آمار پایان نامه ها


تعداد مطالب امروز: 0
تعداد مطالب ديروز: 0
تعداد مطالب يک هفته گذشته: 1
تعداد مطالب يک ماه گذشته: 1
تعداد کل مطالب: 2041

مطالعه ای پیرامون مشارکت پذیری زنان گیلان

عنوان تحقیق حاضر مطالعه ای پیرامون مشارکت پذیری زنان گیلان می باشد که به طور موردی مشارکت اجتماعی بانوان داوطلب عضویت در انتخابات شورای شهر رشت در اسفند ۷۷ موضوع پژوهش واقع شده است و سوال اساسی تحقیق این است که چه عواملی در داوطلب شدن این دسته از بانوان در این نوع مشارکت اجتماعی موثر…

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان » دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج

هدف پژوهش بررسی نگرش دانشجویان نسبت به زنان و مسائل آنان است. روش تحقیق اسنادی و میدانی می باشد روش نمونه گیری غیر تصادفی است ابزار اندازه گیری پرسشنامه است ونتایجم بدست آمده بویسله نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته که آلفای کرونباخ ۸۲٪ محاسبه شده که نشان دهنده همبستگی بالا بین…

زمینه یابی افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه مازندران)

در این تحقیق زمینه یابی افزایش مشارک زنان در آموزش عالی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تعداد ۲۷۰۷ نفر از کلیه ی دانشجویان دختر در دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ وارد دانشگاه شده اند به عنوان جامعه ی آماری انتخاب شدند که از این تعداد ۳۳۶ نفر با استفاده از…

ویژگی های کلامی جدل های میان زنان و مردان در دادگاه خانواده شهر تهران

این پژوهش درصدد معرفی زبانشناسی حقوقی و بررسی برخی ویژگی های کلامی جدل های میان زنان و مردان در دادگاه خانواده شهر تهران است. روش انجام پژوهش شیوه میدانی و تحلیل نتایج تحقیق است. نتایج نشان می دهد که میانگین تنوع واژگان و اصطلاحات حقوقی، جملات پرسش و جملات تحکم آمیز بکار رفته توسط…

بررسی گفتمان فرهنگی درباره زنان در داستانهای مجلات عامه پسند

ادبیات یکی از بهترین ابزارها برای شناخت فرهنگ است و با مطالعه آن می توان با ایدئولوژیها، باورها و سنن حاکم بر جامعه آشنا شد و مطلوب و نامطلوب جامعه را شناخت. در این میان داستان و بخصوص داستان مجلات عامه پسند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که از سویی به موضوعات مورد توجه و علاقه…

روایت‎های زندگی روزمره زنان در آثار داستان نویسان زن برگزیده ایرانی از 1379 تا 1386

یکی از پدیده های شاخص عرصة ادبیات پس از انقلاب اسلامی 57 ایران، پدید? «عمومی شدن نویسندگی زنان» است. به ویژه، در مقطع سال های 78 تا 85 که اهدای جوایز ادبی در ایران رایج شد، شمار قابل توجهی از نویسندگان زن، این جایزه ها را به خود اختصاص دادند. عنصری که آثار این نویسندگان زن جایزه…

زنان در شعر ابوشبکه٬ المرأة فی شعر ابوشبکه

هدف پژوهش علاقه شخصی و بررسی نقش و جایگاه زن در ادبیات معاصر عرب می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای و نظری و بر اساس اصول فیش برداری می باشد. نتایج نشان می دهد ابوشبکه در طول زندگی کوتاه خویش تمام مراحل عشق را سپری کرد و زن تنها مرشد او در طی طریق عشق بود. او در این مسیر دیدگاه متناقض و…

بررسی اثرات اجتماعی برنامه خانواده در جامعه زنان اسلامشهر

هدف پژوهش بررسی اثرات برنامه خانواده سیما بر تربیت فرزندان، کنترل موالید، آموزش بهداشت، حل مشکلات خانوادگی، مشارکت زنان در مسائل اقتصادی و اجتماعی، آشنایی با حقوق خود، معیارهای ازدواج و همسرگزینی، و روابط همسایگان و ساکنان محله می باشد.روش مطالعه در این تحقیق روش میدانی است که شامل…

پایگاه اجتماعی زنان در خانواده (مقایسه اسلام و فمینیسم)

پژوهش پایگاه اجتماعی زن در خانواده با عنایت به مقایسه رویکرد اسلام و فمینیسم، به بررسی و تحلیل جایگاهی که به لحاظ اجتماعی زنان در خانواده و به دنبال آن در جامعه اشغال می کنند می پردازد. و با توصیفی از وضعیت گذشته و کنونی آنان و ظلم ها و ستم هایی که در طول تاریخ بر آن ها روا شده،…

چگونگی تأثیرات جهانی شدن بر حقوق بشر با تأکید بر حقوق زنان

هدف پژوهش: تعیین میزان تاثیرگذاری فرآیند جهانی شدن بر حقوق بشر٬ تجزیه و تحلیل تاثیرگذاری فرآیند جهانی شدن بر حقوق سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی زنان. تعیین راهکارهای مناسب برای دست یابی حقوق زنان در فرآیند جهانی شدن. روش پژوهش: تحلیلی - توصیفی می باشد. همچنین در این پژوهش در…

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در قبال قاچاق زنان

سیاست جنایی تقنینی ایران و موضع آن در قبال اسناد بین المللی که در سازمان ملل متحد تنظیم شده به ترتیب چه در کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران و چه پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو(2000) بدین نحو بوده که دولت ایران هر دو کنوانسیون را امضاء کرده اما تا به…

بررسی رابطه بین توسعه انسانی و میزان اشتغال زنان در استانهای کشور

اهداف پژوهش مقایسه درجه شاخص توسعه انسانی و توسعه بر مبنای جنسیت در استانهای کشور با استانداردهای جهانی، مقایسه نابرابری شغلی و ارتباط آن با درجه توسعه انسانی ، معرفی عوامل موثر بر نابرابریهای جنسی بویژه اشتغال می باشد در این پژوهش بخاطر گستردگی موضوع بهره گیری از روشهای میدانی ،…

نگرش قرآن مجید و عهدین به زنان و بررسی نظرات و تشابهات و تناقضات آن

این پایان نامه به بررسی «نگرشهای مختلف به زنان» در قرآن مجید و در ادیان سه گانه اسلام و یهود و مسیحیت پرداخته و با استناد به متون مقدس این ادیان «مواد اشتراک و اختلاف» را متذکر شده است. روش کار در این پژوهش استفاده از قرآن مجید و کتاب مقدس و روش کتابخانه است است. در نتیجه این…

سازمان ملل متحد و بررسی تأثیر چهارمین کنفرانس جهانی زن بر وضعیت حقوق بشر زنان

هدف پژوهش مطالعه فعالیت و اقدامات سازمان ملل متحد را در ارتباط به پیشبرد حقوق زنان از سال ۱۹۴۵ در جامعه جهانی و بررسی تاثیر اجلاس های بین المللی به ویژه چهارمین کنفرانس جهانی زن بر موضوع حقوق بشر زنان می باشد. بنابراین تصویری از حقوق بشر زنان از مکتب لیبرالیسم ( فردگرایی ) و…

مقایسه اندیشه فمینیسم برابری طلب غربی با اندیشه برابری طلبان جنبش زنان ایرانی

موضوع انتخابی این تحقیق، مقایسه اندیشه فمینیسم برابری طلب غربی با اندیشه ی برابری طلبان جنبش زنان ایران می باشد. در راستای پاسخ به سوال اصلی پژوهش که عبارت است از: چه شباهت ها و تفاوتهایی میان اندیشه فمینیسم برابری طلب غربی و اندیشه ی برابری طلبان جنبش زنان ایران وجود دارد؟ فرضیه زیر…