• عنوان کامل:

  اشتغال زن از منظر قرآن و حدیث

 • پژوهشگر: روزبهانی، مهین
 • استاد راهنما: جعفر نکونام
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1387
 • عنوان کامل:

  اشتغال زن از منظر قرآن و حدیث

 • پژوهشگر: روزبهانی، مهین
 • استاد راهنما: جعفر نکونام
 • نام مرکز علمی: دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • سال دفاع: 1387
 • عنوان کامل:

  خانواده‌های نمونه در قرآن

 • پژوهشگر: سولماز زینالی
 • استاد راهنما: محمود طیب حسینی
 • استاد مشاور: محمد داوودی
 • نام مرکز علمی: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی قم
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • موضوع: هنر و علوم انسانی > معارف اسلامی
 • سال دفاع: 1388
صفحه1 از347