17 دی 1396 ساعت 08:13

شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی‎

نوشته شده توسط خسرو رشید - مریم حسینی اصل نظرلو - ابوالقاسم یعقوبی - رسول کرد نوقابی

تربیت کودک و بهبود ابعاد گوناگون رشد انسان از چالش ­های اساسی زندگی جوامع امروز است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های تربیت کودک بر اساس دیدگاه والدین ایرانی بود. روش تحقیق کیفی و جامعه آماری بر اساس قومیت­ های شهرهای ارومیه (ترک و کرد) و تهران (فارس) بودند. نمونه ­ها به شیوه نمونه ­گیری هدفمند و تا حد اشباع داده­ ها از این شهرها انتخاب شدند. به منظور جمع­ آوری نظرات والدین در ارتباط با مؤلفه­ های تربیت کودک با 300 والد مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافته به عمل آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده ­ها (کدگذاری و مضمون‌یابی) 9 مقوله اصلی شامل تربیت اخلاقی، تربیت دینی، تربیت جسمانی، تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت جنسی، تربیت عاطفی و تربیت عقلی استخراج گردید. با توجه به نتایج تحلیل داده ­ها والدین ایرانی اشاره بیشتری به اهداف تربیتی دینی، اخلاقی و اجتماعی داشتند و در برخی از حیطه­ ها از قبیل تربیت عاطفی، جنسی، سیاسی و اقتصادی اطلاعات اندکی داشتند. نتایج پژوهش حاضر می­ تواند بستری مناسب برای پر کردن خلأهای فرهنگی موجود در زمینه فرزندپروری از دیدگاه والدین ایرانی فراهم آورد.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: خسرو رشید - مریم حسینی اصل نظرلو - ابوالقاسم یعقوبی - رسول کرد نوقابی
  • منتشر شده در: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
خواندن 273 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید