آمار پایان نامه ها


تعداد مطالب امروز: 0
تعداد مطالب ديروز: 0
تعداد مطالب يک هفته گذشته: 4
تعداد مطالب يک ماه گذشته: 4
تعداد کل مطالب: 1754

اشتغال زن از منظر قرآن و حدیث

مباحث اصلی پایان نامه حاضر در شش بخش تدوین شده اند: بخش اول (جواز اشتغال زنان): تساوی زنان ومردان در گوهر انسانی، حق مالکیت زنان و اطلاق سفارش به کار برای مردان و زنان ؛ بخش دوم (ضرورت اشتغال زنان) : نیازمندیهای خاص زنان، تناسب برخی از کارها با روحیات زنان و امرار معاش خانواده های بی…

اشتغال زن از منظر قرآن و حدیث

مباحث اصلی پایان نامه حاضر در شش بخش تدوین شده اند: بخش اول (جواز اشتغال زنان): تساوی زنان ومردان در گوهر انسانی، حق مالکیت زنان و اطلاق سفارش به کار برای مردان و زنان ؛ بخش دوم (ضرورت اشتغال زنان) : نیازمندیهای خاص زنان، تناسب برخی از کارها با روحیات زنان و امرار معاش خانواده های بی…

مقایسه میزان رعایت آموزه های اسلامی خانواده محور، در خانواده های سالم و آشفته

چکیده: هدف این پژوهش بررسی میزان بکارگیری آموزه های اسلامی خانواده محور در خانواده های سالم و آشفته شهر اصفهان بوده است. روش این پژوهش کمی است و جامعه آماری آن خانواده های سالم ( خانواده هایی که تاکنون به دادگاه خانواده مراجعه نکرده بودند و قصد مراجعه هم نداشتند و از زندگی خود اظهار…

خانواده‌های نمونه در قرآن

این پژوهش بر آن است که «ویژگی‌های خانواده‌های نمونه در قرآن» را تبیین کند، منظور ما از خانواده‌های نمونه، خانواده هایی هستند که هر یک از اعضا علاوه بر تدین و شایسته و موفق بودن در بُعد فردی، در روابط خانوادگی نیز دارای فضایل و صفاتی‌اند که آنها را شایسته پیروی کردن نموده است.…

تدوین مدل بومی خانواده سالم و بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر سلامت خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه زناشویی

چکیده هدف این پژوهش تدوین مدل بومی خانواده سالم و بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر این مدل بر سلامت خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه زناشویی بود. پژوهش به روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) انجام گرفت. در اولین مرحله از این پژوهش که به صورت کیفی صورت پذیرفت، سوالات مصاحبه…

تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق منطبق بر مدل مفهومی آسیب‌پذیری- استرس و انطباق

در پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل آسیب‌پذیری- استرس و انطباق برای تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق به بررسی اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم آسیب‌پذیری‌های بادوام (روان‌رنجورخویی، عملکرد خانواده اصلی و باورهای ارتباطی زوجین) از طریق رویدادهای استرس‌زا و الگوهای تعاملی زوجین…

بررسی رابطه اعتیاد سرپرست خانواده بر چگونگی جامعه‌پذیری فرزندان

مسئله اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگ ترین بلاهای اجتماعی قرن حاضر می باشد که بسیاری از اقشار جامعه به گونه ای با آن درگیر هستند به گونه ای که اثرات مخربی را بر پیکره جامعه و خانواده وارد کرده است. شیوع این پدیده نگران کننده باعث شده است که بشر به این فکر بیفتد که براستی چه زمینه و…

خانواده آرمانی در قرآن و حدیث

خانواده به عنوان کوچکترین و پیشگام ترین بخش اجتماعی زمین را در نوردید و از آن وجود بشریت پدیدار گشت. این اراده پروردگار وحق تعالی بود که ثمره ی زندگی در آغوش خانواده ای بی نظیر بودن را در قالب زندگی نبی خدا آدم علیه السلام و همسر ایشان حواء در معرض نمایش گذاشت. دین مبین اسلام در…

عوامل موثر در کارآئی خانواده (بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس سنجش خانواده)

در این پژوهش به منظور شناخت و بررسی مقدماتی کارایی خانواده، از مقیاس سنجش خانواده (FAD) استفاده شد. خانواده آزمای FAD روی یک نمونه 510 نفری از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. تحلیل عاملی این مقیاس به شیوه تحلیل…

بایسته‌های رفتاری افراد خانواده متعالی از منظر قرآن و روایات

خانواده، اصلی ترین نهاد جامعه بزرگ انسانی است که در ایجاد فضای متعالی افراد جامعه و رشد آنان تا نیل به سعادت بشری و قرب الهی نقش مهمی دارد؛ از این رو تلاش برای تعالی نهاد خانواده از طریق زمینه سازی و فراهم نمودن ظرفیت های مناسب ضروری و انکار ناپذیر است. از طرفی، رشد روز افزون آسیب…

نقش جنسيت كارگردان بر نوع شخصيت‌پردازي زن در سينما

چكيده: سينما با استفاده از عناصر زيباشناسانه چون صدا، تصوير و گفتار، جلوه‌اي از واقعيت را به نمايش مي‌گذارد و همين امر سبب تأثير بر مخاطبان مي‌شود. به اين دليل بررسي فيلم‌هاي سينمايي حايز اهميت است. از طرفي، پرداختن به مسائل زنان نيز به دليل حاشيه‌اي قرار گرفتن آنها در…

بررسی نگاه زنانه در آثار فيلم‌سازان زن آسيايی

چكيده: تحقيق حاضر بنا دارد ابتدا برپايه نظريات نظريه پردازان فمنيست، به تعريفي جامع از هنر زنانه و سينماي زنانه دست يابد. پس ازآن، برپايه نظريات نظريه پردازان سينما، به تحليل نقش نگاه زنانه درزبان، قواعد و ساختار سينمايي چهار اثر ساخته شده از سوي چهار فيلم‌ساز زن شرقي بپردازد.…

زن و هنرهاي نمايشي

چكيده: سؤال اين است كه: آيا زن مسلمان هم مي‌تواند وارد عرصه بازيگري شود؟ آيا بازيگري زن در تضاد با حجاب، عفت، حيا، متانت و .. يك زن مسلمان نيست؟ آيا اصولاً بين زن مسلمان و بازيگري رابطه‌اي هست يا نه؟ آيا بايد مانع حضور زن در عرصه نمايش شد؟ آيا زن مي‌تواند مسلمان بودن و…

الگوی مطلوب نحوه حضور زنان در آگهي های بازرگانی سيمای جمهوری اسلامی ايران

چكيده: پژوهش حاضر با عنوان الگوي مطلوب نحوه حضور زنان در آگهي‌هاي بازرگاني سيماي جمهوري اسلامي ايران، به مقايسه ديدگاه متخصصان علوم ارتباطات و توليدكنندگان آگهي‌هاي بازرگاني (آژانس‌هاي تبليغاتي ) ورسانه ملي (اعضاي شوراي بازبيني آگهي‌ها )، باتأكيد بر مجموعه مقررات و…

عوامل مؤثر بر استفاده رسانه‌ای زنان

چكيده: تحقيق حاضر درباره استفاده رسانه‌اي زنان است كه مسئله آن با توجه به پژوهش‌هاي صورت پذيرفته در رسانه‌ها و زنان شكل گرفته است. بر پايه اكثر پژوهش‌هاي انجام شده در اين حوزه، ‌سلايق ورجحان‌هاي رسانه‌اي زنان از مردان تفكيك شده است و بر اساس آن زنان به ژانرهاي خاصي…