• عنوان کامل:

  بررسی وضعیت حقوقی و احکام فقهی دو جنسی ها

 • پژوهشگر: علی حسینی
 • استاد راهنما: علی حسین مصلحی
 • نام مرکز علمی: وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تهران
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم انسانی > حقوق و علوم سیاسی
 • سال دفاع: 1362
 • عنوان کامل:

  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان

 • پژوهشگر: نازنین بیات مختاری
 • استاد راهنما: مریم فاتحی‌زاده . ایران باغبان
 • استاد مشاور: سیداحمد احمدی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه اصفهان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اجتماعی > روانشناسی عمومی و میان رشته ای
 • سال دفاع: 1389