• عنوان کامل:

    زنان در شعر ابوشبکه٬ المرأة فی شعر ابوشبکه

  • پژوهشگر: نامدار، لیدا
  • استاد راهنما: ناهده فوزی
  • استاد مشاور: ناهید گندمیکال
  • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاده اسلامی
  • رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: ادبیات و هنر
  • سال دفاع: 1384