17 دی 1396 ساعت 08:13

الگوی پیش بینی کننده شادکامی زناشویی در افراد متأهل

نوشته شده توسط الناز حقیان - منصوره صادقی - لیلی پناغی - فرشته موتابی

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل پیش­ بینی­ کننده شادکامی زناشویی و ارائه مدل پیشنهادی برای پیش­ بینی شادکامی زناشویی افراد متأهل بود. جامعه­ آماری پژوهش حاضر زنان و مردان متأهل با دامنه سنی 20 تا 50 سال و ساکن شهر تهران بودند که حداقل دو سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد. نمونه‌گیری در دو مرحله انجام شد. در مرحله‌ اول نمونه‌گیری به صورت در دسترس بود و 67 نفر از افراد متأهل به پرسش‌نامه‌های رضایت زناشویی انریچ و شادکامی زوجین تگریان پاسخ دادند. در مرحله­ دوم و به شیوه­ هدفمند با 20 نفر از افراد متأهلی که در هر دو پرسش‌نامه نمرات بالایی کسب کرده بودند، مصاحبه انجام شد. در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل داده­ های پژوهش کیفی (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) به تدوین کدها و مقوله‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که چهار دسته از عوامل در شادکامی زناشویی نقش ایفا می‌کردند. این چهار دسته شامل عوامل جمعیت ­شناختی مثل فاصله سنی، تحصیلات و درآمد، عوامل درون‌فردی مثل گذشت، عوامل بین‌فردی مثل پذیرش و عوامل مربوط به خانواده­ ها می‌باشند. با توجه به نتایج این طور به نظر می‌آید که از بین این عوامل، عوامل درون‌فردی به خصوص ویژگی‌های شخصیتی خود فرد و درک و استانداردهای وی نقش بسزایی در پیش‌بینی شادکامی زوجین داشتند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: الناز حقیان - منصوره صادقی - لیلی پناغی - فرشته موتابی
  • منتشر شده در: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: فصلنامه خانواده پژوهی - دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده - علمی پژوهشی سال 13 شماره 2 پیاپی 50
خواندن 158 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید