جمعه, 05 خرداد 1396 ساعت 17:28

فلسفه و ارزش حجاب

مقدمه
فلسفه حجاب از مسائل مهمي است که آگاهي از آن مي تواند يکي از پايه هاي تحقق فرهنگ پوشش اسلامي گردد و به آن عمق و معنا بخشد، زيرا به اين سؤال مهم بانوان که « چرا بايد با حجاب باشيم» پاسخ مي دهد.امروزه با وجود سوء استفاده هايي که دنياي غرب از وجود زن دارد، به خوبي مي توان به رمز تأکيدات دين اسلام بر حجاب و فلسفه و فوايد آن پي برد. آيا زن اين حقيقت عريان و کالامنشي است که در دنيا به نمايش آمده است؟ با نگاهي به آموزه هاي اسلام مي توان دريافت که زن از ديدگاه اسلام داراي شخصيتي شايسته و جايگاهي والا و الهي است که مي تواند مدارج کمال را طي کرده و به مراتب عالي انسانيت بار يابد و مصداق تحقق فلسفه خلقت يعني خليفه و جانشين خدا گردد.وجود زن زينت بخش آفرينش انسان است و افق روح او تجلي گاه رحمت. دامن زن مدرسه بشر است و کمال مرد بدون او ممکن نيست. زن مظهر ظرافت و وجود جمال آفرينش است. اصلاح جامعه در گرو تقواي زن و محيط خانواده کلاس درس اوست. و بر همين اساس زن مربي بشر است و مي تواند با تربيت فرزند صالح ، امتي را رهايي بخشد.
منتشرشده در مقالات

چکیده

معرفت دینی معرفتی است که از متون مقدس دینی به دست می آید و بر اساس آن شکل می گیرد یکی از عناصر مهم در این معرفت دیدگاهی است که متن مقدس دربارهء زنان دارد در این مقاله برای اطلاع از دیدگاه دینی پیروان قرآن و کتاب مقدّس دربارهء زنان به این دو کتاب رجوع کرده و داستان آفرینش و به ویژه هبوط انسان را مد نظر قرار داده ایم و با مقایسهء مضامین دو روایت مذکور در قرآن و کتاب مقدّس کوشیده ایم تا با نشان دادن وجوه مشترک و اختلاف آن، تأثیرات و لوازم و نتایج هر یک از دو روایت را در اندیشهء پیروانشان به تصویر بکشیم و احیاناً ریشه های بدبینی و بی مهری به زنان را در جوامعی که تحت تأثیر روایت کتاب مقدّس بوده اند روشن سازیم.

منتشرشده در مقالات
جمعه, 05 خرداد 1396 ساعت 17:11

تأملی چند در آیهء 34 سورهء نساء

چکیده:
نگارنده بر آنست تا به دیدگاهها و نظریات مختلف علما راجع به آیة 34 سورة نساء که بسیار بحث برانگیز است، بپردازد.بدین ترتیب، ابتدا کلمة نشوز را تعریف کرده و سپس به بررسی آیة مذکور می پردازد تا جلوی بسیاری از سوء تعبیرها و بزرگنمایی هایی که راجع به کتک زدن زن در این آیه آمده، گرفته شود.
 
مقدمه
در اسلام قواعد و مقرراتی وجود دارد که زوجین در صورت عدم توافق، راه حلی برای یکدیگر پیدا می کنند تا موجبات ادامة زندگی یا ترک آن شود. ولی اصل بر این است که زن و شوهر با شناخت یکدیگر سازگاری پیدا کنند تا کار به محاکم و دادگاهها کشانده نشود.
 
بسیاری از مسائل و امور با صبر و تحمل حل می شوند و خانواده از خطر متلاشی شدن در امان می ماند. اگر زوجین راه جهاد با نفس را در پیش گیرند و بر سوء خلق همسر صبر پیشه نمایند چه بسا از زوال و فنای خانواده جلوگیری خواهد شد و البته چنین صبر و تحملی از نظر خداوند بی پاداش نیست.
 
رسول خدا(ص) فرمود: آن کس که بر سوء خلق همسرش صبر کند و به حساب خدا بگذارد برای او در هر بار صبر، پاداشی همانند پاداشی است که خداوند به حضرت ایوب در گرفتاری و بلایش داده است و ... [علامه مجلسی ج 103].
 
اسلام اصرار دارد که خانواده از هم نپاشد و بدین دلیل سفارش کرده است در قبال بداخلاقی همسر ارفاق کند و لغزشهای او را نادیده گیرد. سفارش این است که چه اشکالی دارد اگر مرد و یا زن دچار اشتباه و خطایی شدند، غرور خود را نادیده بگیرند و عذر بخواهند.
 
