• عنوان کامل:

    تصوير زن در سينماي ملودرام

  • پژوهشگر: حسامي، سارا
  • استاد راهنما: ابراهيم فياض
  • استاد مشاور: اجوردي
  • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران . دانشكده علوم اجتماعي
  • رشته تحصیلی: پايان نامه كارشناسي ارشد مردم‌شناسي
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • سال دفاع: 1386