اخبار دانشنامه

اخبار دانشنامه (66)

نشست خبری سخنگوی دانشنامه زن مسلمان روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 با حضور خبرنگاران رسانه‌های قم در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهراء برگزار شد.

صفحه14 از14