دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 12:57

چهل و پنجمین جلسه شورای دانشنامه زن مسلمان

نوشته شده توسط دانشنامه زن مسلمان

تاريخ:  14/07/95    ساعت آغاز:6:30 صبح     ساعت پايان: 8:30

مذاكرات جلسه:

 

در این جلسه اعضاء به بررسی قسمت دوم مدخل­های پیشنهادی گروه تاریخ بخش صحابیات پرداختند که در نهایت 65 مدخل مورد بررسی قرار گرفت.

 

مصوبات جلسه:

 

1/950714) مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «ج»، «ح» و «خ» عبارتند از: «جانان بیگم، جمیله بنت ابی جهل، جوزه بنت عبدالله بلخی، جهانگرد فاطمه، حمیرا ملکیار سلجوقی، حواء بنت زید بن سکن، حوری نام خانم، خدمعلی سلطان بیگم، خدیجه بیگم کرکی، خوله بنت ثعلبه و خوله بنت قیس بن جهینه.»

 

2/950714) مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «د»، «ر» و «ز» عبارتند از: «دره بنت ابی­لهب، دانشور سیمین، رفیده انصاریه، رقیقه بنت ابی صیفی، رقیقه ثقفیه، زهرا خانم، زینب حولاء، زینب بنت قیس، زینب امین، زینب بیگم اردستانی، زینب بیگم، زینب پاشا، زینب بنت عبدالله، زینب دختر مقصودعلی و زینب غزالی.»

 

3/950714) مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «س» و «ش» عبارتند از: «ساره، ساقی بیگم، ستی النساء بیگم، سعیده، سلطان بیگم، سلطان رضیه، سلمی، سمیه، سوده، سیده نفیسه بنت حسن بن زید، شاه بیگم صفوی، شاهزاده بیگم صفوی، شاهزاده سلطانم، شجره الدر، شطیطه، شغب، شمس الملوک مصاحب، شمس جهان کسمایی، شهده بنت صاحب، شهربانو خانم و شهربانو(همسر میرزا خلیل)

 

4/950714) دیگر مدخل­های مصوب گروه تاریخ در این جلسه عبارتند از: «آزموده طوبی، بنت الشاطی عایشه عبد الرحمان،ژاله علو و نائله بنت فرافصه.»

 

5/950714) بعد از بررسی و رای­گیری مدخل­های: «حرامه بنت وهب، حوا بیگم صفوی، خوله بنت قیس، خیره همسر کعب، ربیع بنت نضر، سجاح دختر حارث، شاه میر و شیما بنت حلیمه» مورد تصویب قرار نگرفت.

 

6/950714) همچنین مدخل­های «سلمی بنت حفصه، سمنبوی بادغیسی و حلیمه خاتون» جهت بررسی بیشتر به گروه تاریخ بازگشت داده شد که بعد از تهیه اطلاعات بیشتر به شورا پیشنهاد شود.

 

 

خواندن 627 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید