چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

بررسي تحليلي خطبه هاي حضرت زينب (ع) و ارائه راه كارهايي به نظام تعليم و تربيت كشور

نوشته شده توسط

در اين مقاله ابتدا جايگاه حضرت زينب (س) در واقعه عظيم عاشورا مورد نظر قرار گرفته و در ادامه، خطبه هاي ارزشمند ايشان معرفي شده اند. خطبه هاي حضرت زينب 3 را مي توان در رسالت عظيم ايشان يعني زنده نگه داشتن فلسفه عاشورا به معناي عدالت خواهي و ظلم ستيزي و برپا نگه داشتن حق و حقيقت در طول تاريخ دانست. با روشنگري هاي زينب كبري (س)، همگان از حقيقت واقعه عاشورا آگاه شدند، بسياري از مردم ابراز پشيماني نمودند، دستگاه اموي رسوا شد و زمينه هاي حركات نظامي عليه امويان و يزيد فراهم گرديد. پرچم داري حضرت زينب در ابلاغ پيام عاشورا براي جهانيان ثابت كرد كه رسالت زنان كمتر از مردان نيست. بر اساس آنچه در اين مقاله مورد تاكيد قرار گرفته است، محتواي اين خطبه ها مي تواند در برنامه تربيتي و نظام آموزش و پرورش كشور به ويژه در محتواي كتاب هاي درسي، آموزش معلمان، روش هاي تدريس، حقوق خانواده و ... مورد استفاده قرار گيرد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: دكتر مهدي سبحاني نژاد، آذر تاجور، سياوش پورطهماسبي،
  • منتشر شده در: دو فصلنامه بانوان شيعه ، سال پنجم، شماره 18
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: مگیران
خواندن 562 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید