• عنوان کامل:

  بررسی نگاه زنانه در آثار فيلم‌سازان زن آسيايی

 • پژوهشگر: عطارزاده فيروزآباد، عطيه
 • استاد راهنما: فريندخت زاهدي
 • استاد مشاور: احمد الستي
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا
 • رشته تحصیلی: سینما
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: سینما و زن
 • سال دفاع: 1389
 • عنوان کامل:

  زن و هنرهاي نمايشي

 • پژوهشگر: طوسي، محمد
 • استاد راهنما: سيدمحمدجواد وزيري
 • نام مرکز علمی: دانشكده صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران، قم،
 • رشته تحصیلی: تهيه كنندگي
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1382
 • عنوان کامل:

  عوامل مؤثر بر استفاده رسانه‌ای زنان

 • پژوهشگر: سركاراتي، پريسا
 • استاد راهنما: اعظم راودراد
 • استاد مشاور: مهدي منتظرقائم
 • نام مرکز علمی: دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي
 • رشته تحصیلی: علوم ارتباطات اجتماعي
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: رسانه و هنر
 • سال دفاع: 1385