• عنوان کامل:

  بررسي تطبيقي سيمای زن در تبليغات تلويزيونی ايران و تركيه

 • پژوهشگر: بنكدار، ترانه
 • استاد راهنما: باقر ساروخاني
 • استاد مشاور: محمود دهقان
 • نام مرکز علمی: دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
 • رشته تحصیلی: كارشناسي ارشد تبليغات تلويزيوني و بازاريابي
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1388
 • عنوان کامل:

  بررسی ادراك زنانه در زيبايی شناسی سينما

 • پژوهشگر: ايجادي بشلي، لاله
 • استاد راهنما: محمدباقر قهرماني و احمد الستي
 • استاد مشاور: بهروز محمودي بختياري
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا
 • رشته تحصیلی: پايان‌نامه كارشناسي ارشد سينما
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1388
 • عنوان کامل:

  اخلاق خانوادگی از نگاه امام علی(ع)

 • پژوهشگر: عبدالمجید بحرینی
 • استاد راهنما: سیدحسن اسلامی
 • استاد مشاور: محمدتقی سبحانی‌نیا
 • نام مرکز علمی: دانشکده علوم حدیث
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
 • سال دفاع: 1390