  *** هر بار بلا را به سر و دوش کشیدی***

دانشنامه زن مسلمان، رحلت جانسوز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری (س) را تسلیت عرض می نماید. به همین مناسبت ویژه نامه ای با بخش های مقالات،پایان نامه ها،مصاحبه ها، پرسش و پاسخ، ، کتابشناسی، معرفی سایت و دانلود کتاب و نرم افزار آماده گردیده است که شما را  به مشاهده ویژه نامه حضرت خدیجه (س) دعوت می نماییم.
ویژه نامه حضرت خدیجه (س) به همت خانم سمیه هاشمی گردآوری گردیده است.

یکشنبه, 16 خرداد 1395 ساعت 20:36

زندگی نامه علمی دکتر سیدحسین فخرزارع

عضو گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان

اینجانب پس از تکمیل مرحله ابتدایی و اول راهنمایی در سال 1363 وارد حوزه علمیه اصفهان شدم. پس از یک سال تحصیلی راهی قم شدم و در درسهای ادبیات مرحوم استاد مدرس افغانی بطور جدی شرکت کردم. سال 1365به جبهه اعزام و تا سال 1367 بطور متناوب بمدت 5/10 ماه در جبهه ها و چند عملیات حضور داشتم که در عملیات کربلای 5 از ناحیه کتف مجروح و دچار آسیب جدی شدم. پس از جنگ در اصفهان ماندگار شده و در دروس سطح حضرات آقایان آیة الله سید احمد امامی، آیة الله سید حسن امامی، آیة الله شیخ علی اکبر فقیه، آیة الله کلباسی و ... شرکت کردم. سال 1371 همزمان با تشکیل خانواده به قم مشرف شدم. و تا سال 1373در دروس سطح حضرات آقایان: پایانی، استادی، دوزدوزانی، عندلیبب، محمدی و... حضور یافتم. از سال 1375 در دروس خارج فقه واصول آیات عظام تبریزی، وحید، جوادی آملی شرکت کردم. از سال 1379 همزمان با دروس حوزه از دانشگاه رشته علوم اجتماعی را ادامه دادم و سال 1383 در رشته جامعه شناسی دانشگاه با رتبه خیلی خوب پذیرفته و تحصیلات را تا سال 85 (فارغ التحصیلی) ادامه دادم. عمده مطالعات اینجانب در مورد اسلام و جامعه شناسی اندیشه های بنیادی اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی و نیز جامعه شناسی ادبیات می باشد.

مدارک تحصیلی:

دانشگاهی:

 1. لیسانس علوم اجتماعی-   پروژه : اسلام و جهانی شدن با تأکیدبرجهان گرایی مهدوی(ع)؛
 2. فوق لیسانس جامعه شناسی-پایان نامه : بررسی جامعه شناختی فمینیسم درادبیات ایران معاصر.
 3. دکتری قرآن و جامعه‌شناسی- پایان‌نامه: جهان فرهنگی قرآن، با تأکید بر مبانی

حوزوی:

 1.        خارج فقه واصول (سال ورود به حوزه 1363 تاکنون)

مهارت ها:

 1. زبان انگلیسی(شرکت درکل دوره انگلیسی متدنیروی هوایی Airforceآکادمی زبان دفترتبلیغات و دوره‌های دیگر )؛
 2. آشنایی به زبان فرانسه؛
 3. آشنایی به زبان عربی؛
 4. خوشنویسی؛
 5. ویراستاری علمی و ادبی.

فعالیت های علمی:

 کتاب :

  عنوان ناشر توضیحات
1 گفتمان عدالت درانقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی  
2 فراتحلیل انديشه شناسي اجتماعي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (درحال اتمام)
3 باز تولید جهانِ فرهنگی بر اساس مبانی نظری اسلام صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست‌جمهوری (در حال نگارش)
4 رمان اجتماعی انتشارات وثوق  
5 بررسی جامعه‌شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر - (آماده چاپ)
6 اسلام وجهانی شدن - (آماده چاپ)
7 مجموعه‌ اشعار و دلنوشته‌ها - (آماده چاپ)
8 روش تفسیر اجتماعی قرآن پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی در حال نگارش
9 مبانی جهان فرهنگی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مرحله چاپ و نشر
10 فلسفة اجتماعی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مرحله چاپ و نشر

مقالات:

  عنوان مقاله درجة علمی محل چاپ و نشر
1 بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدار شناسی با مبانی نظری اسلام علمی-پژوهشی مجله قبسات-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 چیستی و هستی جامعه و همکنشی آن با اجزاء تشکیل دهنده اش علمی- پژوهشی مجله معرفت فرهنگی اجتماعی
3 رابطة سطح زندگی با انحرافات اجتماعی علمی‌- پژوهشی مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی
4 نسبت فرد و جامعه از منظر علامه طباطبایی علمی ‌پژوهشی مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی
5 اشرافیت دانشنامه‌ امام خمینی دفتر نشر آثار امام
6 تأثیر متقابل فرد وجامعه دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
7 جامعه دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
8 جامعه مطلوب دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
9 جامعه منحط دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
10 فردگرایی و جمع گرایی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
11 همسری، دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
12 جامعه دائرة‌المعارف دائره المعارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی، جلد9

13

روش‌‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن علمی- ترویجی مجله قرآن و علم، شماره 10

14

منبع شناسی قرآن و جامعه شناسی علمی- ترویجی مجله قرآن و علم شماره 9-پاییز و زمستان1390

15

جریان شناسی اجتماعی سیاسی روحانیت علمی- تخصصی فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

16

جوهرة عدالت درانقلاب اسلامی

تخصصی-اندیشه و تاریخ سیاسی ایران مجله زمانه، شماره‌84-85، سال1388، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
17 جایگاه عقلانیت، معنویت و عدالت در پیدایش و تداوم انقلاب اسلامی همایش ملّی همایش ملی سیره و معارف‌رضوی دانشگاه فردوسی(مقاله برتر)
18

خشونت و مدارا از منظر قرآن

همایش ملّی

دانشگاه معارف، همايش ملی قرآن و نهج البلاغه138     (مقاله برتر)
19 راهبرد جهان اسلام در جهانی سازی جغرافیای معرفتی اسلام جشنواره ‌بین المللی خوارزمی مقاله برتر سال92
20 عدالت اجتماعی در قرآن دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
21 تغییرات اجتماعی در قرآن دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

22

جهانی شدن واسلام با تاکید بر مهدویت جهانی

نهضت نرم‌افزاری

نهضت نرم افزاری تولیدعلم وآزاداندیشی دانشگاه باقرالعلوم(ع) شماره 2
23

ظرفيت اسلام در عصر جهاني شدن،

دانشجویی مجله فرهنگ پژوهش 4 دانشگاه باقرالعلوم(ع)1388

24

ارتباط جهانی شدن و جهانی سازی با مهدویت، مجموع پرسش‌های قرآنی جوانان، جلد6 مجموعه‌مقالات

مرکزپژوهشی قرآن المهدی.

25 مشروعیت سیاسی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

26

مطالعه جریان های فکری سیاسی روحانیت

  از برترین پروژه‌های سال 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(این پروژه حسب درخواست دفتر مقام معظم رهبری در آستانه ورود ایشان به قم آماده شد و گزارش آن خدمت ایشان ارائه گردید)
27 گفتگوی بینادینی، گفتگوی تمدن‌ها - آماده انتشار
28 نمودهای علم وتکنولوژی درشعر معاصرایران –از مشروطیت تا انقلاب اسلامی - آماده انتشار
29 روش شناسی یورگن هابرماس درمطالعات اجتماعی - آماده انتشار
30 درآمدی درباب مدرنیته و پست مدرنیته - آماده انتشار
31 اندیشه ها ی اجتماعی کلود لوی اشتراوس - آماده انتشار
32 بررسی نقد برفلسفه حق هگل - آماده انتشار
33 اندیشه اجتماعی کارل مانهایم - آماده انتشار
34 فلسفه نظام رفتارهای اجتماعی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی دانشنامه نبوی(ص)
35 جهانی شدن قرآن دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

ترجمه :

 1. برداشت روایی وتجربه دینی-دیویدیمانه؛
 2. برخی مقالات تخصصی جامعه شناسی .

ویراستاری علمی

 1. ویراستاری علمی و محتوایی تعداد زیادی از کتب، مقالات دانشنامه ای و مجلات علمی.
 2. ویراستاری صوری و ادبی تعداد زیادی کتاب، مقالات و نشریات علمی

فعالیت‌های علمی دیگر

1-کارگاه علمی در دانشکده علوم قرآنی شهرستان بجنورد باعنوان: نرم افزارها، جستجوگرها وبانک های اطلاعاتی علوم انسانی و مقدماتی در باره نرم افزار spss (این دوره سه روزه برای اساتید دانشکده مزبور برگزار گردید)

تدریس:

 1. مبانی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی(در دوره‌های مختلف)
 2. اصول علم سیاست دانشگاه خوارزمی(در دوره‌های مختلف)
 3. مبانی جامعه شناسی دانشگاه علمی کاربری قم
 4. اصول و مبانی نقد و تفکر نقدی کاشان
 5. 5.دبیرستانهای مختلف شهر اصفهان وحومه؛
 6. 6.تدریس زبان انگلیسی کل دورة نیروی هوایی(Air force) ونیز بخشی از دوره interchange
 7. 7.تدریس برخی دروس سطح حوزه؛

سوابق علمی-اجرایی:

 1. مدیر گروه مطالعات بنیادی - مرکزمطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛(1388 تاکنون)
 2. مدیر گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی؛(1387-1389)
 3. مديرگروه اجتماعي دانشنامه فرهنگ فاطمي(س)پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛(1388-90)
 4. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 5. عضو گروه اجتماعي دانشنامه قرآن شناسي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛
 6. بازرس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه؛
 7. کارشناس ودبیراجرایی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی-6سال؛
 8. کارشناس گزینش وتحقیقات طلاب خارجی –الجامعه المصطفی العالمیه-کمترازیکسال؛
 9. دبیر علمی نشست علمی مقایسه سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع- مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(5/12/1392)؛
 10. دبیر علمی نشست علمی اصالت وجودی فرد و جامعه مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(بهمن 1392)؛

نظارت و ارزیابی‌ها

-         ارزیابی و نظارت بر تعدادی از پروژه‌های علمی - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

-         ارزیابی تعداد زیادی از مقالات دانشنامه‌ای- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

-         ارزیابی مقالات ارائه شده به همایش عدالت و......- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سال1390؛

-         ارزیابی و نظارت بر مقالات اندیشه‌نامه امام و رهبری- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

-         ارزیابی مقالات ارائه شده به همایش قرآن و نهج‌البلاغه- دانشگاه معارف 1389؛

-         ارزیابی مقالات فصلنامه دانشگاه اسلامی - 1390.

-         ارزیابی کتاب وفاق در اندیشه مفسران(علامه, سیدقطب, ....) 1392؛

نشست‌ها و سخنرانی‌ها

-     مدیریت و تشکیل نشست سكولاريزم در وضعيت فرامدرن (چالش هاي آن در صورت بندي تمدن اسلامي) پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند و دکتر حبیب‌الله بابایی- 1390.

-         مدیریت و تشکیل نشست سبک زندگی ایرانی اسلامی- با حضور دکتر محمد کاویانی و دکتر سعید مهدوی کنی- 1389.

-         نشست علمی فلسفة اجتماعی قرآن کریم- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-         مدیریت و تشکیل نشست مسیرهای محتمل عرفی شدن در ایران- با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند و دکتر محمد تقی سبحانی- 1389.

-         مدیریت و تشکیل نشست بومی شدن علوم اجتماعی در جوامع اسلامی- با حضور دکتر فرید العطاس- 1388.

-         شرکت در همایش قرآن و نهج البلاغه و ارائه مقاله برتر- 1388.

-         شرکت در نشست علمی تخصص حقوق بشر از سوی جامعه المصطفی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی (ارائة گواهی)

-         و همایش‌های مختلف دیگر

-         سخنرانی در نقاط مختلف کشور و مراکز و موسسات و مساجد در مناسبت‌های مختلف سال- به طور مداوم.

سیدحسین فخرزارع               

دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 18:25

زندگی نامه علمی خانم ناهید طیبی

عضو شورای دانشنامه زن مسلمان

در اصفهان به دنیا آمدو در همان شهر تحصیلات خود را تا دیپلم ادامه داد به علت علاقه به تحصیل در دانشگاه و  رشته شیمی و یا داروسازی دیپلم تجربی هم گرفته و کنکور داده و در دانشگاه  اصفهان در رشته شیمی در سال 64 یا 65 قبول شدو در همین زمان به طور اتفاقی به مکتب بانو امین راه پیدا کرد و جذبه معنوی آن محیط چنان او را  جذب کرد که حتی برای انتخاب واحد هم به دانشگاه نرفته و در مکتب مشغول به تحصیل علوم دینی شد. ومدارک  سطح 1و 2 را در اصفهان اخذ کرد و به تدریس ادبیات عرب، هدایه، صمدیه و نیز منطق پرداخت سپس به قم هجرت کرده در آنجا مدرک سطح3 را در سال 76 گرفته و به درس خارج فقه مشغول شد  و افزون بر تدریس به تبلیغ در سطح عموم وسپس در دانشگاهها ( مبلّغ  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه) و نیز پژوهش و تحقیق پرداخت. حاصل  این زندگی علمی 20 کتاب و بیش از 80 مقاله علمی و ادبی چاپ شده در مجلات، فصلنامه ­ها و نشریات و روزنامه ها بوده و برگزیده شدن مقالات  در بیش از 10 همایش بین المللی و ملی،کسب رتبه  اول دومین جشنواره ادبی هنری حوزه (دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان) در بخش قطعه ادبی سال 1386،  نفر اول مکتوبات جشنواره بین المللی تولیدات رسانه ­ای حجاب و عفاف  در تهران سال 1387، مبلّغ برتر کشوری در سال 1387، پژوهشگر برتر جشنواره بانو امین در جامعه الزهرا(س) قم سال 1392 و برگزیده شدن و چاپ مقالات در مجموعه مقالات کنگره­ ها و همایش­ ها از جمله وفقیت های ایشان می باشد.

تحصيلات
حوزوي

مقطع:   سطح 3

رشته تحصيلي: فقه و اصول                                                           

موضوع پايان نامه: تعامل آموزه هاي اسلام و فرهنگ رايج شبهه جزيره 1390

 

ج. فعاليت پژوهشي:

مقالات منتشر شده:

رديف عنوان مقاله وضعيت انتشار
تاريخ نشر محل نشر
1       

مجموعه مقالات مادران ائمه

1380-1375 پيام زن
2        آسيب‌شناسي پژوهه‌هاي مستشرقان دربارة تشيع 1388 پيام زن
3        فرهنگ عفاف و حجاب، راهكار نهادينه سازي،گسترش و حفظ باورهاي ديني 1387 پزوهشگاه علوم و فرهنگ
4        نقش زن ايراني در دو قرن اول صدر اسلام 1384 تاريخ پژوهان
5        امام، خانواده، روايت ها و درايت ها 1378 پيام زن
6        وحدت و امنيت از منظرامام علي(ع) 1380 مجموعه مقالات كنگره بين المللي وحدت
7       

دلائل تاریخی مخالفت با خلافت منصوص از دیدگاه نقیب ابوجعفر(م316)

بررسی واژه های همگرای حجاب و ستر در شبکه مفهومی پوشش بانوان با رویکرد معناشناختی متنی

خوانش و بررسی روایات مربوط به خَیزُران، مادر امام جواد

اعتبار سنجی انگاره زن ستیزی امام علی (ع) با تأکید بر خطبه 80 نهج البلاغه

فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام، سال15، ش اول، 1393

دو فصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، سال اول، ش اول، 1393

فصلنامه پژوهشی تاریخ اسلام، شماره 65

8        نگاه تطبیقی به کتاب اوائل و و کتاب گینس ، نخستین ها و ترین ها دوفصلنامه سخن تاریخ، 1394
9       

وحدود 70 مقاله علمي وادبي چاپ شده دیگر در نشریات، مجموعه مقالات همایش ها، مجلات و روزنامه ها

و بیش از 10 مقاله پذیرفته شده و قرائت و چاپ شده در کنگره ها و همایشهای بین المللی

کتب:

رديف عنوان کتاب وضعيت انتشار
تاريخ نشر محل نشر ناشر نوبت چاپ
1        فانوس فرداها 1385 قم نشر تشيع دوم
2        عمه شهربانو 1380 دفتر تبليغات اسلامي مركز انتشارات اول
3        بارقه: دختري از تبار ياس‌ها 1379 دفتر تبليغات اسلامي مركز انتشارات اول
4        رنگ روياهاي من قم نشرسابقون دوم
5        روان‌شناسي زن درنهج‌البلاغه 1380 قم عطر سعادت اول
6        زندگاني بانوي ايراني 1385 قم نشرسابقون اول
7        مباني روان‌شناختي خوشبختي با نگرش ديني 1382 قم بهشت بينش اول
8        هفت آسمان خاطره از علي (ع) با فاطمه (س) 1389 قم بهشت بينش اول
9        هشت بهشت: نگاهي نو، ادبي و تاريخي بر هشت بهشت روي زمين؛ كربلا و... 1388 قم بهشت بينش اول
10    آب و آيينه وخاك 1386 قم بهشت بينش اول
11    سلمان، حقيقت جاويدان خوراسگان كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران اول
12    بوي خوب زندگي: مجموعه قطعات ادبي 1385 قم بهشت بينش دوم
13    زنان و امام مهدي (عج) قم شباب الجنه اول
14   

علی(ع) پیشوای پرهیزگاران در نگاه ابن عبدالبر اندلسی(ترجمه و شرح مدخل علی(ع) در الاستیعاب)

*

پژوهشی نو درباره مادر امام زمان(عج)

واکاوی روایات مربوط به مادر امام سجاد(ع)

و...

*

شرح حال و نقش زنان تأثیرگذار در زندگی حضرت مهدی(عج)

1392

1392

قم

قم

تهران

جامعه الزهرا(س)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ

نشر علمی(1392)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اول

اول

اول

د. فعاليت اجرايي علمي:

رديف

مركز فعاليت

(نام سازمان/مؤسسه و...)

نوع فعاليت مدت اشتغال عنوان شغلي(سمت)
پژوهشي آموزشي فرهنگي‌ـ‌تبليغي اجرايي از تا
1         جامعه الزهرا(س) P 1371 1373 مسئول خبرنامه داخلي جامعه
2        جامعه الزهرا(س) P 1379 1381 مسئول كانون ادب و هنر
3        جامعه الزهرا(س) 1392 مدیر مسئول دوفصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اسلامی زن و خانواده
4        انجمن تاریخ پژوهان 1392 عضو هیئت مدیرهانجمن تاریخ پژوهان

جوايز علمي

رديف نام جشنواره / همايش/سمينار رتبه عنوان تحقيق/مقاله و...
1 كنگره بين المللي امام علي وحدت و امنيت برگزيده، قرائت و چاپ وحدت و امنيت از منظرامام علي(ع)
2 جشنواره بين المللي عفاف و حجاب مقام اول مکتوبات مجموعه آثار مربوط به عفاف
3 همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان برگزيده، قرائت و چاپ شاخصه هاي تحليلي وآسيب هاي محتوايي آثار شرق شناسان
4 همايش بين المللي پيامبر اعظم(ص) برگزيده، قرائت و چاپ گونه شناسي رفتار پيامبر با زنان

5

6

7

مجموعه مقالات نشست انديشه هاي راهبردي زن و خانواده

و...

همایش بین المللی امام رضا(ع)(سال1394)

پژوهشگر برتر سال 92 + پژوهشگر برتر سال 94(جشنواره بانو امین جامعه الزهرا)

برگزيده و چاپ

مقاله رتبه اول در شیراز و اول در کشور

عفاف و حجاب مردان

جستاری دیگر در باره ملیت مادر امام رضا(ع)

حجت الاسلام و المسلمین فاضل حسامی
در ده آبان 1341 در خانواده‌ای سنتی و پای‌بندی نسبی به اعتقادات مذهبی و از طبقه متوسط رو به پائین در شهر آبادان متولد شده‌ام. دوره ابتدائی را در دبستان دولو در یکی از محله‌های قدیمی آبادان با موفقیت نسبتاً چشم‌گیر گذراندم. دوره راهنمائی را در مدرسه راهنمائی بهار به اتمام رساندم و در همان دوره دو بار از سوی وزیز آموزش و پرورش وقت خانم دکتر فرخ‌روپارسای مورد تشویق قرار گرفتم. در همین دوره اولین فعالیت‌های مذهبی همراه با بینش سیاسی در سطح نوجوانی را با راه‌اندازی کلوپ مذهبی و نشریه دیواری در مدرسه آغاز نمودم. برخی فعالیت‌ها که مورد پسند اولیاء مدرسه نبود باعث شد در کلاس سوم راهنمائی با برخوردهای نسبتاً خشن مسئولان آموزشگاه مواجه گردد و چند روزی محرومیت از ادامه تحصیل را بدنبال داشت. دوره دبیرستان را در دبیرستان فرخی آبادان ادامه دادم و در این دوره نیز به دلیل کوشش در احیاء کتابخانه و نیز نمازخانه مدرسه با نامهربانی‌های برخی مسئولین و دبیران مدرسه مواجه شدم.

کارگاه آموزشی روش نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI با تدریس دکتر احمد پاکتچی روز پنج شنبه 23 اردیبهشت در جامعه الزهرا (س) برگزار شد. این کارگاه با استقبال بسیار بالای دانشجویان و طلاب خواهر وبرادر در نوبت صبح و عصر به مدت هشت ساعت برگزارگردید.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر نعمت الله صفری فروشانی رئیس دانشنامه زن مسلمان،  مختصری از رزومه علمی سخنران جلسه ارائه کرد و با تاکید بر این که این جلسه به نوع خود اولین بار است که در این مجموعه برگزار می شود بر ضرورت و اهمیت آن تاکید کرد.

