• عنوان کامل:

    بررسی مبانی فقهی احکام ویژه ی زنان

  • پژوهشگر: عطائی لیسار
  • استاد راهنما: حسین گوگانی
  • استاد مشاور: گل بابا سعیدی
  • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
  • رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • موضوع: علوم اسلامی، فقه، زنان
  • سال دفاع: 1382