• عنوان کامل:

  معاشرت زنان و مردان از دیدگاه قرآن و عترت(ع)

 • پژوهشگر: صادقی زفره، حسن
 • استاد راهنما: علی دوست، ابوالقاسم م
 • نام مرکز علمی: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
 • رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اسلامی، زنان
 • سال دفاع: 1379
 • عنوان کامل:

  حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و امریکا)

 • پژوهشگر: عظیم زاده، شادی
 • استاد راهنما: شهلا معظمی
 • استاد مشاور: محمد آشوری
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1384
 • کلید واژه ها: خشونت علیه زنان ، حقوق تطبیقی ، ایران ، ایالات متحده آمریکا ، حقوق جزا (ایران) ، رسیدگی کیفری ، Violence against women ‎،‎ Comparative law ‎،‎ Iran ‎،‎ United States of America ‎،‎ ‎‎(Criminal law (Iran ‎،‎ Criminal proceedings
 • عنوان کامل:

  حق شرط بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 • پژوهشگر: پوراکبر، حسین
 • استاد راهنما: فضل الله موسوی
 • استاد مشاور: فیروز اصلانی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: حقوق عمومی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی
 • سال دفاع: 1387
 • عنوان کامل:

  بررسی فقهی نارسائیهای حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی

 • پژوهشگر: صحرانورد، فاطمه
 • استاد راهنما: محمدرضا امام
 • استاد مشاور: مرتضی چیتسازان
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: الهیات ، فلسفه و معارف اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اسلامی، فقه، زنان
 • سال دفاع: 1382