الف)سابقه تحصیلی:
ورود به حوزه علمیه گرگان در سال 1350، و ادامه تحصیلات حوزوی در شهر مقدس قم از سال 1355. تحصیل سطح عالی حوزه در دروس اساتید برجسته مرحوم آیت الله ستوده، فاضل لنکرانی و سیدابوالفضل موسوی تبریزی. همچنین شرکت در دروس خارج فقه و اصولِ اساتید بزرگوار آیات عظام مرحوم شیخ جواد تبریزی و وحید خراسانی به مدت 15 سال؛ دروس فلسفه در محضر اساتید دکتر احمد بهشتی، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله حسن‌زاده آملی؛ و درس تفسیر آیت‌الله مشکینی.

ب)سابقه تدریس:
با بیش از 30 سال تدریس دروس حوزوی از ادبیات تا خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم.

ج) سابقه پژوهشی:
1. کتب:
1) ولایت در کتاب و سنت؛
2) رجعت از نگاه عقل و دین.
2. مقالات:
1) «رابطه جبریل و پیامبر (ص) در نقد دکتر سروش»؛
2) «اضطرار»؛
3) «ماهیة الحق و اقسامه از منظر امام خمینی(ره)».

3. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه:
‌راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان‌ و رساله‌ سطح 3 و 4 حوزه علمیه.

د) سابقه اجرایی:
قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال‌های 1360 الی 1362.

هـ)سوابق فرهنگی:
1. تبلیغ در ایام محرم و ماه رمضان از 40 سال پیش؛
2. روحانی کاروان در بعثه مقام معظم رهبری در حج به مدت 20 سال؛
3. همکاری با بعثه مقام معظم رهبری در حج در آموزش و تربیت روحانیون کاروان.

(عضو گروه علوم اسلامی دانشنامه زن مسلمان)
متولد: ۱۳۳۷
حجت الاسلام و المسلمين علي مدبر (مشهور به اسلامي) در سال ۱۳۳۷ در شهر نايين به دنيا آمد. سال ۱۳۵۰ وارد حوزه علميه شد و هم اكنون در حال تحصيل دروس خارج مي‌باشد. از مهم‌ترين اساتيد ايشان حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، جواد تبريزي و جوادي آملي بوده‌اند.
حجت الاسلام مدبر علاوه بر تدريس ادبيات عرب و فقه در حوزه، به تدريس ادبيات و تفسير و علوم قرآن در دانشگاه شهيد محلاتي مي‌پردازد و عضو شوراي پژوهشي مركز فرهنگ و معارف قرآن مي‌باشد.
ايشان سفرهاي علمي نيز به سوريه، عراق و عربستان سعودي داشته‌اند.
تعدادي از تأليفات ايشان عبارتند از:
- تفسير تسنيم قرآن
- معاد در قرآن
- سيره پيامبران در قرآن
- مراحل اخلاق در قرآن
- عيد ولايت
- ابرار در قرآن
- سكولاريزم اجتماعي در قرآن

(عضو شورای دانشنامه و مدیر گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان)
1. سوابق آموزشی
1 - 1. تحصیلات

1 - 1 - 1. تحصیلات حوزوی

* ورود به حوزه علمیه قم در سال 1367؛
- تحصیل درس خارج فقه و اصول از محضر اساتید آیات عظام «مکارم شیرازی»، «جعفر سبحانی» و «تبریزی».
1 - 1 - 2. تحصیلات دانشگاهی

* کارشناسی: رشته تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم (ع).
* کارشناسی ارشد: رشته تاریخ اسلام، دانشگاه تهران.
* دکترا: رشته تاریخ اسلام، دانشگاه اصفهان.

(عضو شورای دانشنامه و مدیر گروه علوم اسلامی دانشنامه زن مسلمان)
1. سوابق آموزشی
- تحصیلات:

* اتمام پایه دهم حوزه در سال 1368-1369 و تحصیل درس خارج؛
* شرکت در درس تفسیر حضرت آیت‌الله جوادی آملی؛
* گذراندن دوره عالی زبان انگلیسی موسسه باقرالعلوم (ع).

(عضو شورای دانشنامه و گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان)

سوابق تحصيلي:

۱. کارشناسي (سطح دو) جامعه الزهرا (س) - رشته فلسفه و معارف اسلامی (1380)
۲. کارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث از دانشکده اصول الدين- قم. (1384)
۳. دکتري علوم قرآن و حديث از دانشکده اصول الدين- قم (1390)

دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 18:29

زندگی نامه علمی دکتر مجید کافی

(عضو شورای دانشنامه و مدیر گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان)
الف) مشخصات فردي
نام ونام خانوادگي: مجيد كافي، فرزند قربانعلي ، گروه علوم اجتماعي، متولد: 1344 ب) وضعيت تحصيلات
- دانشگاهي: دكتراي جامعه‌شناسي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
- حوزوي: خارج فقه و اصول

(عضو شورای دانشنامه و از اعضای گروه علوم اسلامی دانشنامه زن مسلمان)

1. سوابق آموزشی
1 – 1. تحصیلات
1 – 1 – 1. تحصیلات حوزوی
* ورود به حوزه علمیه در سال 1358؛
- گذراندن دروس مقدماتی و سطح و استفاده از محضر اساتیدى چون آیت‌الله شیخ على پناه اشتهاردی، راستی کاشانى، پایانى و ستوده؛
- حضور در دروس خارج فقه (کتاب الحج) و اصول (جلد اول کفایه) آیت‌الله فاضل لنکرانى (ره)، دروس تفسیر قرآن و خارج فقه (کتاب الاجارة) آیت‌الله
جوادى آملى و خارج فقه و اصول آیت‌الله شیخ جواد تبریزى (ره)، از سال 1367؛
- فراگیری کتاب نهایة الحکمه و منظومه سبزوارى در ضمن تحصیلات حوزه.

(مدیر دانشنامه زن مسلمان)

سوابق علمى

1. تحصیلات حوزوی

- ورود به حوزه علميه قم در سال 1355.

- تحصيل در حوزه هاى علميه شهرهاى: اصفهان و قم، 9 سال درس خارج آیات عظام آقایان: مؤمن، اسماعیل پور، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و جوادی آملی.

سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 04:30

زندگی نامه علمی دکتر سید محمود سامانی

عضو گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

خلاصه فعاليتهاي آموزشی:
- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قم به مدت شش سال از سال 1377 تا 1383.
- تدریس در دانشگاه معارف اسلامی قم در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1390 تا 1394.
- تدریس در دانشکده اصول الدین در قم سه ترم سالهای 1385 و 1386.
- تدریس در دانشکده علوم قرآنی و حدیث در قم چهار ترم سالهای 1386 تا 1388.
- تدریس در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره گروه تاریخ و دانشگاه مجازی این مؤسسه پنج ترم از سالهای 1391 تا 1393.
- تدریس در مقطع کارشناسی و ارشد مرکز جهانی علوم اسلامی (جامعة المصطفی العالمیه ) در قم به مدت هفت سال از 1378 تا 1390.
- تدریس در جامعه الزهرا در قم سه سال و نیم در سالهای مختلف.
- تدریس در جامعه الرضویه در مشهد به مدت دو سال.
- تدریس در مرکز تخصصی تاریخ حوزه ی علمیه قم(امام رضا ع) سه ترم.
-تدریس در دانشگاه فرهنگیان سال1393_ 1394.

عضو گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

سوابق تحصیلی:

عنوان تحقیق کارشناسی : مشکلات سیاسی اجتماعی حکومت امام علی (ع)
استاد راهنما: دکتر مفتخری
استاد مشاور: دکتر فلاح زاده
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: حیات و اندیشه سیاسی احمد بن حنبل
استاد راهنما: دکتر فیرحی
استاد مشاور: دکتر مفتخری
عنوان پایان نامه دکتریphd : پژوهشی در تاریخ نگاری مقریزی
استاد راهنما: دکتر صادق آئینه وند
استادان مشاور: دکتر الویری و دکتر ناصری

عضو گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان

فعالیت های علمی وپژوهشی
حجه الاسلام دکتر محمد مهدی فقیه محمدی جلالی ( بحرالعلوم )

در هشتم اردیبهشت ماه 1351 هـ . ش در خانواده ‏اى مذهبى که بالغ بر سه قرن روحانى و از سرشناسان شهرستان آستانه اشرفیّه بوده ‏اند ، به دنیا آمد . در سال 1368 رسماً وارد حوزه علمیّه جعفریّه آستانه اشرفیّه شد و توانست از محضر اساتیدى همچون شیخ موسى کهنسال و استاد حجّة الاسلام و المسلمین حاج سیّدجواد میرحسینى خراسانى « ادیب » استفاده نماید. پس از اتمام مقدّمات جهت استفاده بیشتر به حوزه علمیّه جامع رشت هجرت نمود و اصول فقه مظفّر را نزد آیة اللَّه استاد حاج سیّد مجتبى رودبارى «حفظه ‏اللَّه» گذراند و سپس با موفقیّت کامل در امتحانات ورودى حوزه علمیّه خراسان ، مجاورت مشهد رضوى را برگزید و از اساتیدى همچون آیة اللَّه سیّدجواد سبزوارى و استاد حجّة الإسلام شیخ رضا سائلى و استاد حجّة الاسلام و المسلمین حاج سیّد جواد میرحسینى خراسانى « ادیب » کسب فیض نمود.

سه شنبه, 31 فروردين 1395 ساعت 04:30

زندگی نامه علمی حجت الاسلام سید رضا هاشمی

عضو گروه علوم اسلامی دانشنامه زن مسلمان

تخصص ها:کلام ، روانشناسی ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه
اینجانب سید رضا هاشمی در سال 1361 دیپلم متوسطه در رشته ریاضی فیزیک را با معدل 14/19 در تهران دریافت کردم و به دلیل علاقه فراوان به تحصیلات حوزوی بدون شرکت کردن در کنکور دانشگاه ها، در همان سال به مدرسه علمیّه مجتهدی در تهران وارد شدم و به مدّت چهار الی پنج ماه در آنجا به تحصیل مقدمّات علوم حوزوی (عربی و منطق) پرداختم.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 03:25

لیست مداخل مصوب گروه علوم اسلامی

برای مشاهده لیست مداخل و شناسه ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عضو گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان
1. سوابق آموزشی
1 – 1. تحصیلات
1 – 1 – 1. تحصیلات حوزوی
* ورود به حوزه علمیه ملایر در سال 1362؛
* ورود به حوزه علمیه قم در سال 1363؛
- گذراندن دروس لمعه و اصول فقه در مدرسه امام خمینى (ره) نزد اساتید محترم آیات عظام اشتهاردى، شب‌زنده‌دار، صالحى و دروس رسائل و مکاسب
نزد استاد اعتمادى و مرحوم پایانى؛
- اتمام دروس سطح حوزه در سال 1370؛
- شرکت در درس خارج آیه الله مرحوم شیخ جواد تبریزى (از سال 1371 به مدت 6 سال)؛
- شرکت در دروس خارج فقه آیات عظام فاضل لنکرانى، وحید خراسانی، جوادى آملى و سبحانی؛
- گذراندن دوره کلام و فقه مقارن در مرکز مذاهب اسلامى نزد اساتیدى چون آیت‌الله سبحانى، جناتى ؛ واعظ زاده خراسانی و ...؛
- اتمام سطح 4 حوزه علمیه.

