پنج شنبه, 11 آذر 1395 ساعت 16:56

چهل و نهمین جلسه شورای دانشنامه زن مسلمان

نوشته شده توسط دانشنامه زن مسلمان

تاريخ:  26/08/95    ساعت آغاز:6:30 صبح   ساعت پايان: 8:30

مذاكرات جلسه:

در این جلسه اعضاء به بررسی قسمت بعدی مدخل¬های پیشنهادی گروه تاریخ پرداختندکه در نهایت 45مدخلمورد بررسی قرار گرفت.

مصوبات جلسه:

1/950826) مدخل¬های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «د» و «ر»عبارتند از: «دومه، رابعه بلخی، ربابه برغالی و رضیه خاتون.»
2/950826) دیگر مدخل¬های مستقل مصوب گروه تاریخ دراین جلسه عبارتند از: «سکندر بیگم، شاه جهان بیگم، عالمتاج قائم مقامی، عکرشه بنت اطش، فاطمه خاتون(ستی فاطمه)، فروغ الزمان فرخزاد، قمر بنت عبید، کحال معصومه، مستوره اردلان(ماه اشرف خانم) و ملا فضه.»
3/950826)همچنین بعد از بررسی و رای¬گیری مدخل¬های: «رابعه اثیر و رقیه ابوبکر(حبیب)» مورد تصویب قرار نگرفت.
4/950826)مدخل¬های ارجاعی مصوب در این جلسه عبارتند از: «ناپدری(←پدری)، پست مدرنیته (←مدرنیته)، فمینیسم پست مدرنیته (←فمینیسم)، احساسات (←عواطف)، حاملگی (←بارداری) و آبستنی (←بارداری).»
5/950826)مدخل¬های مصوب گروه علوم انسانی در جلسه عبارتند از: «کودکان کار، جشن تکلیف، خانه مجردی، مادری، مادری(روان¬شناختی)، مادری(اجتماعی)، حسادت، خدمات زنانه، خدمات خانگی، معلولیت، عواطف، ارزش، هنجار، حمایت، حمایت اقتصادی، حمایت اجتماعی، حمایت سیاسی، حمایت عاطفی، فرزندآوری، تولید مثل، فرزند ناخواسته، بارداری و باروری.»

 

 

 

خواندن 554 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید