کتب

کتب (150)

بخش اول: مفاهیم، تاریخچه و اهمیت حقوق زنان

فصل اول : مفهوم شناسی حقوق زن

1-1تعریف حقوق: دربارهء حقوق تعریف های گوناگونی بیان شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:1-حقوق مجموعه ی قواعد و مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند. انسان موجودی اجتماعی است که همیشه در میان هم نوعان خود به سر می برد از یک سو، آدمی به حکم طبیعت، در اجتماع کوچک پدر و مادر زاده می شود و در سایهء مراقبت و پروش نهاد خانواده، نیازهای مادی و معنوی خویش را تأمین می کند.

کشف حجاب در ایران پدیده ای ناشی از آشنایی با غرب و تجدد خواهی افرادی است که افکار و زندگی غربی را تجربه کرده بودند. در حالی که نخستین نشانه های کشف حجاب را می توان در دربار ناصرالدین شاه قاجار و سپس در محافل روشنفکری مشاهده نمود، رسمیت یافتن آن به دوره دیکتاتوری رضاه شاه پهلوی باز می گردد رضاخان که پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دیندار و پای بند به اصول مذهب نشان داده بود، پس از به قدرت رسیدن به تدریج ماهیت اصلی خود را نمایان ساخت.

    یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلای امروز، جایگاه و نقش زن در جامعه است. در جوامع اسلامی و به ویژه کشورمان ایران اسلامی، از دیرباز در پی استخراج نصوص، شواهد و متونی بوده‌اند که بیانگر ایفای نقش زنان در صدر اسلام و هنگام حضور پیشوایان دین بوده است.

در کتاب حاضر کوشش شده است زندگانی زنان پیرامون رسول الله (ص) که رابطه نسبی و سببی داشته و یا از زنان صحابی آن حضرت محسوب می شده‌اند، از ابعاد مختلف بررسی گردد.

عناوین اصلی کتاب شامل:
زندگینامه؛ فرزندان خدیجه؛ خدیجه در دوران جاهلیت؛ نخستین بانوی مسلمان؛ خصوصیات حضرت خدیجه (س)؛ خدمات حضرت خدیجه به اسلام؛ آخرین مال؛ منزلت حضرت خدیجه نزد پیامبر (ص)؛ سخنان دانشمندان درباره خدیجه؛ مقام خدیجه در بهشت؛ وصیت حضرت خدیجه؛ وفات خدیجه (س)

موضوع این اثر، بررسی و تحلیل شخصیت، مقام، فضائل و زندگی حضرت خدیجه کبری(س) است.

مطالب این کتاب در هشت فصل تنظیم شده است. «قاسم نصیرزاده» نویسنده این کتاب ابتدا حضرت خدیجه(س) را معرفی می‌کند و خانواده و نسب و القاب ایشان را شرح می‌دهد. وی سپس به چگونگی خواستگاری و ازدواج با پیامبر اشاره می‌کند و در فصل سوم و چهارم کتابش برخی از فضایل و ویژگی‌های رفتاری آن حضرت را برمی‌شمرد. آموزه‌های تربیتی، فضایل و مقامات، شکوه خدیجه(س) در تاریخ و سخن بزرگان و وصیت و نحوة وفات این بانوی بزرگ، از دیگر مطالب این کتاب است.

در پایان اثر، تصاویری مربوط به خانة پیامبر(ص) و قبر حضرت خدیجه(س) و ابوطالب (ع) آمده است.

این کتاب از سوی انتشارات «سیب سبز» منتشر شده است.