عضو شورای دانشنامه زن مسلمان
1. سوابق آموزشی

1 - 1. تحصیلات
- تحصیلات حوزوی:
* آغاز تحصیل در نجف اشرف در سال 1341 هجری شمسی و استفاده از محضر پدر «آیت‌الله حاج ميرزا محمود یوسفی غروى»
- اشتغال به تحصیل مباحث خارج فقه و اصول در نجف و استفاده از محضر اساتیدی چون «آیت‌الله خوئى (ره)»، «امام خمینی (ره)» در سال 1349 تا 1351
* ورود به حوزه علمیه قم در سال 1351 و پیگیری مباحث دروس خارج فقه و اصول از اساتیدی چون «آیت‌الله سید محمدصادق حسینى روحانى» و «آیت‌الله
سيد كاظم حسينى حائرى» تا بعد از سال 1370 هجری شمسی
* اخذ مدرک سطح 4 حوزه
- عنوان پایان‌نامه: ‎موسوعه التاریخ الاسلامی (5 جلد) ـ وقعه الطف

(عضو شورای دانشنامه و مدیر گروه تاریخ دانشنامه زن مسلمان)
1. سوابق آموزشی
1 - 1. تحصیلات

1 - 1 - 1. تحصیلات حوزوی

* ورود به حوزه علمیه قم در سال 1367؛
- تحصیل درس خارج فقه و اصول از محضر اساتید آیات عظام «مکارم شیرازی»، «جعفر سبحانی» و «تبریزی».
1 - 1 - 2. تحصیلات دانشگاهی

* کارشناسی: رشته تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم (ع).
* کارشناسی ارشد: رشته تاریخ اسلام، دانشگاه تهران.
* دکترا: رشته تاریخ اسلام، دانشگاه اصفهان.

عضو شورای دانشنامه زن مسلمان
۱. سابقه علمی
الف) تحصیلات:
در سال تحصیلی ۵۲ ـ ۵۳ وارد حوزه علمیه فضل ابن شاذان نیشابور شدم. ادبیات عرب، معانی بیان، منطق، لمعتین و اصول فقه را در آن حوزه فرا گرفتم. در سال ۱۳۵۸ به حوزه علمیه مشهد هجرت نموده و کتابهای «الرسائل» شیخ اعظم انصاری و کتاب «المکاسب» و نیز «کفایتین» را از محضر اساتید معروف آن دیار فرا گرفتم. و در سال ۱۳۶۱ به منظور ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم اقامت نموده و در جوار حرم حضرت معصومه(س) سکنی گزیدم. پایه‌های درسی حوزه علمیه قم را امتحان داده و با عنوان «عالی قابل تشویق است» قبول شدم. و پس از یک سال(سال ۶۲) آخرین پایه درسی حوزه علمیه یعنی پایه ۹ را امتحان داده قبول شدم و به درس‌های خارج حوزه علمیه راه یافتم. و از میان حوزه‌های مختلف درسی، خارج فقه آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی و خارج اصول حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را انتخاب نموده و تا سال ۱۳۷۵ به مدت ۱۳ سال از محضر درس خارج این دو بزرگوار بهره بردم، در کنار فقه اصول به معقول و فلسفه و کلام نیز پرداختم. «نهایه الحکمه» را از محضر استاد مصباح یزدی، «منظومه» مرحوم ملاهادی سبزواری را از محضر استاد انصاری شیرازی و «الاشارات و التنبیهات» را از محضر استاد علامه حسن زاده آملی و «کشف المراد» را از محضر استاد دکتر بهشتی استفاده نمودم.

عضو شورای دانشنامه و مدیر گروه علوم اسلامی دانشنامه زن مسلمان
1. سوابق آموزشی
- تحصیلات:

* اتمام پایه دهم حوزه در سال 1368-1369 و تحصیل درس خارج؛
* شرکت در درس تفسیر حضرت آیت‌الله جوادی آملی؛
* گذراندن دوره عالی زبان انگلیسی موسسه باقرالعلوم (ع).

عضو شورای دانشنامه و از اعضای گروه علوم اسلامی دانشنامه زن مسلمان

1. سوابق آموزشی
1 – 1. تحصیلات
1 – 1 – 1. تحصیلات حوزوی
* ورود به حوزه علمیه در سال 1358؛
- گذراندن دروس مقدماتی و سطح و استفاده از محضر اساتیدى چون آیت‌الله شیخ على پناه اشتهاردی، راستی کاشانى، پایانى و ستوده؛
- حضور در دروس خارج فقه (کتاب الحج) و اصول (جلد اول کفایه) آیت‌الله فاضل لنکرانى (ره)، دروس تفسیر قرآن و خارج فقه (کتاب الاجارة) آیت‌الله
جوادى آملى و خارج فقه و اصول آیت‌الله شیخ جواد تبریزى (ره)، از سال 1367؛
- فراگیری کتاب نهایة الحکمه و منظومه سبزوارى در ضمن تحصیلات حوزه.

عضو شورای دانشنامه زن مسلمان
1. سوابق آموزشی
1 - 1. تحصیلات
- تحصیلات حوزوی:
* شروع تحصیلات حوزوی در شیراز به سال 1360؛
- استفاده از دروس حضرات آیات «سید علی اصغر دستغیب» و «علی موحد» تا اتمام لمعتین و اصول فقه؛
* ورود به حوزه علمیه قم در سال 1363؛
- تحصیل در مدرسه امام مهدی (عج) زیر نظر آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (ره)؛
- گذراندن دروس سطح عالی در نزد اساتیدی چون «شیخ علی‌پناه اشتهاردی»، «وجدانی فخر»، «اعتمادی»، «پایانی»، «ستوده»، «روشنی»، تا سال 1366 و فراگیری فلسفه «روشنی»، «انصاری شیرازی» و «حسن‌زاده آملی»؛
- استفاده از دروس خارج آیات عظام «مشکینی»، «تبریزی»، «منتظری»، «فاضل لنکرانی»، «وحید خراسانی»، «شبیری زنجانی»، «سید محمد روحانی» و «جوادی آملی».

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 03:25

زندگی نامه علمی دکتر نفیسه فقیهی مقدس

دکتر نفیسه فقیهی مقدس عضو شورای عالی دانشنامه زن مسلمان

عضو شورای دانشنامه زن مسلمان

سوابق تحصیلی
1. کارشناسی (سطح ۲) جامعةالزهرا سلام  الله علیها
2. کارشناسی ارشد ادیان و مذاهب اسلامی
3. کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن (سطح ۳)
4. دکتری تفسیر تطبیقی از جامعةالمصطفی العالمیه

عضو شورای دانشنامه زن مسلمان

سوابق تحصیلی

 حجت الاسلام ناصر باقری بیدهندی به سال 1337 در خانواده ای متدین و شهید پرور چشم به جهان گشود. قرآن را در مکتب آموخت و سپس به مدرسه رفت و در اولین روز در کلاس دوم به تحصیل پرداخت. وی پس از گذراندن تحصیلات جدید در سال 1352 به سبب عشق و علاقه فراوان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در روحانیت اصیل شیعه در سلک روحانیت در آمد و در مدرسه آیت العظمی گلپایگانی تا مرحله سطوح عالیه را با موفقیت پشت سر گذاشت و در همان مدرسه تدریس را آغاز کرد. پس از آن در دروس خارج آیات عظام: سید محمد روحانی(اصول)، محمد فاضل لنکرانی(فقه و اصول)، ناصر مکارم شیرازی(فقه و اصول)، علی مشکینی(فقه)، جعفر سبحانی(فقه و اصول) و دیگران به مدت هفده سال شرکت و بهره مند شد. در ضمن از مباحث منطق و فلسفه استادان گرامی حوزه نظیر آیت الله یحیی انصاری و آیت الله محمد علی گرامی و دکتر احمد بهشتی و تا حدودی آیت الله حسن زاده آملی و شرح تجرید آیت الله رضا استادی کسب فیض کرد. همچنین در بحث اخلاق از محضر آیت الله حسین مظاهری و آیت الله مشکینی و دیگران استفاده کرد.

 همچنین ایشان از برخی اساتید به صورت مقطعی استفاده نمود؛ از جمله:

 رسائل(برائت) آیت الله سید کاظم حائری، مکاسب محرمه آیت الله علی کریمی جهرمی، مکاسب(بیع) آیت الله محمدتقی ستوده، مکاسب(خیارات) و جلد نخست کفایه آیت الله احمد پایانی، جلد دوم کفایه آیت الله سید علی محقق، کشف المراد آیت الله رضا استادی، باب حادی عشر آیت الله وجدانی فخر، الدرایه آیت الله میرزا محمد حسن احمدی فقیه، اصول آیت الله حسین وحید خراسانی حدود یک سال، فقه آیت الله میرزا جواد تبریزی یک سال، فقه آیت الله حاج شیخ محسن حرم پناهی حدود دو سال، فقه آیت الله سید محمد علی ابطحی حدود یک سال، فقه آیت الله سید عباس مدرسی یزدی (دماء ثلاثة و ...) حدود یک سال، فقه آیت الله طاهر شمس گلپایگانی (بحث رضاع)، اصول آیت الله حسین نوری، فقه آیت الله میرزا جواد تبریزی حدود یک سال، فقه آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی حدود یک سال، فقه و اصول آیت الله مسلم ملکوتی حدود دو سال، فقه آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، فقه و اصول آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی، فقه آیت الله حسن شریعتی نیاسر و اصول سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی چند سال.

