22 آبان 1396 ساعت 23:30

تجارب سایر کشورها در بهره‌گیری از پلیس زن (با تأکید بر کنترل اغتشاشات)

نوشته شده توسط زهرا نوزن

زمینه و هدف: حفظ نظم، بازگرداندن شرایط به حالت عادی و کنترل خشونت یکی از وظائف اصلی حاکمیت به ‌وسیلۀ نیروهای آموزش‌دیدۀ انتظامی است. برخلاف باور عمومی، استفاده از نیروهای پلیس زن در کنترل اغتشاشات می‌تواند نقش عمده‌ای ایفا کند که در این مقاله سعی شده است تا تجربۀ سایر کشورها در این رابطه بررسی شود. روش: این مقاله به روش اسنادی و با بهره‌گیری از جدیدترین منابع و مقالات موجود در زمینۀ کنترل اغتشاشات تنظیم ‌شده است. یافته‌ها و نتایج: مطالعات نشان داد که اگرچه زنان پلیس به خاطر فیزیک بدنی، کمتر در مأموریت‌های پلیسی اجازۀ ورود پیدا می‌کنند، ولی به دور از هرگونه تعصب جنسیتی، زنان در شرایط بحرانی و آشوب می‌توانند موجبات آرامش اغتشاش و تفرق اغتشاش‌گران را به وجود آورند.

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده: زهرا نوزن
  • منتشر شده در: دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 26
  • رتبه مقاله: علمی–پژوهشی
  • منبع: دوفصلنامه پليس زن - مجتمع آموزشی زنان پلیس - علمی ترویجی سال 11 پیاپی 26
خواندن 304 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید