پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 16:42

چهل و ششمین جلسه شورای دانشنامه زن مسلمان

نوشته شده توسط دانشنامه زن مسلمان

تاريخ:  05/08/95    ساعت آغاز:6:30 صبح    ساعت پايان: 8:30

مذاكرات جلسه:

در این جلسه ابتدا پیشنهاد نگارش دانشنامه به صورت موضوعی بر اساس گروه­های علمی دانشنامه (مقالات هریک از گروه‌های سه گانه دانشنامه در مجلدات جداگانه چاپ شود)، به جای نگارش به ترتیب الفبایی مطرح شد. اعضای شورا نکات مثبت و منفی نگارش جلدهای دانشنامه بر اساس گروه ها را مطرح کردند که موضوع­های ماهیت مقالات، پیوستگی متن مقاله­ها، آسان یابی و خودبسندگی دانشنامه، مخاطب عام یا خاص مقاله­ها و قلمرو آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به رای گذاشته شد.

 

در ادامه اعضاء به بررسی قسمت بعدی مدخل­های پیشنهادی گروه تاریخ پرداختندکه در نهایت 13مدخلمورد بررسی قرار گرفت.

 

مصوبات جلسه:

1/950805)طرح نگارش و چاپ موضوعی مقاله­های دانشنامه بر اساس گروه­های علمی در شورا تصویب نشد.

2/950805)مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حرف «ص»عبارتند از: «صبیحه، صحیفه بانو، صفارزاده طاهره، صفورا و صفیه قرشی.»

3/950805)مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «ط»و «ع» عبارتند از: «طوعه، عاتکه و عایشه درانی.»

4/950805)بعد از بررسی و رای­گیری مدخل­های: «صالحه، صفیه دختر شبیه، عایشه بنت سعد، عایشه قرطبی و عزت النساء خانم» مورد تصویب قرار نگرفت.

5/950805) مدخل «غدیر» جهت بررسی و پیشنهاد به شورای دانشنامه به گروه تاریخ پیشنهاد شد.

6/950805)مدخل­های «زنان حاکم، زنان شاعر، زنان واقف و زنان راوی» جهت بررسی لزوم استقلال مدخل و کفایت آن به گروه تاریخ ارجاع شد.

7/950805) همچنین عضویت خانم ابرار الحیدری در گروه تاریخ بررسی شد که به تصویب نرسید.

خواندن 300 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید