پایان نامه ها

پایان نامه ها (1616)

این رساله حاوی موضوع مهم متعه و شبهات آن می باشد که از صدر اسلام تا امروز یکی از مسائل ضروری و مبتلابه انسان ها بوده و هست، در حقیقت دو موضوع را در خود اختصاص داده و جمع کرده است، یکی اصل اثبات و مشروعیت متعه و دیگری شبهات وارده به آن و جواب آ ن شبهات.

هدف از تدوین این پایان نامه ، مطالعه تطبیقی موانع ازدواج در بین مذاهب اسلامی ( امامیه ، حنفیه ، حنبلیه ، شافعیه و مالکیه ) و بیان آرا و ادله هر یک از آنان می باشد .

این نوشتار در سه بخش ارائه خواهد شد. ابتدا بخش اول به جهت تمهید زمینه‌ای برای بیان مطالب اصلی پایان‌نامه و آشنایی ذهن خواننده با مفاهیم و عناوین کلی به کلیات اختصاص داده شده است که در فصل اول به کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس پرداخته شده است و از آنجا که مهمترین اثر تخلف از وصف و تدلیس درنکاح، تحقق خیار فسخ می‌باشد، فصل دوم به فسخ عقد احتصاصی یافته و در فصل سوم جهت ارائه تصویری کلی از فسخ نکاخ و کمک به فهم بهتر مطالب اصلی نوشتار فسخ نکاح و موارد آن بررسی شده است .

لفظ "ولی" یکی از الفاظ مستعمل فقهی - حقوقی است که دامنه استعمال آن در مباحث مختلف از خصوصی‌ترین آنها مانند ازدواج و نکاح گرفته تا عمومی‌ترین آنها یعنی حکومت و زمامداری امت گسترده است . "ولی" بر اساس فقه اسلامی در عقد نکاح واجد اختیاراتی است که در قوانین ایران از ابتدای تدوین مورد توجه قرار گرفته و مطرح بوده است .

چکیده پایان ‏نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‏های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تاخیر در سن ازدواج دختران 25-39 شهرستان ساری انجام شده است. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه پردازانی همچون رابرت مرتن، الکسی دوتوکویل و ویلیام گود ارائه شد.