مقالات ویژه نامه حضرت خدیجه

مقالات ویژه نامه حضرت خدیجه (24)

مقدمه

بدون شک، عشق به جنس مخالف یکی از مسایل وفرآیندهای مهم زندگی همه انسان هاست که به ویژه در عصر جدید از بحث انیگزترین و شاید پرچالش ترین حوزه ها باشد.

اکنون می خواهیم با مقایسه ی دو اسطوره ی عاشقی؛ یعنی زلیخا و خدیجه (ع) به تحلیل جنبه های مختلف عشق بپردازیم.

نکته ی قابل توجه این که عشق در دو محور: زیبایی صورت و زیبایی سیرت شکل می گیرد. بنابراین، مقایسه ی این دو عشق اسطوره ای نیز براساس همین تقسیم استوار است


گوهري درخشان
با نگاهي به تاريخ حيات زن در اعصار گذشته و بررسي و ارزيابي روي دادهاي جوامع گوناگوني که در آن ها بانوان نقشي را عهده دار بوده اند، اين نکته آشکار ميگردد که هرگاه زنان به سوي پاکي درون، صفاي قلب و تهذيب نفوس گام بردارند و به عوالم معنوي گرايش يابند چنان منزلت و اراده اي به  دست مي آورند که مي توانند در تاريخ سرزميني تحول آفرين باشند.
در واقع يک روي ايمان و تقوا و حصار عفاف، از چنين گوهرهايي حراست مي کند. وقتي زيربناي فکري آدمي از انحراف و دنياطلبي دور باشد و بر مبناي واقع بيني و دورانديشي اهتمام ورزد و وجود خويش را به نور پارسايي روشن سازد، پيروزي هاي پرمايه-اي را به  ارمغان خواهد آورد

از مقدّس ترین پیوندی که بین انسانها وجود دارد، پیوند ازدواج و همسرداری است. خداوند متعال آن را از نشانه های خود دانسته می فرماید: من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها؛(1) از نشانه های (قدرت و دانش) او این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا با آنها آرامش یابید.

منتهی این ازدواج انگیزه های مختلف و انواع متعدد دارد.

انواع پیوندها

بر خلاف پندار عدّه ای که پیوند خانوادگی ها را همسان و همانند می دانند واقعیت این است که ازدواجها بسان زندگی متنوع و گوناگون هستند

«کانت خدیجة(س) وزیرة صدقٍ علی الإسلام و کان صلی الله علیه و آله یسکن علیها

خدیجه(س) وزیر و کمک راستین بود برای اسلام و مایه­ی سکون و آرامش قلب پیامبر(ص) محسوب می­شد.»1

پیش­تاز در اسلام

«و کان اول من اتبع رسول الله(ص) خدیجه بنت خویلد زوجته...2 نخستین کسی که از رسول خدا(ص) پیروی کرد، خدیجه دختر خویلد همسر آن حضرت بود...» در تاریخ پربار و ماندگار اسلام، کمتر کسی از جامعه­ی زنان، چون حضرت خدیجه کبری(س) درخشیده است. بانوی بزرگ اسلام، خدیجه(س) که افتخار بزرگ همسری پیامبر اکرم(ص) است را نصیب­شان شد،3  چنان ارج و قربی در پیش­گاه حضرت رسول داشتند که سال­ها پس از وفات ایشان نیز

آیا همسری غیر از حضرت خدیجه این استعداد را دارا بود که دعوت تاریخی شوهرش را وقتی از غار حرا آمد، با ایمان قوی و آغوش باز و مهر و عطوفت استقبال کند، بی آن که در راستی او و این که خدا او را تنها نخواهد گذاشت، شکی در دل راه بدهد؟
حضرت خدیجه (س) نمونه برجسته کمال، نبوغ، فهم و بینش بود که همانند آن را در میان مردان و زنان، کمتر می توان یافت، و عفت، نجابت، طهارت، سخاوت، حسن معاشرت، صمیمیت، مهر و وفا از جمله صفات برجسته او بود. در جاهلیت حضرت خدیجه را طاهره و سیده نساء قریش می خواندند و در اسلام، یکی از چهار بانویی

صفحه1 از5