ایشان از مراجع تقلید و عالمان و استادان به دریافت انواع اجازات مفتخر شد. ایشان در عین مطالعه و تحصیل و حتی در بحبوحه کارهای قضایی و اجرایی و همکاری با جامعه مدرسین (بخش نور علم) از اندیشه تالیف و تحقیق غافل نبود.)ر.ک: فرهنگ رجال و مشاهیر تاریخ معاصر ایران، ج2، ص276؛ سیمای دانشوران؛زندگینامه فضلای اهل قم قمی، ص27؛ مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه علیهاسلام،ج4؛ سیمای کهک، ص310؛ فرهنگ عامه بخش کهک و آبادی من بیدهند، ص 126-128؛ خاطرات حجت الاسلام و المسلمین حججی ص23؛ نامه قم، ش 25 و 26،ص91؛ اسوه پاکان، ص 95 و 224)

تدريس

ردیف

نام مرکز آموزشی

1

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

2

مجتمع آموزش عالی امام خمينى(ره)

3

موسسه آموزش عالی امام رضا(ع)

4

مدرسه علمیه دارالشفاء

5

مدرسه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی(صفائیه)

6

مدرسه علمیه آیت الله العظمی مرعشی نجفی

7

مسجد بیدهندی های قم

8

مسجد روبروی مسجد آیت الله بهجت

9

مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام

مديريت­ها و سمت­های علمى

ردیف

مرکز

1

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

2

عضو هیئت مدیره انجمن علمی تاریخ پژوهان( وابسته به معاونت پژوهش حوزه علمیه قم)

3

معاون پژوهش جامعه المصطفی(ص) العالمیه در پاکستان

4

عضو مؤسس کانون نویسندگان و فضلای قمی حوزه

5

عضو نشریه نور علم وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

6

نماینده جامعه المصطفی العالمیه در همایش عبدالجلیل قزوینی رازی

7

عضو انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی

8

نماینده جامعه المصطفی العالمیه در کنگره علامه امینی(بنیاد بین المللی غدیر)

 سوابق پژوهشی

الف) همکاری با مراکز پژوهشی

1. جامعه مدرسین، بخش مجله نور علم به مدت هشت سال.

 2. مجمع جهانی اهل البیت(ع)، بخش آسیای میانه و عضو گروه تاریخ مجمع.

 3. مجمع فقه اهل البیت(ع).

 4. صدا و سیما.

 5. سازمان تبلیغات اسلامی، گلشن ابرار(عضو گروه علمی)، مشاور نویسندگان. لازم به ذکر است که جلد اول این مجموعه تحت نظر ایشان نوشته شده است.

 6. عضو شورای سیاستگذاری همایش محدث قمی.

ب) مشارکت در پژوهش

   1. رساله غنائیه.

 2. نماز باران،با همکاری آقای محیطی. 

 3. نگاهی به موضوع سیادت شیخ صفی الدین اردبیلی، اصغر حیدری، تاریخ در آینه پژوهش، ش30.

آثار علمى

الف) كتاب

 الف-1. کتابهای منتشرشده

 الف-1-1. تالیف

 1. ابن حجاج: شاعر معروف قرن چهاردهم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377 هـ.ش.

2. احمد بن اسحاق "امین امامت"،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1376 هـ.ش.؛ چاپ دوم، کنگره بزرگداشت احمد بن اسحاق اشعری قمی.

4. بانوی مجتهد ایرانی،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1371 هـ.ش.

5. بانوی نمونه: جلوه هایی از حیات بانوی مجتهده امین اصفهانی،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1371 هـ.ش.

6. بهلول و مواقفه المشرفة،نور الاصفیاء ، 1380 هـ.ش.

7. پیوند دو دریا،قم ، میثم تمار، 1389 هـ.ش.

8. تعهد اجتماعی و فردی ما در قبال ایتام،قم انصاریان، 1370 هـ.ش.

9. تک ستاره عالم حکمت: گفت و گویی فراسوی زمان با لقمان حکیم،قم، خاکریز، 1390 هـ.ش.

10. تهمت، شایع ترین بلای عصر ما،قم ، نصر، 1378 هـ.ش.

11. جابر بن حیان پدر شیمی، قم، نصر ، 1378 هـ.ش.

12. جمعه را دریابیم، قم ، مسجد جمکران، 1387 هـ.ش.

13. چهل حدیث پیوند خویشاوندی، تهران، نشر ناشر، 1387 هـ.ش.

14. چهل حدیث کار و تلاش، قم، سبط النبی(ع)، 1390 هـ.ش.

15. حقوق آل البیت علیهم السلام، فداییان اهل بیت علیهم السلام، 1384 هـ.ش.

16. حکایات گزیده از زندگانی علما با سلاطین، مولف، 1371 هـ.ش.

17. خاندان وحی به روایت ام سلمه و عایشه، دفتر مطبوعات و انتشارات کردی، موسسه نشر پژوهشهای ایران شناسی، 1373 هـ.ش.

18. دادرسی علوی (قضاوتهای حضرت علی علیه السلام)، فداییان اهل بیت (ع) ، 1383 هـ.ش.، چاپ دوم: فرا گفت.

19. دانستنی ها خواب، میثم تمار، 1379 هـ.ش.

20. دانشوران روشندل، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376 هـ.ش.

21. دیدگاه ها و انقلاب اسلامی ایران، انتشارات روح، 1359 هـ.ش.

22. راهنمای جوانان در انتخاب کتاب، موسسه خدمات فرهنگی علوم اسلامی، 1373 هـ.ش.

23. روش میهمان نوازی در اسلامی، تهران: امیری، 1371 هـ.ش.

24. زندان و زندانی در اسلام، ترجمه و تالیف، قم: نشر محمد.

25. سیمای بانوان در آیینه احادیث، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب، 1379 هـ.ش.

26. سیمای بزرگسالان در آیینه احادیث، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب، 1362 هـ.ش.

27. سیمای جوانان در آیینه احادیث، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب، 1361 هـ.ش.

28. شب قدر، انصاریان، 1370 هـ.ش.

29. شفاعت از دیدگاه شافعان، موسسه فرهنگی انتشاراتی شاکر، 1377 هـ.ش.

30. ظهور شیعه در سخن پیامبر (ص)، قم: خادم الرضا (ع)، 1390 هـ.ش.

31. عزاداری، بایدها و نبایدها، نور السجاد، 1389 هـ.ش.

32. فقیهان بر مسند وعظ و خطابه، دبیرخانه اجلاس حوزه و تبلیغ، 1378 هـ.ش.

33. گنج حکمت یا احادیث منظوم، نشر روح، 1363 هـ.ش.

34. محمد بن ابی بکر: شهید ولایت، دارالحدیث، 1375 هـ.ش.

35. مرزبان شریعت (زندگانی آیت الله شریعتی)، حضور، 1383 هـ.ش.

36. مومن طاق، دارالحدیث، 1375 هـ.ش.

37. وصیت نانوشته، قم: خادم الرضا (ع)، 1391 هـ.ش.

38. وظایف استانداران از دیدگاه امام صادق علیه السلام، قم: روح، 1359 هـ.ش.

الف-1-2. ترجمه و تصحیح

1. آداب الشریعة (آیین زندگی)،تالیف محمد باقر فشارکی، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، قم: سبط النبی(ص)، 1388 هـ.ش.

2. آینه دانشوران، تالیف سید علیرضا ریحان یزدی، با مقدمه و تعلیقات و اضافات ناصر باقری بیدهندی، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 1372 هـ.ش.

3. اسرار نماز(اسرار الصلوة فارسی)، تالیف زین الدین شهید ثانی، ترجمه محمد صالح بن محمد صادق واعظ، به کوشش ناصر باقری بیدهندی، میثم تمار، 1389 هـ.ش.

4. اسناد فضیلت مولا، ترجمه و تصحیح ناصر باقری بیدهندی، قم: مسجد مقدس جمکران، 1388 هـ.ش.

5. اشعریان قم، محمد علی معلم حبیب آبادی، تصحیح و تحشیه، چاپ چهارم.

6. اعتکاف در اسلام، تالیف محمد جواد خراسانی، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، بنیاد پژوهشهای علمی و فرهنگی نور الاصفیاء، 1381

7. پرتوی از فضایل امیرالمومنین(ع) در حدیث، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، ترجمه، قم: مرکز نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.

8. تتمة المنتهی در تاریخ خلفا، شیخ عباس قمی، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، دلیل ما، 1382 هـ.ش.

9. تذکرة القبور: به ضمیمه اشعار و مثنویات، تصنیف عبدالکریم گزی اصفهانی، به کوشش ناصر باقری بیدهندی، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)، 1379 هـ.ش.

10. توحید مفضل، ترجمه محمد باقر مجلسی، حواشی علامه طباطبایی، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379 هـ.ش.

11. چکیده منطق، تالیف عبدالهادی فضلی، ترجمه ناصر باقری بیدهندی، مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی، 1360 هـ.ش.

12. الحجة المنتظر (عج)[پیشوای منتظران]، تالیف چند تن از شاگردان آیت الله عبدالکریم حائری، به امر ایشان به تحقیق ناصر باقری بیدهندی، آستان مقدسه قم: زائر، 1383 هـ.ش.

13. حدیث آفتاب، ابونعیم اصفهانی، ترجمه و تصحیح ناصر باقری بیدهندی، قم: خادم الرضا(ع)، 1390 هـ.ش.

14. حماسه سازان دشت نینوا: مشتمل بر شرح زندگانی و شهادت یاران حضرت اباعبدالله(ع)، تالیف محمد بن الشیخ طاهر سماوی، ترجمه و نگارش علیرضا خسروانی، به کوشش باقری بیدهندی، مسجد مقدس جمکران، 1388 هـ.ش.

15. خاک آسمانی: در فضیلت و چگونگی استشفاء به تربت عبیر آسای حسینیعلیه السلام(تحفة الطالبین)، تالیف سید فضل الله امامت، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، بنیاد پژوهشهای علمی، فرهنگی نور الاصفیاء، 1380 هـ.ش.

16. خصائص الزینبیه یا ویژگیهای حضرت زینب(س)، تالیف نور الدین جزائری حائری، محقق ناصر باقری بیدهندی، زائر، 1389 هـ.ش.

17. در جستجوی نور، تالیف حسین بن عبدالصمد جبل عاملی، ترجمه ناصر باقری بیدهندی، آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، 1379 هـ.ش.

18. دارالسلام المشتمل علی ذکر من فاز بسلام الامام(ع)، محمود میثمی عراقی، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، زائر، 1389 هـ.ش.

19. رسائل حزین لاهیجی، تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.

20. رساله سیاست فرقانی در ذبح قربانی، تالیف سید حسین عرب باغی، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، علوم حدیث ، ش پیاپی24.

21. رساله غنائیه، محمد رسول کاشانی، تصحیح با همکاری حسین شفیعی، در ضمن رساله های غنا چاپ شد، بوستان کتاب.

22. روح ایمان(در شناخت حقیقت نفس و روح انسان)، تالیف شیخ عبد النبی عراقی، تحقیق و تعلیق ناصر باقری بیدهندی، بنیاد پژوهشهای علمی، فرهنگی نور الاصفیاء، 1382 هـ.ش.

23. رهروان شب، تالیف حسن رضوی، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، نور الاصفیاء، 1379 هـ.ش.

24. سخنان نغز محمد(ص)، یحیی نووی، ترجمه، قم: نسیم حیات.

25. سیر حوزه های علمیه شیعه، تالیف آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، تعلیقه و تحشیه، قم: مرکز نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، 1388 هـ.ش.

26. العقائد الحقة، سید احمد موسوی خوانساری، تحقیق: ناصر باقری بیدهندی، قم: دلیل ما، 1421 ق.