این خطاست که زن و شوهر یکدیگر را ناامید کنند و آرزوهایی را که در آغاز زندگی داشتند، بر هوا ببینند. زندگی چند ساله و محدود آن مقدار نمی ارزد که دو تن راه دل آزاری در پیش گیرند و با رفتاری خلاف انسانی در این مسیر پیش روند، با توجه به اینکه همه در محضر خداییم و او شاهد قول و فعل ماست...
منتشرشده در مقالات
جمعه, 05 خرداد 1396 ساعت 16:59

قرآن و فلسفه حجاب

چکیده:
در این نوشتار موضوع فلسفه حجاب در پرتو قرآن بررسی می شود.نویسنده حجاب را بازتاب حیاء و عفت می داند و بر این باور است که پدیده حیا و عفت ویژگی ذاتی انسان بوده و در زن قوی تر از مرد می باشد. این ویژگی فطری مبنای پیشنهادی چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان را فرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوصی خانواده ها نگردند. زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند.
نویسنده عقیده دارد که حجاب خواسته مشترک زنان و مردان است و فلسفه آن با مطالعه چهار تقاضای فطری: حیا و آرایش در زنان و غیرت و شهوت در مردان، قابل درک می باشد و برخورد منطقی و درست با این چهار گرایش، ازدواج عاشقانه و پاک و زندگی خانوادگی همراه با آرامش، دوستی و مهربانی فزاینده را امکان پذیر می سازد.
منتشرشده در مقالات
جمعه, 05 خرداد 1396 ساعت 16:51

تبیین جایگاه و سیمای زن در قرآن

چکیده

در این نوشتار نخست برای بهتر روشن شدن مقام زن در قرآن دورنمایی از وضعیت زن در طول تاریخ و در جوامع بشری در شرق و غرب و در شبه جزیرهء عربستان قبل از اسلام به‌ تصویر کشیده شده،سپس نگاهی اجمالی به تاریخ حقوق زن در اروپا در قرون وسطی و اخیر نموده،پس از آن جایگاه زن در ادیان مورد بررسی قرار گرفته است.مقام زن در اسلام و قرآن و نیز معرفی زنان اسوهء قرآنی محور اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.

منتشرشده در مقالات
جمعه, 05 خرداد 1396 ساعت 16:44

دیه زن

چکیده 

یکی از موضوعاتی که اخیراً در سطوح مختلف جامعه محل ابهام و پرسشهای بسیار واقع شده میزان دیه زنان در برابر دیه مردان است این اختلاف در سطوح علمی حوزه نیز، موجبات بحثهای فنی و فقهی بیشماری را فراهم نموده است تا آنجا که یکی از مراجع، حکم به تساوی دیه زن و مرد نموده است این مقاله به بررسی و تحلیل مبنای این نظریهء فقهی می پردازد...

منتشرشده در مقالات

چکیده:

یکی از جریانات مدعی دفاع از حقوق زنان، رویکرد فمینیستی است، که برخی سابقة آن را به قرن 17 میلادی بازمی گردانند. این رویکرد در قلمروهای مختلف از جمله در تعلیم و تربیت به اظهار نظر پرداخته است. این مقاله، نظریة تربیتی فمینیسم را در زمینة دیدگاههای نظری، اهداف، برنامه و روشهای تربیتی تبیین و در ادامه آن را با اتکا به متون اسلامی در قلمروهای پیش گفته نقد و بررسی کرده است.

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 15:50

بررسی مهریه و نفقه در اسلام

چکیده:
مهریه و نفقه هردو از حقوق مالی زن می باشند که در قرآن و دین مبین اسلام به آنها اشاره شده است . اسلامبرای حفظ شرافت وشئون مادی و ایفای رسالت همسری، مرد را موظف می دارد که برای انفاق ومهریه زوجهخویش کمر همت ببندد. در این تحقیق که اطلاعات آن به صورت مروری و کتابخانه ای گرد اوری شده استنگارندگان به معانی لغوی و اصطلاحی ، تعاریف ، قوانین و شرایط ،حقوق مالی مهریه و نفقه زن، در دین اسلامو قوانین اسلامی پرداخته اند
منتشرشده در مقالات
چکیده مقاله:
مسأله برابری زنان و مردان از جمله موضوعاتی می باشد که در دهه های اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خودمشغول کرده است؛ صاحب نظران متعددی نیز در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری حقوق زنان از منظر دین مبین اسلام و قرآن کریم برآمده اند . در پژوهش حاضر، تلاش گردیده است نقش و اهمیت زن در متون اسلامی و سایر ملل مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش به صورت توصیفی -تحلیلی می باشد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است مقام زن را در آیات متعددی عبارت اند از: آل عمران،بقره، نساء، مریم... آورده شده است و از سوی پروردگار ارج نهاده شده است. و همچنین حضور زنان را در تمامی موفقیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رشد و تعالی و ارزش های جامعه اسلامی در کنار مردان امری موثر و یکسان دانسته است.
منتشرشده در مقالات

چکیده 

در مهندسی جامعهء مدرنیته (نظام سرمایه داری)، انگیزش با ایجاد اختلاف طبقاتی انجام میگیرد، لذا فقر شخصیتی رواج پیدا می کند این فقر در همهء سطوح جامعه جاری و ساری گردیده و در بحث خانواده فقر جنسی به عنوان یک معضل از مبانی آن بروز می نماید به بیان کمی، یعنی فقط 20 درصد جامعه دارای پول و مقام است و به ارضای جنسی دست می یابند 30 درصد جامعه به صورت قشر متوسط در فشار خواهند بود تا به نسبت و تدریجاً دارا شوند و 50 درصد باقی مانده در فقر اقتصادی، فقر هویتی و فقر جنسی زندگی می کنند چون تحقیر، ذاتی نظام سرمایه داری است...

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از137