مقالات

مقالات (3896)

مقدمه

در گسترهء تاریخ چندین هزار سالهء ایران، این سرزمین همیشه به عنوان مهد علم و فرهنگ در جهان شناخته شده است و در رویارویی با فرهنگ های مختلف در بستری نو، متکی به پیشینهء غنی خود، دستاوردهای جدیدی را ارائه کرده است با آمدن اسلام به ایران فرهنگ جدیدی به این سرزمین پا نهاد که آن را به نام فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی می نامند و علوم جدیدی به عنوان علوم قرآنی اعم از فقه و اصول و فلسفه، تفسیر و کلام و عرفان مطرح شد از قرون اولیهء اسلامی در خاندان های اهل علم که اکثراً پیرو ائمه معصومین علیه السلام بوده اند این علوم رشد یافت و به تصدیق علمای اهل سنت و شیعه مرجع بسیاری از علوم قرآنی...

امام محمد غزالی از بزرگ‌ترین متفکران قرون وسطی و برآمده از دوران اعتلای پرشکوه فرهنگ ایران در قرون چهارم و پنجم هجری قمری است. غزالی در نصیحه الملوک که به عنوان فوق یک ادیب مي‌باشد هر چند بخش عمدة آن به آداب حکمرانی می‌پردازد، و اما بخش‌های دیگری از حکمت علی، غیر از سیاست، یعنی برخی مسایل اجتماعی و اخلاقی را نیز شامل می‌شود. نویسنده در این نوشتار با استفاده از باب هفتم نصیحه الملوک در موضوع صفت زنان و خیر و شر آنها دیدگاه غزالی را در رابطه با زنان تشریح می‌نماید. در حقیقت هدف از این بررسی نشان دادن بعضی از میراثی است که در سنجش هویت زن در جامعه سنتی به زنان رسیده است و در طول قرن‌ها این هویت، هم در قضاوت نسبت به زنان مؤثر بوده و هم اینکه آنان خویشتن را در قالب چنین نظراتی نگریسته و درک کرده‌اند.

چکیده

در این مقاله تعریف فرهنگ کلید درک و دریافت نقش و سیمای پوشیده و پنهان «زن» است و تأثیر وی را در فرهنگ پذیری فرزندان و حیات عاطفی آنان آشکار می گرداند. در فرهنگ های سنتی کهن گرا () سیمای اسطوره ای زن دارای اهمیت فراوانی می باشد و مادری سرچشمه ی «واقعیت» محسوب شده و این مادر عظیمی یا مادر کیهان است که مرگ و زندگی را می زاید. هاله ی پر رمز و راز «زن» در دوره ی مادر سالاری، به وی پایگاهی قدسی می بخشد و قدرت شهریاری از زن به فرزند می رسید. در داستان های رمزی، تصویر مثالی مادر، نیروی کلان و توفنده ای است که همانند همه¬ی رمزهای بزرگ، دو سو گراست، یعنی هم می تواند زندگانی بخش باشد و هم (به عنوان مادر بد به اصطلاح روانکاران) زندگی ستان: داستان بازگشت به بطن مادر و رجعت به دنیای پیش از ولادت، داستان رمزی است که در آغوش و دامان مادر تنها پناهگاه نیست بلکه علاوه بر آن چشمه ی آب حیات نیز هست. مادر مظهر رمزی دورانِ آغازینِ خلاق برخوردار از وحدت و قدرت است و رجعت به بطن وی؛ خاطره ی رویاوشی را زنده می گرداند. اما با توجه به دو سوگرایی رمزهای بزرگ که دو مرتبه ی وجود را یکی برتر و یکی فروتر به هم می پیوندند، مادر نیز؛ نقش پرداز دوران بهشت آیین هستی، زندگانی بخش، نماد کامل مرگ، کمال و شگفتی وجود، ثمره¬ی ترکیب معنویت و جسمانیت به گونه ای هماهنگ است. نقش زن در مقوله ی فرهنگ سازی (فرهنگ پروری) نقش کم و بیش ناپیدا اما بسیار مهم بوده است. او مبین فرهنگ غیر رسمی است که ناقلان آن اکثراً زنان بوده اند...

مقدمه

زن، چه به عنوان یک مادر و مربی و چه در جامعه حرفه ای، به خاطر ویژگی های روحی و عاطفی بخصوص خشونت گریزی خود می تواند به صورت یک حامی صلح و نگهبان محیط زیست و در نتیجه حافظ توسعه ای پایدار، نقشی ارزنده ایفاء نماید.از طرف دیگر یک مادر، زنان و مردان آینده را در آغوش و دامن پر عطوفت خود می پروراند بدین ترتیب از راه این وادی پر مهر و محبت می تواند ویژگی های یک جامعه خواستار صلح جاویدان و به دور از خشونت و جنگهای خانمانسوز و انسان برانداز و خواهان توسعه ای پایدار را از طریق حفظ حرمت ...

سه شنبه, 12 مرداد 1395 ساعت 01:23

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

نوشته شده توسط

چکیده
بازار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه روست. گسترش ناکافی فرصت های اشتغال افزایش میزان بیکاری را به دنبال خواهد داشت. فرآیند ایجاد اشتغال نه با تقاضای بیکاران تناسب دارد و نه حتی با تعداد دانش آموختگان دانشگاهی یا جمعیت کشور. در این پژوهش ، سیاست های اصلی اقتصادی در سطح کلان و آثار آنها در نیروی کار زنان در بازار کار بررسی و سیاست هایی چون کاهش میزان باروری، گسترش آموزش و پرورش، مهار میزان تورم، خصوصی سازی و رشد اقتصادی به توسعه ظرفیت های کلان اقتصادی منجر می شود اما میزان بیکاری را کاهش قابل توجهی نداده است. میزان باروری در سال های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است اما آثار آن در میزان مشارکت زنان چندان چشم گیر نبوده است. افزایش میزان تورم زنان را به ورود به بازار کار تشویق می کند. با افزایش تعداد زنان دارای تحصیلات عالی ، بازار کار نمی تواند پاسخگوی نیازهای جمعیت زنان باشد و درآینده ای نزدیک جامعه با بحرانی جدید مواجه خواهد شد: بحران بیکاری زنان جوان تحصیل کرده.
کلیدواژگان
باروری؛ بازار کار؛ بیکاری؛ تحصیلات عالی؛ تورم؛ خصوصی سازی؛ رشد اقتصادی؛ زنان

نویسنده:زهرا علمی

مقاله2 ، سال 1383، شماره 9