• عنوان کامل:

  اخلاق جنسی از منظر قرآن

 • پژوهشگر: محمد هادی منصوری
 • استاد راهنما: علی نصیری
 • استاد مشاور: محمدعلی رضایی اصفهانی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه معارف اسلامی قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
 • سال دفاع: 1389
 • عنوان کامل:

  مقایسه ابعاد عشق و طرحواره جنسی در سه دوران نامزدی، عقد و ازدواج

 • پژوهشگر: پریسا نعیمی نیا
 • استاد راهنما: نازنین هنرپروران
 • استاد مشاور: ژاله رفاهی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • رشته تحصیلی: روان شناسی تربیتی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اجتماعی
 • سال دفاع: 1393