• عنوان کامل:

  مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه قرآن و سنت

 • پژوهشگر: آیت اللهی ، زهره
 • استاد راهنما: علی اصغر باستانی
 • استاد مشاور: محمد مهدی مظاهری
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال
 • رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اسلامی، زنان
 • سال دفاع: 1380
 • عنوان کامل:

  بررسی مطالبات زنان از دیدگاه نخبگان

 • پژوهشگر: رحمانیان٬ زهر
 • استاد راهنما: محمد اسحاقی
 • استاد مشاور: افسانه وارسته فر
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
 • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی
 • سال دفاع: 1386
 • عنوان کامل:

  شبهات وارده بر حقوق زنان از لحاظ طلاق - دیه ، ارث

 • پژوهشگر: کمانی ، شهلا
 • استاد راهنما: حمید کاویانی
 • استاد مشاور: محمد سپهری
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: فلسفه و معارف اسلامی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اسلامی، فقه، زنان
 • سال دفاع: 1383
 • کلید واژه ها: زنان، حقوق، دیه، ارث، طلاق، ایران، حقوق اسلامی
 • عنوان کامل:

  مقایسه و نقد تطبیقی دیدگاه اسلام و فمینیسم در باب تعلیم و تربیت زنان

 • پژوهشگر: موسوی ، تهمینه
 • استاد راهنما: اکبر رهنما
 • استاد مشاور: محسن ایمانی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: روانشناسی و علوم تربیتی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1381
 • کلید واژه ها: مطالعات تطبیقی، دین اسلام، فمینیسم، زنان، فرهنگ ادیان الهی، آموزش و پرورش
 • عنوان کامل:

  اثرات تربیتی حضور زنان در جامعه

 • پژوهشگر: حدادعادل ، سوسن
 • استاد راهنما: علی قائمی
 • استاد مشاور: حسن آموزگار
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران
 • رشته تحصیلی: اجتماعی و روان شناسی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1380
 • کلید واژه ها: مسئولیت، زنان، مردان، اسلام، عفت، کار، جنبش های زنان، ایران، جامعه