27. فتح السبل، تالیف محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی، به کوشش ناصر باقری بیدهندی، دفتر نشر میراث مکتوب، مرکز فرهنگی نشر قبله، 1375 هـ.ش.

28. الفوائد الرضویة(سرگذشت عالمان شیعه)، شیخ عباس قمی، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، موسسه بوستان کتاب، 1385 هـ.ش.

29. فی رحاب التوبة، تالیف سید محمد مجاهد(ره)، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، 1377 هـ.ش.

30. قطره ای از دریا، تالیف فرهاد میرزای قاجار، ارج نامه فقیهی، به مناسبت برگزاری مراسم نکوداشت استاد علی اصغر فقیهی، قم: فرهنگ و ارشاد قم، 1380 هـ.ش.

31. الکبری فی المنطق، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، قم: نشر مرتضی.

32. کنز مخفی: مباحثی پیرامون زیارت عاشورا، تالیف عبدالنبی اراکی، تحقیق ناصر باقری بیدهندی، قم: مسجد مقدس جمکران، 1388 هـ.ش.

33. گناهان کبیره و صغیره، تالیف محدث قمی، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، چاپ شده در مجموعه آثار کنگره حاج شیخ عباس قمی.

34. گنجینه گوهر، تالیف کراجکی، ترجمه محدث قمی، تصحیح و ویرایش ناصر باقری بیدهندی، قم: فداییان اهل بیت (ع).

35. گوهر وزین در ترجمه الدر الثمین، تالیف سید محسن امین، ترجمه و تحقیق ناصر باقری بیدهندی، قم: مسجد مقدس جمکران، 1388 هـ.ش.

36. منتهی الآمال: بخش زندگی و مقتل امام حسین (ع)، شیخ عباس قمی، تصحیح ناصر باقری بیدهندی، دلیل ما، 1389 هـ.ش.

37. نخستین پیکار مسلحانه در اسلام، عبدالکریم قزوینی، ترجمه ناصر باقری بیدهندی، 19 دی، 1380 هـ.ش.

الف-2.كتابهای منتشر نشده

 الف-2-1. تالیف

1. آسیب شناسی اسلامی

2. آشنایی با زندگانی آیت الله سید عبدالهادی شیرازی (چهره درخشان مرجعیت)

3. ابوالاسود دوئلی شاعر عقیده و ایمان.

4. اخلاق خانوادگی پیامبر (ص).

5. اربعون حدیثا فی فضل الصلاة علی النبی الاعظم (ص).

6. اعتکاف در اسلام.

7. ام کلثوم دختر امیرالمومنین(ع).

8. با مردگان.

9. بر الوالدین.

10. بیعت رضوان.

11. پژوهشی درباره اصول اربعمائة.

12. تاریخ حوزه های علمیه شیعه؛ درسی است.

13. تاریک و روشن.

14. تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم.

15. چهارده پیشوای نور.

16. جنگ و صلح از نگاه اسلام؛ به زبان چینی ترجمه شده است.

17. معصیت های بی لذت.

18. هزار و یک حکایات منظوم.

19. در جستجوی کبریت احمر(گفت و گوی فراسوی زمان با سلمان فارسی).

20. خورشید پنهان (زندگی نامه جناب موسی مبرقع).

21. در آستانه سیره پیشوایان؛ جزوه درسی.

22. درآمدی بر تراجم نگاری و تراجم نگاشته ها.

23. درنگی در زندگی و آثار و خدمات علامه مجلسی.

24. روحانیت شیعه.

25. ریش تراشی چرا؟

26. سحر و جادو از منظر اسلام.

27. سیره مرتضی(در گلشن ابرار، ج6، چاپ شد).

28. سیری در امثال و حکم.

29. شعار مکتب.

30. شناختنامه حسن بصری.

31. شهداء الصحابة فی صفین.

32. شیفتگان دانش.

33. صدی الملکوت.

34. صرف.

35. عبد الله بن جعفر، 90 سال تجربه سیاسی اجتماعی و اخلاقی .

36. عرفان حق.

37. عشق شریعت محور.

38. عمر بن عبدالعزیز در نظر تاریخ.

39. فداکاری بی نظیر یا: اوج ایثار.

40. فرهنگ تراجم نگاران.

41. قیس بن سعد، فرمانروای قهرمان.

42. کرامت علوی.

43. کشکول.

44. کلیاتی در علم رجال؛ جزوه درسی.

45. کلیاتی در علوم حدیث؛ جزوه درسی.

46. کیف اصبحت؟(عربی)

47. گناه زدایی.

48. گناهان بی لذت.

49. محبوب دلها.

51. محمد بن حنفیه فرزند نامدار علی(ع).

52. مراقبات عزاداری.

53. مزارات قم (در سایه کریمه، آرمیدگان در شیخان، مفاخر وادی رحمت).

55. مسند نشین فقه و فقاهت (درنگی در زندگی آیت الله گلپایگانی).

56. مقتدای عارفان (زیستنامه آیت الله ملا حسینقلی همدانی).

57. میراث پرده نشینان.

58. نماز باران و برپا کنندگان آن.

59. عقیقه در اسلام.

60. اسماء و صفات پیامبر (ص) در قرآن مجید.

61. ومضات من حیاة المعصومین (ع).

62. تقریرات ابحاث فقه و اصول و قواعد فقهیه و... اساتید.

63. هزار و یک حکایت منظوم.

الف-2-2. تصحیح و تعلیق

1. الاغاثة، محمدعلی حزین لاهیجی .

2. افتخار اسلام بر سایر ادیان، فخر الاسلام .

3. اوصاف الاشراف، خواجه نصیر الدین طوسی.

4. بحر الئالی(بسمل شیرازی).

5. چراغ، حسینیان.

6. دستور حکومت، محمد حسین فروغی(ذکاءالملک).

7. رد البدع و الشبهات(خراسانی).

8. رسائل محقق کراجکی (البرهان، التفضیل، التعریف بوجوب حق الوالدین)

9. رساله زیارت رجبیه، علامه محمدباقر بیرجندی.

10. الزام الناصب، تالیف علی حائری یزدی(با مقدمه آیت الله صافی گلپایگانی).

11. سخنان امام حسین (ع)، میرزا ابوالفضل زاهدی قمی.

12. قمقام زخار، فرهاد میرزا معتمد الدوله(با مقدمه آیت الله جعفر سبحانی و علامه باقر شریف قرشی).

13. کتاب فضل علی (ع)، محدث قمی.

14. مصباح الهدایة (تلخیص و توضیح معراج السعادة)(به قلم حاج سید میرزا آقا حسینی)

15. متخب التواریخ ملاهاشم خراسانی.

16. فرهنگ اخلاق اسلامی زیر نظر دکتر عطاء الله شهاب پور.

17. فرزند اسلام (نویسندگان نامه دانشوران عصر ناصری) زندگی سلمان فارسی.

18. حقوق فراموش شده محمد تقی مجلسی.

19. کتاب الخلافة، مدنی کاشانی.

20. کرائم الاخلاق.

21. کمال الانسان، سید علی برقعی.

22. مخزن الئالی، بانو امین اصفهانی.

23. خلد برین.

24. خدمات متقابل اسلام و ایران(شهید مطهری).

25. کلمه طیبه(محدث نوری).

26. آثار الاعمال، محی الدین طالقانی.

27. العقائد الحقه، مستنبط.

28. انسان، اسلام، استاد محمدتقی مصباح یزدی.

الف-2-3. ترجمه

1. برگزیدگان خدا از انبیا تا اوصیاء(ترجمه اثبات الوصیة)

2. پرتوی از فضایل امیرالمومنین(ع) در حدیث.

3. ترجمه اعراب سوره فاتحه، محمدعلی مدرس افغانی.

4. ترجمه اعلام الوری، علامه طبرسی.

5. ترجمه کتاب البیان.

6. حماسه هایی از زندگانی علی(ع)، سید عبدالکریم قزوینی.

الف-2-4. کتابشناسی

1. آیینه تلاش.

2. رمح فی نحر التصوف.

3. فهرست کتابهایی که بر علیه وهابیت نوشته شده است، مکتب اسلام، در چهار شماره، سال....

4. کتابشناسی حسبه.

5. کتابشناسی قم، نامه قم، 1377هجری شمسی، پیاپی1-4 و آیینه پژوهش، ش؟، پیاپی44.

6. کتابشناسی کتب درسی حوزه، نور علم، 1368هجری شمسی، پیاپی32.

7. کتابشناسی مناظره و محاوره.

8. کتابنامه صلوات، علوم حدیث، ش؟

9. کتابنامه منبر نوشته ها.

الف-3. کتابهای منتشرشده به زبانهای دیگر

1. حقوق اهل البیت(ع)، ترجمه به زبان اردو: کرار حسین اظهری و مبارک پوری، پاکستان-کراچی: قاری، 2006م.

2. غدیر خم و اعیاد اسلامی، ترجمه به زبان ترکی استانبولی، داوود بهلولی، گرجستان-تفلیس: دفتر حضرت آیت لله العظمی سیستانی، 2006م.

3. معاشره کا اهم مسئله یتیمی، ترجمه به زبان اردو: حسن فیضی، قم: انصاریان، 1378 هـ.ش.

4. مباهله، سند حقانیت شیعه، ترجمه به زبان اردو، مترجم کرار حسین اظهری، پاکستان.

5. شب قدر، ترجمه سید مختار حسین جعفری، انصاریان، قم.

6. تهمت، شایع ترین بلای عصر ما،ترجمه به زبان اردو: سید احتشام عباس زیدی، به صورت مسلسل در مجله توحید، سازمان تبلیغات اسلامی.

ب) مقالات

 ب-1. مقالات فارسی

1. آیت الله حیدری و فضیلتی فراموش شده، کنگره بزرگداشت آیت الله حیدری ایلامی، فارسی، 1376ه.ش.

2. دیالمه و خلافت اسلامی، ارج نامه فقیهی، به مناسبت برگزاری مراسم نکوداشت استاد علی اصغر فقیهی، 1380ه.ش.

3. فرهنگبان اسلام: نسب آیت الله مرعشی نجفی، گنجینه شهاب: مجموعه رساله ها و مقاله های علمی در پاسداشت حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، فارسی، جلد اول، 1380ه.ش.

4. کتابنامه منابع شرح حال علامه مجلسی، مقالات منتشر شده در مطبوعات: شناخت نامه علامه مجلسی، 1378ه.ش. 35.

5. آشنایی مختصر با زندگانی مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی، مشکوه، 1371 شمسی، پیاپی 3.

6. آیت الله العظمی حاج میرزا محمد حسن آشتیانی، مشکوه، پیاپی 44،1373 ه.ش.

7. ارزشهای اخلاقی در مکتب پنجمین امام شیعه، نور علم، پیاپی 20-23، 1366ه.ش.

8. اصحاب اجماع، علوم حدیث، پیاپی 6 و 9، 1376 ه.ش.

9. بانوان قرآن پژوه، پیام قرآن، پیاپی4، 1373 ه.ش.

