چهارشنبه, 17 شهریور 1395 ساعت 19:12

سی و نهمین جلسه شورای دانشنامه زن مسلمان

نوشته شده توسط

مشخصات جلسه:

تاريخ: 23/04/95 ساعت آغاز::6:30 صبح ساعت پايان: 8:30

مذاكرات جلسه:

 

در این جلسه اعضاء به بررسی قسمت سوم مدخل­های بخش مفاهیم گروه تاریخ و بخش دوم مدخل­های پیشنهادی گروه علوم انسانی پرداختند که در نهایت 23 مدخل مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اعضاء نحوه­ی بررسی مدخل­های بخش صحابیات مورد بحث قرار گرفت که نهایتا مقرر شد گروه تاریخ معیارهای انتخاب مدخل صحابیات را ارائه نماید.

 

مصوبات جلسه:

 

1/950423) مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «ک» و «م» عبارتند از: «کتاب دا، کشف حجاب، کنیز، مباهله و معایب الرجال.»

2/950423) مدخل­های مستقل مصوب گروه تاریخ ذیل حروف «ن»، «و» و «ه» عبارتند از: «نام­­گذاری، وقف و همسران پیامبر (ص).»

3/950423) مدخل­های مستقل مصوب گروه علوم انسانی در این جلسهعبارتند از: «جامعه مطلوب، جرم(سیاسی) و جهیزیه.»

4/950423) بعد از بررسی و رای­گیری مدخل­: «محراب النساء، مرثیه سرایی زنان، مشربه ام ابراهیم مسجد(مشربه ام ابراهیم) و نواسه» مورد تصویب قرار نگرفت.

5/950423) مدخل­ ارجاعی مصوب این جلسه عبارت است از: «بهداشت جنسی(سلامت جنسی)».

6/950423) مدخل­های مشترک مصوب این جلسه عبارتند از: «کنیز، مباهله، عزاداری، نام­گذاری (مشترک بین گروه علوم اسلامی با گروه تاریخ)، جهیزیه و چندهمسری (مشترک بین گروه علوم انسانی، تاریخ و علوم اسلامی)» که در جلسه شورای مدیران در رابطه با نحوه­ی نگارش آن­ها بحث خواهد شد.

7/950423) در این جلسه مدخل­­های «عزاداری(مشترک)»، «کلثوم ننه»، «پری­زاد» و «تادیب النسوان» به عنوان مدخل مستقل و «نیاههعزاداری» و «رثاءعزاداری» به عنوان مد­خل­های ارجاعی توسط شورای دانشنامه پیشنهاد شد و بعد از بررسی به عنوان مدخل مستقل به تصویب رسید.

8/950423)مدخل «مدرسه پری­زاد» ابتدا به عنوان مستقل تصویب شده بود که بعد از بررسی مجدد، به عنوان مدخل ارجاعی«پری­زاد» به تصویب رسید.

9/950423)مدخل «مشربه ام ابراهیم» ابتدا به عنوان مدخل مستقل مطرح شده بود که بعد از بررسی به عنوان مدخل ارجاعی«ماریه قبطیه» به تصویب رسید.

10/950423)مدخل «مهاجران» ابتدا به عنوان مدخل مستقل مطرح شده بود که بعد از بررسی با تغییر نام مدخل با عنوان مدخل مستقل و مشترک(بین سه گروه) «هجرت» به تصویب رسید.

11/950423)مدخل «امهات المومنین» در جلسات گذشته به عنوان مدخل مستقل به تصویب رسیده بود که بعد از بررسی مجدد این مدخل به عنوان مدخل ارجاعی و مشترک(اسلامی و تاریخ) «همسران پیامبر(ص)» به تصویب رسید.

12/950423)همچنین گروه تاریخ مدخل­های بخش صحابیات را ارئه کردند و بعد از بحث کلی درباره این بخش، مقرر شد گروه تاریخ ابتدا ملاک و معیارهای انتخاب صحابیات را در گروه خود به جمع­بندی و تصویب برساند و سپس مدخل­های صحابیات بر اساس آن معیارهای در جلسه شورا مطرح شوند.

13/950423)مدخل «تعدد زوجات» در جلسات گذشته به عنوان مدخل مستقل به تصویب رسیده بود که بعد از بررسی مجدد این مدخل به عنوان مدخل ارجاعی و مشترک «چندهمسری» به تصویب رسید.

خواندن 542 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید