شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

خردورزي در سيره حضرت زينب عليها السلام

نوشته شده توسط

يکي از محورهاي موفقيت و سعادت در زندگي که مورد توجه ويژه اسلام قرار گرفته، خردورزي است. خردورزي پايه انسانيت و جداکننده انسان از ديگر موجودات است. به همين دليل، جامعه آرماني اسلام، جامعه اي است که از خرد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و عبادي برخوردار باشد. با نگاهي به زندگي حضرت زينب عليها السلام که يکي از راهبران بصير نهضت عاشورايي است، درمي يابيم که عنصر خرد در عملکرد آن حضرت، جايگاه ويژه اي داشته است. اين جايگاه که در نهضت عاشورا نيز جلوه نموده است، سبب شد تا اهداف نهضت امام حسين عليه السلام تبيين شده، راه براي تغيير اساسي در جامعه اسلامي فراهم گردد. بي گمان شناخت اين شخصيت و نيز بررسي نقش و کارکرد عقلاني حضرت در حوزه رفتار سياسي و اجتماعي مي تواند براي هر قشري از مردان و زنان و متناسب با شرايط مختلف زماني و مکاني الگويي مناسب ارايه نمايد.
نوشتار حاضر، با هدف تبيين جايگاه خردورزي در سيره حضرت زينب عليها السلام با شيوه تحليلي و توصيفي صورت گرفته است. به اين منظور، در ابتدا معناي عقل و خرد از نگاه منابع اسلامي مورد بررسي قرار گرفته

و سپس به جلوه هاي خردورزي در زندگي حضرت زينب عليها السلام به ويژه در واقعه عاشورا پرداخته شده است. نتيجه اينکه عملکرد حضرت زينب عليها السلام در حيات مبارکش همواره بر پايه خردمندي و خردورزي بوده و ايشان در واقعه عاشورا نيز با عملکردي اين گونه و نيز با مديريت زمان و مکان که از جمله نمودهاي مهم عقلانيت است، توانست در امتداد قيام عاشورا و در راستاي بسط فرهنگ ظلم ستيزي، اهداف قيام امام حسين را در تداوم قيام بر محوريت انديشه محقق نمايد.
 
كليد واژه: حضرت زينب عليها السلام، سيره، عقلانيت، خردورزي، عاشورا

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: اعظم نوری
  • منتشر شده در: پژوهشنامه اسلامي زنان و خانواده : پاييز و زمستان 1392 , دوره 1 , شماره 1
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
خواندن 449 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید