Telegram daneshname

حضرت زهرا(س) و ولایت مداری

منتشر شده در: مقالات ویژه نامه حضرت زهرا

تعیین کننده‌های رفتار باروری زنان گروه‌های مذهبی شیعه و اهل سنت

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره36

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی ‌فرزندان: امید به زندگی، تاب‌آوری و تمایزیافتگی

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره36

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوج‌های متعارض

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره36

بررسی مقایسه‌ای ازدواج‌های پایدار رضایتمند و ازدواج‌های در حال جدایی (مطالعه کیفی)

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره35

رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های عشق

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره35

پیش بینی طلاق بر اساس صفات شخصیتی، اختلالات روانی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره35

آمار بازدیدکنندگان

1.png5.png5.png1.png2.png6.png2.png
امروز1274
دیروز5049
هفته40073
ماه120989
بازدید کل1551262

  • آی پی 66.249.69.210
2
Online
شنبه, 27 آبان 1396
  • اخبار حوزه زنان
  • نشست‌ها و سمینارها
  • کارگاه ها
  • تازه‌های نشر
همایش مشترک بانو مجتهده امین و شهیده بنت الهدی صدر با همکاری مؤسسه الشهدا عراق و رایزنی فرهنگی کشورمان در بغداد، برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ...
مؤسسه انتشارات نورالسجاد کتاب راز حجاب، نوشته حجت الاسلام مسعود صفی یاری را منتشر کرده است. نویسنده این کتاب را در هفت فصل و با عنوان‌های: حجاب در اسلام، حجاب در آیینه ...

رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های عشق

هدف پژوهش تعیین نقش واسطه ای سبکهای عشق در رابطه ابعاد شخصیتی و سازگاری زناشویی زوجین بود. روش پژوهش از نوع همبستگی به روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش را زوجین دارای مشکل تشکیل می دهند که به دادگاه خانواده شهر تبریز مراجعه کرده بودند. از این جامعه 280…

بررسی مقایسه‌ای ازدواج‌های پایدار رضایتمند و ازدواج‌های در حال جدایی (مطالعه کیفی)

پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر در ازدواجهای پایدار رضایتمند با عمری بیش از 20 سال و عوامل مؤثر در طلاق زوجین انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه‌گیری‌ها ادامه یافت و داده‌های دو گروه مبتنی بر روش نظریه زمینه‌ای،…

پیش بینی طلاق بر اساس صفات شخصیتی، اختلالات روانی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

هدف پژوهش مشخص كردن صفات شخصيتي، اختلالات رواني و ویژگیهای جمعیت‌شناختی پيش‌بيني‌كننده طلاق در زوجين شهر تهران بود. طرح اين پژوهش از نوع علّي ـ مقايسه اي و روش نمونه گیری خوشه اي بود. به اين منظور از بين مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران، سه مجتمع به صورت تصادفی انتخاب و از بین زوجين…

سبک زندگی اسلامی و رابطه آن با مصرف گرایی (مورد مطالعه: شهروندان اصفهانی)

این پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ زندگی اسلامی با میزان مصرفگرایی از نظر شهروندان اصفهانی در سال 1393 ان‍ج‍ام‌ شد. روش‌، ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ از ن‍وع‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ شامل تمام خانواده¬های ساکن در 14 منطقه شهر اصفهان بودند که 300…

خانواده سالم: کنکاشی در ملاک‌های همسر مطلوب از دیدگاه پسران و دختران

این پژوهش با هدف بررسی اولویتهای ملاک خانواده سالم در دختران و پسران انجام شد؛ بدین وسیله 169 دانشجو (75 نفر دختر و 94 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از پرسشنامۀ ملاک خانواده سالم بررسی شدند که اعتبار آن از طریق اعتبار…

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس ایمان در رابطه زناشویی

این پژوهش با هدف طراحی و تعیین برخی از ویژگیهای روانسنجی مقیاس ایمان در رابطه زناشویی به منظور تهیه ابزاری برای سنجش نگرش مذهبی در رابطه زناشویی انجام شد. به این منظور، 243 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه ای از بین دانشجویان دانشگاه های استان تهران و همسران آنها انتخاب شدند.…

تحلیل کیفی و کمی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گسترش روز افزون استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ساختار خانواده انجام شده است. برای رسیدن به نتایج دقیقتر، تحقیق به روش آمیخته (کیفی و کمّی) صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات ابتدا از شیوه مصاحبه با روش نمونه‌گیری نظری با 30 نفر از افراد فعال…

سازوکارهای حمایتی تقنینی و اجرایی از زنان در پرتو علت شناسی بزه‌دیدگی آنان در سیاست جنایی افتراقی

زمینه و هدف: یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده شناختی نشان می‌دهند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از دیگران در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند. زنان در این دسته جای می‌گیرند. مقالۀ حاضر تلاش می‌کند تا سازوکارهای سیاست جنایی تقنینی…

بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق

توجه به مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق به دلیل آسیب گسترده برای فرد و جامعه بسیار مهم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسائل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و روانی زنان پس از طلاق انجام شد. این پژوهش یک مطالعۀ توصیفی مقطعی بود که طی آن 300 نفر از زنان مطلقۀ شهرستان…

تجارب سایر کشورها در بهره‌گیری از پلیس زن (با تأکید بر کنترل اغتشاشات)

زمینه و هدف: حفظ نظم، بازگرداندن شرایط به حالت عادی و کنترل خشونت یکی از وظائف اصلی حاکمیت به ‌وسیلۀ نیروهای آموزش‌دیدۀ انتظامی است. برخلاف باور عمومی، استفاده از نیروهای پلیس زن در کنترل اغتشاشات می‌تواند نقش عمده‌ای ایفا کند که در این مقاله سعی شده است تا تجربۀ سایر…