10. جلوه هایی از زندگی حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی آملی، پیام حوزه، 1377 شمسی، پیاپی17.

11. خاطراتی از آیت الله محمد باقر زند کرمانی، پیام حوزه، 1379 شمسی، پیاپی26.

12. راهیان کوی یار، فرهنگ کوثر، 1388 شمسی، پیاپی77.

13.رساله سیاست فرقانی در ذبح قربانی، نگاهی دوباره به روایت ذبح قربانی، مصحح: ناصر باقری بیدهندی، علوم حدیث، 1381 شمسی، پیاپی24.

14. سیمای مسجد امام حسن عسکری (ع)، فرهنگ کوثر، 1381 شمسی، پیاپی60.

15. شرح حال و آثار آیت الله العظمی سید هبة الدین حسینی شهرستانی(ره)، مشکوه، 1370 شمسی، پیاپی 31.

16. شرح مختصری از زندگانی آیت الله حبوبی، مشکوه، 1372 شمسی، پیاپی41.

17. شرحی کوتاه بر حدیث اسماء حسنی، پیام حوزه، 1378 شمسی، پیاپی21.

18. عدی بن حاتم طایی، رزمنده سلحشور، فرهنگ کوثر، 1381 شمسی، پیاپی56.

19. فقیهان سخنور در فهرست منتجب الدین، فرهنگ کوثر، 1388 شمسی، پیاپی19.

20. قیس بن سعد سردار سخاوت، فرهنگ کوثر، 1379 شمسی، پیاپی48.

21. مرگ جامعه از نظر قرآن، بصائر، 1375 شمسی، پیاپی22.

22. معرفی برخی از حافظان قرآن، بصائر، 1375 شمسی، پیاپی22.

23. نجوم امت: زندگانی آیت الله العظمی حاج سید محمد هادی حسین میلانی، نور علم، 1366 شمسی، پیاپی 25.

24. نجوم امت: زندگانی آیت الله آقا شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، نور علم، 1366 شمسی، پیاپی 22.

25. نجوم امت: زندگانی آیت الله العظمی سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، نور علم، 1364 شمسی، پیاپی 9.

26. نجوم امت: زندگانی آیت الله میر سید علی بهبهانی، نور علم، 1370 شمسی، پیاپی39.

27. نجوم امت: زندگانی آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی، نور علم، 1368 شمسی، پیاپی33.

28. نجوم امت: زندگانی حاج آقا بزرگ تهرانی، نور علم، 1369 شمسی، پیاپی38.

29. نجوم امت: زندگانی آیت الله حاج آقا حسین خادمی اصفهانی، نور علم، 1369 شمسی، پیاپی35.

30. نجوم امت: زندگانی آیت الله العظمی حاج آقا سید روح الله خمینی، نور علم، 1368 شمسی، پیاپی31.

31. نجوم امت: زندگانی مرحوم آیت الله حکیم، نور علم، 1366 شمسی، پیاپی24.

32. نجوم امت: زندگانی آیت الله العظمی آقا میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی، نور علم، 1367 شمسی، پیاپی29 .

33. نجوم امت: زندگانی آیت الله العظمی حاج سید احمد حسینی زنجانی، نور علم، 1366 شمسی، پیاپی 25.

34. نظری به احادیث و اخبار در آثار سعدی، مشکوة، 1368 شمسی، پیاپی 5.

35. نگاهی به زندگی نامه محتسبین مشهور: ابن حجاج، ترجمان حسبه، 1380 شمسی، پیاپی 5.

36. زندگی آیت الله بافقی، عماد.

37. یادکردی از دانشمندان روشندل، تبیان، 1375 شمسی، پیاپی 17-16.

38. زندگی مورخ نامدار علامه سید جعفر مرتضی عاملی، گلشن ابرار ج 6.

39. زندگی نامه علامه محمدعلی حزین لاهیجی، گلشن ابرار، ج9.

40. زندگی نامه آیت الله علامه ملا عبدالکریم گزی، گلشن ابرار، ج9.

41. زندگی نامه آیت الله محمد رضا تنکابنی، گلشن ابرار، ج9.

42. زندگی نامه آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، گلشن ابرار، ج9.

43. نظری به اخبار و احادیث در آثار سعدی، مشکوة.

44. زندگی نامه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، مدیسه.

45. آیت الله شیخ عبدالنبی اراکی، ستارگان حرم.

46. عزاداری، فرهنگ کوثر.

47. کتابشناسی حسبه، حکومت اسلامی.

48. کتابشناسی مناظره و محاوره.

ب-2. مقالات عربی

 1. اهل البیت(ع) فی روایات الصحابة، رسالة الثقلین، 1415 قمری، پیاپی 11.

2. إعتداء علی حرمة البیت و أمنه، میقات الحج (عربی) ، 1416 قمری، پیاپی 3.

3. اهل البیت(ع) فی روایات زید الشهید، الکوثر.

 ج. فهرست آثاری که به زبانهای دیگر ترجمه شده اند:

 1. اسناد فضیلت مولا، مترجم حسن رضا جلال پور.

2. اسرار نماز، محسن رضا جعفری.

3. ایقاظ الامة من الضجعة فی اثبات الرجعة (بیداری امت در اثبات رجعت)، انیس الحسن جوادی.

4. بانوی نمونه، انیس الحسن جوادی.

5. پیوند خویشاوندی، طاهر اقبال.

6. تعهد اجتماعی و فردی در قبال یتیم، حسن فیضی.

7. جمعه را دریابیم، محسن رضا جعفری.

8. چهل حدیث کار و تلاش، سید زهیر ظفر رضوی.

9. چهارده پیشوای نور، کرار حسین اظهری.

10. خصائص زینبیه، اظهر کاظمی.

11. دادرسی علوی، محسن رضا جعفری.

12. دارالسلام، محسن رضا جعفری.

13. دانستنی های خواب، ملک اعجاز حسین.

14. محمد بن ابی بکر شهید ولایت، کلب صادق اسدی هندی.

15. رشوه از نظر اسلام، ملک اعجاز حسین.

16. شعار مکتب، حسن رضا قمی.

17. ظهور شیعه در سخن پیامبر(ص)، فضل عباس.

18. گناهان کبیره و صغیره، سید حسن مهدی کاظمی.

19. مباهله سند حقانیت شیعه، کرار حسین اظهری.

20. پیوند دو دریا، حسن رضا هندی.

21. تک ستاره عالم حکمت(لقمان حکیم)، انیس الحسن جوادی و کوثر علی جعفری.

22. پیوند دو دریا، علی الدین عروج اف، به زبان گزلی.

23. تک ستاره عالم حکمت(لقمان)، کوثر علی جعفری به زبان انگلیسی.

24. چهره درخشان مرجعیت(زندگی آیت الله سید عبدالهادی شیرازی)، هادی شیرازی، به زبان عربی.

25. مسندنشین فقه و فقاهت(زندگی آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی)، به فرمایش علامه کورانی به عربی ترجمه شد.

26. جابر بن حیان پدر شیمی، تعریب توسط علامه حسین کورانی.

27. آیین زندگی، کرار حسین اظهری، به زبان اردو.

28. محمد بن ابی بکر شهید ولایت، کلب صادق اسدی، به زبان اردو.

29. احمد بن اسحاق امین امامت، شبیه الحسن فیضی، به زبان اردو.

30. اصحاب اجماع و امتیازشان بر سایر راویان، محضر علی، به زبان اردو.    

31. زندگینامه رهبر انقلاب آیت الله العظمی خمینی(ره)، عسکری، به زبان اردو.

32. فقیهان سخنور در فهرست متجب الدین، علیرضا کاظمی، به زبان اردو.

د. کتابها و مقالات مفقوده

 1. الخصائص الزینبیه.

2. مقاله داستان احقاق الحق و پدیدآورندگان.

3. مقاله زندگینامه آیت الله حاج شیخ محمدعلی حائری صفایی.

4. چهل حدیث کشاورزی.

5. مسندنشین فقه و فقاهت.

اجازات روایی

حضرات آیات و حجج اسلام:

سیدشهاب الدین حسینی مرعشی نجفی، 1410 ه.ق.

رضا مدنی کاشانی، 2 شوال 1410ه.ق.

سیدمصطفی حسینی خوانساری، 17 ذی قعده 1409ه.ق.

سیدموسی حسینی (شبیری زنجانی)، 17 جمادی الثانی 1427ه.ق.

محمد فاضل لنکرانی (دو اجازه روایی)، 30 مرداد 1378ه.ش. و  26 محرم 1428ه.ق.

ناصر مکارم شیرازی

محمد شاه آبادی، هشتم آبان 1385ه.ش.

سیدمهدی مرعشی، 21 رمضان 1422ه.ق.

لطف الله صافی گلپایگانی، 1421ه.ق.

مسلم ملکوتی، 24 جمادی الاولی 1416ه.ق.

محسن حرم پناهی، صفرالمظفر 1412ه.ق.

یدالله دوزدوزانی

احمد سبط الشیخ انصاری صفرالمظفر 1412ه.ق.

محمدهادی معرفت، اول ربیع الآخر 1412ه.ق.

سیدعباس مدرسی یزدی، 29 محرم 1427ه.ق.

سیدمحمدعلوی گرگانی، 1414ه.ق.

سیدمحمد حسینی شاهرودی، 6 صفرالمظفر 1427ه.ق.

سیدمحمدباقر موحد ابطحی، 7 ذی حجه 1427ه.ق.

نصرالله شاه آبادی، 17 ربیع الثانی 1428ه.ق.

سیدطیب جزایری، 19 ربیع الاول 1422ه.ق.

مصطفی نورانی اردبیلی، 1370ه.ش.

محمدآصف محسنی 15 /4/ 69

سیدعلی شفیعی، 25 شوال 1428ه.ق.

محمدباقر محسنی ملایری

باقر شریف قرشی، 10 ربیع الثانی 1426ه.ق.

علی کریمی جهرمی، 5 صفر 1420ه.ق.

سیداحمد حسینی اشکوری، صفر 1427ه.ق.

شیخ مهدی مجدالاسلام، 5 شوال المکرم 1418ه.ق.

خرسان

سیدمحمدعلی روضاتی

میرزا غلامرضا عرفانیان یزدی، 17 ربیع الثانی سال 1410ه.ق.

سید ابن حسین نجفی، 26 صفرالمظفر 1412ه.ق.

سیدعباس کاشانی

خلیل مبشر کاشانی، 10 شوال 1426ه.ق.

سیدعلی اکبر موسوی یزدی

خلیل قدسی مهر

سیدمحمدتقی آل هاشم، 24 ربیع الثانی 1431ه.ق.

دکتر حسینعلی محفوظ

سیدمحمد یثربی، 23 جمادی الاولی 1430ه.ق.

سیدمحمود دهسرخی

علی اصغر باقری همدانی

سیدجعفر مرتضی عاملی، 20 صفر 1431ه.ق.

سیدمحمدرضا حسینی جلالی

سیدعزیزالله امامت کاشانی، شعبان 1414ه.ق.

