• عنوان کامل:

  شناسایی عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی

 • پژوهشگر: منصور فتحی
 • استاد راهنما: حسین فکرآزاد
 • استاد مشاور: غلامرضا غفاری . جعفر بوالهری
 • نام مرکز علمی: وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دانشکده توانبخشی
 • رشته تحصیلی: علوم اجتماعی (میان رشته ای)
 • مقطع تحصیلی: دکتری
 • موضوع: علوم اجتماعی
 • سال دفاع: 1391
 • عنوان کامل:

  نگرش جوانان نسبت به عشق و محبت

 • پژوهشگر: مهشید صفایی
 • استاد راهنما: محمدحسین پناهی
 • استاد مشاور: الهه حجازی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: علوم اجتماعی > مطالعات زنان
 • سال دفاع: 1388
 • عنوان کامل:

  نکاح با اهل کتاب از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

 • پژوهشگر: امیر خسرو مرتضوی نصیری
 • استاد راهنما: امراله نیکومنش
 • استاد مشاور: زهرا فهرستی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
 • سال دفاع: 1392