مقالات ویژه نامه حضرت زینب (س)

مقالات ویژه نامه حضرت زینب (س) (23)

چهارشنبه, 09 تیر 1395 ساعت 11:50

تجزیه و تحلیل ادبی خطبه حضرت زینب (س) در کوفه

نوشته شده توسط

 تجزیه و تحلیل ادبی خطبه حضرت زینب (س) در کوفه، دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد
خطبه حضرت زینب (س) در اجتماع مردم کوفه با حمد و ستایش خدا و معرفی خود به عنوان دختر پیامبر شورع می شود و با توبیخ و سرزنش مردم کوبه ادامه و با همین مضمون خاتمه می یابد.

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

اصول و راهكارهاي احياگري در سيره حضرت زينب (س)

نوشته شده توسط

نهضت و قيام كربلا از مهم ترين حوادث تاريخ اسلام به شمار مي رود و از زوايايي مختلفي قابل بررسي و تحليل است. اين نهضت كه حق را از باطل جدا نمود، از سويي تاثير ژرف و شگرفي در بيداري مسلمانان گذارد و از سوي ديگر، تبليغات منفي چندين ساله امويان را نقش بر آب ساخت.
بي شك عقيله بني هاشم، زينب كبري(س) بود كه با تبليغات بجا، روشن و به ويژه با خطابه هاي افشاگرانه خويش در كوفه و شام توانست بر افكار مسلمان ها تاثير عميقي گذاشته و آنها را از خواب غفلت بيدار كند و چهره واقعي امويان را برملا سازد

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

جايگاه امامت و ولايت در انديشه و عمل حضرت زينب

نوشته شده توسط

امامت و ولايت از اركان اصلي دين اسلام به ويژه مذهب تشيع است كه در آيات و روايات متعددي بر لزوم آن و شايستگي اهلبيت براي آن مقام تاكيد شده است.
اهلبيت و خاندان ايشان در مسير رسالت خويش، در حفظ و صيانت اين مقام رفيع و دفاع از آن اهتمام ويژهاي ورزيدهاند. حضرت زينب عالمه و عقيله بنيهاشم نيز به نوبه خود تلاشي وافر در پاسداري از ولايت و امامت داشته و اقدامات فراواني در اين زمينه انجام داده است.
اين مقاله بر آن است تا ضمن تبيين مختصر مقام امامت و ولايت و جايگاه آن در دين اسلام، نحوه و ميزان اهتمام و كوشش حضرت زينب را در دفاع از اين مقام رفيع مورد بررسي و كاوش قرار دهد.
کليدواژگان:
حضرت زينب، امام حسين، ولايت، امامت، نهضت عاشورا

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

تحليل زيبايي شناختي بر سخن حضرت زينب «ما رايتُ اِلا جَميلاً»

نوشته شده توسط

چکيده:
زينب كبري در حوادث جان گداز كربلا، به مقام انسان كاملي مي رسد كه شهادت برادر بزرگوار و ديگر ياران را «زيبا» مي خواند. ايشان حقيقت دين را شناخت اسماي حُسناي خداوند براي سلوك و وصال جمال مطلق الهي در واقعه كربلا مي داند.
در مقاله حاضر سعي شده است جايگاه و شخصيت حضرت زينب بر اساس آموزه هاي اسلامي و تعاليم قرآن، همچنين شناخت تفكر روشنگرانه ايشان با توجه به جمله حكيمانه «ما رايتُ الا جميلاً» بيان گردد. آنچه بيش از همه حائز اهميت است علاوه بر ويژگي هاي شخصيتي ايشان، نگرش عميق بانو درباره واقعه كربلا، به ويژه عاشورا و تبيين ماهيت موضوعاتي چون فتوت، نور و شهادت، حُسن، جايگاه عاشق و تجلي عشق در خطابه اين بانوي گران قدر است. شيوه پژوهش، تحليلي و تطبيقي مي باشد و منابع به صورت كتابخانه اي و با استفاده از ديدگاه متفكران ديني و از منظر هنر اسلامي گردآوري شده است.

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

سفرهاي حضرت زينب (سلام الله عليها)

نوشته شده توسط

تن دادن به كوران سفرها، لازمة ترقي و تكامل انسان است، و اين مرحله آزمودگي و سازندگي، ارمغا ن ها به دنبال دارد، و همين مسافر ت ها و تحولات و برخوردهاي پرورش دهنده و سازنده بود كه از دختر علي حضرت زينب عليهاالسلام عنصر آگاه و مقاوم و شجاعي ب ه وجود آورد، كه بتواند رسالت بسيار عظيم الهي و ماندگار خويش را در زندگي خود لباس عمل بپوشان د. اما سوال اين است كه اين بانوي بزرگوار چندسفر در طول زندگي پربركتشان داشتها ند وهر يك به چه شكل و منظوري انجام شده است؟
بانوى بزرگ ، زينب كبري هم داراى زندگى درخشان و تاريخ...

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 04:30

نقش حضرت زينب (سلام الله عليها) از منظر خانوادگي و اجتماعي

نوشته شده توسط

اين مقاله تلاشي است در مورد نقش تربيتي حضرت زينب (س) از منظر خانوادگي و اجتماعي، د ر بخش نخست كه به نقش تربيتي حضرت زينب (س) اختصاص دا ده شده است به بررسي مواجهه زين بكبري (س) با برادران و فرزندان خويش كه تحت تاثير مكتب پيامبر اكرم (ص) و حضرت علي (ص )و فاطمه زهرا (س) بوده است م يپردازيم. آري او بزرگ شده اين مكتب است كه از كودكي در مقابله با آماج بلاها و غ مها مانند كوهي ايستاده و درس آزادگي را به همگان م يآموزد. اوست كه بر طبق وصيت مادر، وظيفه همراهي با برادر خويش را به خوبي انجام م يدهد. او حتي درشرايط ضمن عقد ازدواج با عبدالله بن جعفر شرط سفر...

در اين مقاله ابتدا جايگاه حضرت زينب (س) در واقعه عظيم عاشورا مورد نظر قرار گرفته و در ادامه، خطبه هاي ارزشمند ايشان معرفي شده اند. خطبه هاي حضرت زينب 3 را مي توان در رسالت عظيم ايشان يعني زنده نگه داشتن فلسفه عاشورا به معناي عدالت خواهي و ظلم ستيزي و برپا نگه داشتن حق و حقيقت در طول تاريخ دانست. با روشنگري هاي زينب كبري (س)، همگان از حقيقت واقعه عاشورا آگاه شدند، بسياري از مردم ابراز پشيماني نمودند، دستگاه اموي رسوا شد و زمينه هاي حركات نظامي عليه امويان و يزيد فراهم گرديد. پرچم داري حضرت زينب در ابلاغ پيام عاشورا براي جهانيان ثابت كرد كه رسالت زنان كمتر از مردان نيست. بر اساس آنچه در اين مقاله مورد تاكيد قرار گرفته است، محتواي اين خطبه ها مي تواند در برنامه تربيتي و نظام آموزش و پرورش كشور به ويژه در محتواي كتاب هاي درسي، آموزش معلمان، روش هاي تدريس، حقوق خانواده و ... مورد استفاده قرار گيرد.

صفحه1 از3