• عنوان کامل:

  نقش اخلاق و دین در ازدواج و تحکیم آن

 • پژوهشگر: شاپور نیک اندام
 • استاد راهنما: محمد روشن . رسول رسولی پور |
 • استاد مشاور: علی انصاری
 • نام مرکز علمی: دانشگاه خوارزمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • مقطع تحصیلی: دکتری
 • موضوع: علوم انسانی
 • سال دفاع: 1395
 • عنوان کامل:

  بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح

 • پژوهشگر: شکوه سادات موحد ابطحی
 • استاد راهنما: مصطفی نفری
 • استاد مشاور: احسان علی اکبری
 • نام مرکز علمی: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده علوم انسانی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
 • سال دفاع: 1393