Telegram daneshname

حضرت زهرا(س) و ولایت مداری

منتشر شده در: مقالات ویژه نامه حضرت زهرا

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره36

بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر ترجیح باروری زنان

منتشر شده در: فصلنامه فرهنگی تربیتی "زنان و خانواده"، شماره36

آمار بازدیدکنندگان

1.png5.png7.png5.png7.png0.png3.png
امروز4608
دیروز7018
هفته17906
ماه145430
بازدید کل1575703

  • آی پی 54.166.188.64
11
Online
سه شنبه, 30 آبان 1396
  • اخبار حوزه زنان
  • نشست‌ها و سمینارها
  • کارگاه ها
  • تازه‌های نشر
همایش مشترک بانو مجتهده امین و شهیده بنت الهدی صدر با همکاری مؤسسه الشهدا عراق و رایزنی فرهنگی کشورمان در بغداد، برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ...
مؤسسه انتشارات نورالسجاد کتاب راز حجاب، نوشته حجت الاسلام مسعود صفی یاری را منتشر کرده است. نویسنده این کتاب را در هفت فصل و با عنوان‌های: حجاب در اسلام، حجاب در آیینه ...

تأثیر سیاست‌های فرهنگی پهلوی بر بروز بحران هویت زن ایرانی (با تکیه بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان)

این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی به تبیین سیاستهای فرهنگی پهلوی اول در عرصه زنان می‌پردازد و با تکیه بر نظریه تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان به دنبال پاسخ به این سؤال است که این سیاستها بر بروز بحران هویت زن ایرانی چه تأثیری داشته است. یافته‌های تحقیق حاکی است به دلیل…

تأثیر عملکرد خانواده در پیش بینی حجاب زنان

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه عملکرد خانوادگی در افراد با حجاب برتر، حجاب معمولی و حجاب ضعیف صورت گرفت. طرح پژوهش توصیفی و از نوع علّی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از تمامی دختران و زنان بالای 15 سال کشور که 2868 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای…

بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر ترجیح باروری زنان

موضوع اين مقاله تبیین عوامل جامعه¬شناختی مؤثر بر ترجیح باروری زنان در شهر کرمان است. روش پژوهش از نوع پيمايش و برای آزمون فرضیات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه آماري شامل 342 زن متأهل شاغل در سازمانهای دولتی شهر کرمان است که با شيوه نمونه¬گيري خوشه‏ اي انتخاب شدند.…

تعیین کننده‌های رفتار باروری زنان گروه‌های مذهبی شیعه و اهل سنت

عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در میزان باروری تا چه حد مؤثّر است و باروری زنان در میان زیر گروه‌های مختلف مذهبی به چه صورت است؟ برای پاسخ به این سؤالات، داده¬ها با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه ساخت یافته در مورد 362 زن شیعه و سنّی در شهر سرپُل ذهاب انجام گرفت، جمع آوری شد و…

بررسی نقش جمعیت خانواده بر ابعاد روانی ‌فرزندان: امید به زندگی، تاب‌آوری و تمایزیافتگی

هدف این پژوهش، مقایسه امید به زندگی، تاب¬آوری و تمایزیافتگی در نوجوانان خانواده¬های چند فرزند و تک فرزند شهر خرم¬آباد بود. طرح پژوهش رابطه¬ای از نوع علی ـ مقایسه¬ای است. جامعه آماری شامل تمام دانش¬آموزان نوجوان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم شهر خرم¬آباد در سال تحصیلی…

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوج‌های متعارض

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی مینه¬سوتا بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی بود. در این پژوهشِ کارآزمایی تصادفی شاهد دار (RCT)، 60 نفر (30 زوج) دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره وابسته به آموزش و پرورش مشهد، با استفاده از…

رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های عشق

هدف پژوهش تعیین نقش واسطه ای سبکهای عشق در رابطه ابعاد شخصیتی و سازگاری زناشویی زوجین بود. روش پژوهش از نوع همبستگی به روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش را زوجین دارای مشکل تشکیل می دهند که به دادگاه خانواده شهر تبریز مراجعه کرده بودند. از این جامعه 280…

بررسی مقایسه‌ای ازدواج‌های پایدار رضایتمند و ازدواج‌های در حال جدایی (مطالعه کیفی)

پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر در ازدواجهای پایدار رضایتمند با عمری بیش از 20 سال و عوامل مؤثر در طلاق زوجین انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه‌گیری‌ها ادامه یافت و داده‌های دو گروه مبتنی بر روش نظریه زمینه‌ای،…

پیش بینی طلاق بر اساس صفات شخصیتی، اختلالات روانی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

هدف پژوهش مشخص كردن صفات شخصيتي، اختلالات رواني و ویژگیهای جمعیت‌شناختی پيش‌بيني‌كننده طلاق در زوجين شهر تهران بود. طرح اين پژوهش از نوع علّي ـ مقايسه اي و روش نمونه گیری خوشه اي بود. به اين منظور از بين مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران، سه مجتمع به صورت تصادفی انتخاب و از بین زوجين…

سبک زندگی اسلامی و رابطه آن با مصرف گرایی (مورد مطالعه: شهروندان اصفهانی)

این پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ زندگی اسلامی با میزان مصرفگرایی از نظر شهروندان اصفهانی در سال 1393 ان‍ج‍ام‌ شد. روش‌، ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ از ن‍وع‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ شامل تمام خانواده¬های ساکن در 14 منطقه شهر اصفهان بودند که 300…