• عنوان کامل:

    نگرش قرآن مجید و عهدین به زنان و بررسی نظرات و تشابهات و تناقضات آن

  • پژوهشگر: اشجاری٬ زهره
  • استاد راهنما: حسنی رنجبر
  • استاد مشاور: فرزانه ، بابک
  • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
  • رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • سال دفاع: 1383
  • کلید واژه ها: قرآن مجید، عهدین، خلقت، ارث، ازدواج، طلاق ، مهریه، حجاب، قصه، زنان نمونه