سلمان هادی آل طعمه (دو اجازه)، 24 صفر 1422ه.ق.، دومی 13 رمضان المبارک 1427ه.ق.

مصطفی دوستی زنجانی، 19 رجب 1434ه.ق.

مسلم داوری

فاضل مالکی، 19 رجب المرجب 1420ه.ق.

سیدحسین بُدلا(تنها اجازه ایشان شفاهی است)

راهنمایی و مشاوره آثار

1. سیمای کهک: عبدالوهابی. چاپ شده در مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه علیها سلام، ج4.

 2. ارج نامه فقیهی، قنبری.

راهنمایی  و مشاوره پایان نامه

 کارشناسی ارشد

1. راهنمایی

 1. بررسی شخصیت تاریخی محمد بن ابی بکر در دوره عثمان و امام علی(ع)،جامعه المصطفی العالمیه، 1390.

2. حیات فکری سیاسی فرزندان امام حسین(ع)(به جز امام سجاد(ع))،جامعه المصطفی العالمیه، 1391.

3. سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)،جامعه المصطفی العالمیه.

4. زیارت اهل بیت(ع) در کلام معصومین(ع)، جامعه المصطفی العالمیه.

5. سادات باهره در هند(تاریخچه، بررسی عوامل ورود و گسترش)، جامعه المصطفی العالمیه.

6. جریان شناسی یاران خاص معاویه، جامعه المصطفی العالمیه.

2. مشاوره

1. نقد دیدگاه‌های ندوی در کتاب المرتضی،جامعه المصطفی العالمیه، 1388.

2. جریان تشیع در کشور اندونزی،جامعه المصطفی العالمیه، 1389.

3. کتاب‌شناسی امام حسین(ع) در شبه قاره،جامعه المصطفی العالمیه، 1389.

4. مؤلفین و مصنفین شیعیان هند در قرن سیزدهم،جامعه المصطفی العالمیه، 1390.

5. حیات فکری سیاسی فرزندان امام حسن مجتبی(ع)،جامعه المصطفی العالمیه، 1391.

6. جایگاه اهل بیت(ع) در نزد دانشمندان معاصر اهل سنت،جامعه المصطفی العالمیه.

7. تاریخ پیدایش و پیشرفت مدارس علمیه شیعه در پاکستان، جامعه المصطفی العالمیه.

8. کتاب‌شناسی، ردیه‌ها بر بهائیت در شبه قاره و ترجمه و تعلیق و تحقیق کتاب مناظره ای "انتظار قائم آل محمد(ص)" در رد بهائیت(به زبان فارسی)(با توجه به شبهات اخیر)، جامعه المصطفی العالمیه.

9. روش شهید مطهری در تحلیل سیره معصومین(ع)، جامعه المصطفی العالمیه.

10. بررسی نقش مراکز دینی نجف و قم در بیداری اسلامی افغانستان در صد ساله اخیر، جامعه المصطفی العالمیه.

11. ارزیابی گزارش‌های تاریخی تا پایان قرن هفتم در مورد وقایع مسیر کاروان حسینی از کربلا تا مدینه، جامعه المصطفی العالمیه.

12. سیره اهل بیت در تربیت فرزندانشان، جامعه المصطفی العالمیه.

13. وضعیت علمی و فرهنگی شیعه در عصر امام محمد باقر(ع)، جامعه المصطفی العالمیه.

14. بررسی گزارش‌های لعن اصحاب ائمه از سوی ائمه، جامعه المصطفی العالمیه.

15. نهضت اجرای فقه جعفریه و اهداف و فعالیت‌های آن، جامعه المصطفی العالمیه.

16. بررسی و تحلیل میراث علمی امام هادی(ع)، جامعه المصطفی العالمیه.

17. مقایسه تطبیقی نظام آموزشی جامعه المصطفی و مدارس شیعه در پاکستان، جامعه المصطفی العالمیه.

 18. بررسی اقدامات علمی فرهنگی مؤسسات شیعی اوده با تاکید بر نقش آن‌ها در ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، جامعه المصطفی العالمیه.

کارشناسی

 بررسی ازدواج ام کلثوم(س) با عمر از منظر روایات فریقین،جامعه المصطفی العالمیه، 1388.

 بررسی تاریخی روایی زندگانی علی بن یقطین،جامعه المصطفی العالمیه، 1391.

داوری پایان نامه‌ها

بررسی شخصیت امام صادق(ع) در منابع اهل سنت تا پایان قرن نهم هجری،کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، 1391.

 بررسی تاریخ زندگانی سید رضی(ع)،کارشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، 1388.

بررسی تاریخی محسن بن فاطمه(س)،کارشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، 1389.

 زندگانی پیامبر(ص) از دیدگاه امام علی(ع)،کارشناسی، جامعه المصطفی العالمیه،1390.

بررسی زندگی قاضی نورالله شوشتری،کارشناسی، جامعه المصطفی العالمیه،1390.

 بررسی سیر تاریخی و نقش سازمان وکالت در دوره امام هادی(ع)،کارشناسی، جامعه المصطفی العالمیه،1390.

 روند گسترش طالبان در ایالت پنجاب،کارشناسی،  جامعه المصطفی العالمیه،1391.

 تبرّی در قرآن و حدیث،کارشناسی، جامعه المصطفی العالمیه،1391.

دبیر علمی نشستهای علمی

1. مبارزات امام سجاد(ع) در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، سالن شهید صدر(ره).

 2. تبیین و نقد نظریه بابهای ائمه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، سالن شهید عارف الحسینی.

مصاحبه ها

 1. آفاق(دو ماهنامه فرهنگی، اجتماعی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه)، ش41-42.

 شمیم یاس، نشریه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، سال؟ شماره؟

2- مجله حریم امام، پنجشنبه 21 خرداد ماه 1394 شماره 171 ص 21 و 22. به مناسبت سالگرد درگذشت بانو امین.

مقدمه بر آثار زیر

1. التفهیم، خلیل قدسی مهر، انتشارات فدائیان اهل بیت(ع).

 2. ترجمه  اصول کافی، مترجم ابوالفضل هادی منش.

 3. ترجمه کتاب تألیف جعفر الهادی، ترجمه سید ابوالفضل حسینی قزوینی، چاپ سپاه میانه.

 4. عقد نکاح اوراس کی صیغی، صفدر حسین یعقوبی، اداره مهدی مشن.

 5. احکام اموات، صفدر حسین یعقوبی.

 6. اخلاق نبوت و امامت، علامه فیض کاشانی، ترجمه ابوالفضل هادی منش.

سفرهای خارج از کشور

 1. سفرهای زیارتی: عربستان، عراق.

 2. سفرهای کاری: پاکستان و لبنان.

 شرکت در همایش ها

 ایشان در همایش ها و نشست های علمی فراوان شرکت داشته و در بعضی از آن ها به ارائه مقاله پرداخته است.

دريافت جوايز

 1. استاد نمونه مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره).

 2. خادم نمونه فرهنگ عمومی استان قم.

3. از بسیج شورای شهر قم.

تصویر بالا- اجازه روایی از حضرت آیت آلله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه

تصویر بالا اجازه روایی و امور حسبیه از حضرت آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه

تصویر بالا- اجازه امور حسبیه از حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله

اجازه روایی آیت الله شبیری زنجانی

تصویر بالا-اجازه روایی از آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله

اجازه روایی آیت الله جعفر مرتضی عاملی

تصویر بالا- اجازه روایی از آیت الله جعفر مرتضی عاملی حفظه الله

تصویر بالا- اجازه روایی از آیت الله علوی گرگانی حفظه الله

تصویر بالا- اجازه امور حسبیه از آیت الله سبحانی

تصویر بالا- لوح تقدیر به مناسبت انتخاب به عنوان خادم فرهنگی سال

تصویر بالا- لوح تقدیر به مناسبت برگزیده شدن در کتاب سال نویسندگان فضلای قمی

 

سه شنبه, 18 اسفند 1394 ساعت 04:25

ساختار دانشنامه زن مسلمان

مدیر دانشنامه: جناب آقای دکتر نعمت اله صفری فروشانی

مدیر اجرایی: حجت الاسلام دکتر عباس میرزایی

مسئول دفتر: جناب آقای مرتضی بارانی

اعضای شورای عالی: (به ترتیب حروف الفبا)

 1. حجت الاسلام آقای دکتر علیرضا آل بویه
 2. حجت الاسلام استاد ناصر باقری بیدهندی
 3. حجت الاسلام آقای دکتر یعقوبعلی برجی
 4. حجت الاسلام استاد علی خراسانی
 5. حجت الاسلام استاد محمد کاظم رحمان ستایش
 6. آقای دکتر نعمت اله صفری فروشانی
 7. خانم ناهید طیبی
 8. خانم دکتر سعیده غروی
 9. خانم دکتر نفیسه فقیهی مقدس
 10. آقای دکتر مجید کافی
 11. حجت الاسلام آقای دکتر حمیدرضا مطهری
 12. حجت الاسلام و المسلین استاد هادی یوسفی غروی

گروه­ها:

الف) گروه تاریخ:

مدیر گروه: حجت الاسلام آقای دکتر حمیدرضا مطهری

اعضای گروه:

 1. خانم دکتر زهرا روح الامینی امیری
 2. آقای دکتر محمود سامانی
 3. حجت الاسلام استاد محمد مهدی فقیه جلالی بحرالعلوم
 4. حجت الاسلام آقای رمضان محمدی

ب) گروه علوم انسانی

مدیر گروه: آقای دکتر مجید کافی

اعضای گروه:

 1. آقای دکتر مسعود عبد الحسین پورفرد
 2. آقای دکتر فاضل حسامی
 3. آقای دکتر محمدرضا سالاری فر
 4. آقای دکتر سید هادی عربی
 5. خانم دکتر سعیده غروی
 6. آقای دکتر سید حسین فخر زارع

ج) گروه علوم اسلامی

مدیر گروه: حجت الاسلام علی خراسانی

اعضای گروه:

 1. حجت الاسلام علیرضا آل بویه
 2. حجت الاسلام علی اسلامی
 3. حجت الاسلام سید رضا هاشمی

د) گروه سایت

مدیر گروه: جناب آقای سید مهدی هاشمی

اعضای گروه:

 1. جناب آقای برادران
 2. حجت الاسلام صادق غلامی
 3. جناب آقای سید مرتضی حسینی
 4. سرکار خانم خزایی موغانی

چارت اداری دانشنامه زن مسلمان

شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت 21:24

زندگی نامه علمی دکتر سید هادی عربی

عضو گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان

دکتر سید هادی عربی متولد: 1339
تخصص ها: فقه و اصول، اقتصاد

وضعیت تحصیلی
تحصیلات دانشگاهی:
1.کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران
2.کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس
3.دکتری علوم اقتصادی (اقتصاد بین الملل) از دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول
عنوان پایان نامه فوق لیسانس: نگرشی بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامی
عنوان پایان نامه دکتری: انتخاب نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود (مطالعه موردی ایران)

صفحه1 از2