22 آبان 1396 ساعت 23:45

سازوکارهای حمایتی تقنینی و اجرایی از زنان در پرتو علت شناسی بزه‌دیدگی آنان در سیاست جنایی افتراقی

نوشته شده توسط م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ح‍اج‍ی ده‌آب‍ادی - فاطمه باقری

زمینه و هدف: یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده شناختی نشان می‌دهند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از دیگران در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند. زنان در این دسته جای می‌گیرند. مقالۀ حاضر تلاش می‌کند تا سازوکارهای سیاست جنایی تقنینی و اجرایی در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده را شناسایی کند. روش: روش مقالۀ حاضر، توصیفی و تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای با استفاده از راهبردها و ابزارهای متنوعی از جمله کتب، مقالات، سایت‌های اینترنتی، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و دیگر منابع مرتبط موجود در کتابخانه‌های عمومی، تخصصی یا دیجیتال بهره گرفته شده است. یافته‎ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر درک ضرورت و فوریت حمایت از زنان در ساختار اجتماعی به زبانی جرم شناسانه و در قالب جلوه‌هایی از سیاست جنایی است. جرم‌انگاری افتراقی و تشدید مجازات بزهکارانی که بزه‌دیدگان آن‌ها آسیب‌پذیرتر از سایر افراد جامعه هستند، تشکیل و توسعۀ مراکز مشاورۀ حقوقی و قضائی، کمیسیون‌های جبران خسارت، پرورش قضات زن و به‌کارگیری آنان در امور قضائی، ایجاد مراکز درمانی، بهداشتی و تخصیص شبکۀ ارتباطی و آموزش زنان در خود ایمن‌سازی، از جمله سازوکارهای حمایت از زنان بزه‌دیده در سیاست جنایی افتراقی هستند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ح‍اج‍ی ده‌آب‍ادی - فاطمه باقری
  • منتشر شده در: دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 26
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 26
خواندن 161 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید